Simpele pagina

Groepenfonds 2020: Ik heb een vies pensioen

Pensioenfonds Horeca en Catering: investeer duurzaam!

 

Fossiele bedrijven zijn de drijvers achter de klimaatcrisis. Decennialang hebben ze actie tegen klimaatverandering vertraagd. Het is tijd dat onze maatschappelijke instellingen een standpunt innemen en divesteren uit fossiele brandstoffen. Als het fout is om het klimaat te verwoesten, dan is het fout om geld te stoppen in die verwoesting.

Onze campagne is gericht op het Pensioenfonds Horeca en Catering. We willen dat het duurzaam investeert en niet langer in fossiel.In de periode van 8 mei 2020 tot en met eind juni 2020 hebben wij het volgende gedaan:

– Bewustzijn gecreëerd onder alle deelnemers van het PHenC over het investeringsbeleid van PhenC. Er is nu nog weinig bekend onder deelnemers waar hun geld in wordt geïnvesteerd.

– Deelnemers van PHenC aangezet om in actie te komen en hun stem te laten horen over het investeringsbeleid van PhenC.

 

 

Alle mensen die betrokken waren bij de campagne zijn actieve klimaatactivisten (geworden) en zullen ongetwijfeld nog mee gaan doen aan andere acties. Milieudefensie heeft als doel het creëren van een groenere planeet en het stoppen van klimaatverandering. Onze campagne heeft daaraan bijgedragen omdat wij teweeg hebben gebracht dat het Pensioenfonds veranderingen gaat aanbrengen in hun investeringsbeleid. Ze hebben toegezegd om hun investeringsbeleid onder de loep te nemen en klimaatverandering serieus te nemen en dit betekent minder geld investeren in de fossiele industrie.

De campagne is dus tot een mooi einde gebracht en daarom verwachten we geen vervolgstappen meer te ondernemen. Wel blijven we betrokken bij het onderwerp en volgen we natuurlijk op de voet wat het pensioenfonds daadwerkelijk gaat veranderen.