Discussie

Bedrijfspagina: Schiphol

Milieudefensie • 24 februari 2022

Hier vind je alle inhoudelijke informatie over Schiphol die je nodig hebt om het bedrijf onder druk te zetten.

Schiphol is geadopteerd door Operatie Klimaat Eersel.

Hoe stem je af met het kantoorteam over Schiphol? Volg deze stappen:

1. Lees de Wikimedia voor alle feitelijke informatie over de klimaatimpact van Schiphol.

Ga naar de Wikimedia

2. Lees in de reacties op deze pagina de stand van zaken wat betreft de klimaatplannen van Schiphol.

3. Kom je er niet uit? Stel vragen in de reacties. We zullen zo snel mogelijk antwoord geven.

4. Heeft jouw OK-groep zelf updates waar het kantoorteam of andere OK-groepen vanaf moeten weten? Laat het in de reacties weten!

Blijf op de hoogte door 'volg inhoud' aan te klikken.

Ga terug naar het Operatie Klimaat Overzicht

Plaats als eerste een reactie

Bernard Gerard

Ik had mij ook opgegeven vanuit Milieudefensie Eindhoven, maar ik lees dat niet terug.
Ik heb vooral parate kennis van de dochteronderneming Eindhoven Airport.

Er zou op 04 april  een sessie zijn van deze groep. Ik kan niets terugvinden.

Bruno Lauteslager Milieudefensie

Nav maandagavond 04 april: toen kwamen we bijeen om de klimaatplannen-campagne rond Schiphol verder vorm te geven. Bijgevoegd de presentatie van de avond. Een kort overzicht van ons gesprek: 

Inhoudelijk
- De klimaatplannen eis betreft 45% vermindering van uitstoot in 2030 door de gehele keten. Dit als tussenstap naar 0 in 2050. 
- Dit is een opgave. Scope 1,2 en 3 gezamenlijk = meer dan 100 ton uitstoot op jaarbasis en het gaat om 500.000 vluchten die aankomen en vertrekken. 
- Het klimaatplan van Schiphol moet op 15 april ingeleverd zijn maar tot zover heeft Milieudefensie geen contact gehad met het bedrijf. 

Campagne kansen
- XR heeft initiatief genomen voor een demonstratie op alle Schiphol luchthavens in NL op 14 mei. Eis is krimp van de luchtvaart. En wel om de redenen gezondheid van mensen, invloed van stikstof op natuur en uitstoot op het klimaat. 
- Krimp van Schiphol zal leiden tot groei van de luchthavens in Eindhoven en Rotterdam. Ook Maastricht wordt overgenomen door Schiphol Group. En Lelystad is een zorgenkindje. We hebben druk van onderop nodig op alle 5 de plekken. En dat gaat tenminste gebeuren op 14 mei. Dit is een uitstekende kans om verder te bouwen aan een sterk netwerk in Nederland rond vliegen. 
- De uitbreiding van luchthavens staat de groei van (economische) alternatieven in de weg, zoals het bouwen van woningen. 
- De prijs van vliegen moet omhoog en veelvliegheffing is een mogelijkheid om dit eerlijk te doen. En het aantal bedeelde 'slots' en belachelijke lege vluchten moeten naar beneden. 
- Het is hoog tijd om 'de romantiek van het vliegen' en de 'mythe van verlies aan banen' te doorbreken. 

Contact met elkaar
Voor de duidelijkheid ook contactgegevens van XR en OK groepen/contactpersonen per locatie: 

Schiphol - Marieke - Marieke.geljon@gmail.com
Eindhoven Airport - Jeanne - jeanneadriaans@gmail.com
Rotterdam Airport - Ron - jagast.moordrecht@gmail.com

XR - Han: han.vanstaveren@kpnmail.nl
Inhoudelijk MD - Bram: bram.van.liere@milieudefensie.nl

Volgende stappen
- Han en Cor bouwen een website en laten een poster maken. Staan hier al initiatiefnemers onder? Dan kan OK daar misschien ook bij komen. 
- Volgens mij moeten de personen van hierboven in de lokale vliegnetwerken gaan terecht komen. En zo gaan bouwen aan netwerk en bij te dragen aan 14 mei. 

Bernard Gerard

Ik heb geprobeerd bij het gesprek op 04 april aanwezig te zijn, maar ik kon nergens een toegang vinden. De Veranderaarssite zweeg er geheel over.

Ik ga nu verder geen heel verhaal opschrijven, wat punten.

- Rond alle luchthavens bestaan al decennia groepen en koepels van groepen die zich met het vliegveld bezighouden. Je doet er verstandig aan om daar op zijn minst contact mee te zoeken.
- Bij Schiphol  bijvoorbeeld de WTL (Hans Buurma) en de omwonendenkoepel . Die zijn al heel lang bezig, ook met de klimaataspecten.
- Rond 'mijn' luchthaven Eindhoven bestaat ook al decennis strijd. De koepel is het Beraad Vlieghinder Moet MInder (BVM2). Ik ben daar secretaris van.
- De strijd in Eindhoven gaat (in eerste instantie om redenen van geluid) over de mate  van krimp. Het Van Geeladvies, zoals opgevat door de omgeving, voorziet in een oppervlakte binnen de 35Ke-contour die van 10,3km2 in 2019 teruggebracht wordt naar 7,2km2 in 2030 (30% reductie). De minister probeert dat te veranderen in minder dan 30% van meer dan 10,3km2. De vraag is in hoeverre dat met autonome technische vooruitgang gaat lukken. De omgeving ziet die vooruitgang als middel, de minister wil hem als beperking zien.
Het is op dit moment, hoe dan ook, niet  aannemelijk dat vliegtuigen van Schiphol naar Eindhoven overgeplaatst worden.
- We hebben op 29 maart jl al een kleine demonstratie gehad bij EhvA, omdat EhvA een dochteronderneming is van de Schiphol Group en de Schiphol Group aangeschreven is als een van de 29 bedrijven. Er waren een aantal organisaties aangeschreven (waaronder XR), maar de opkomst was gering (ca 15 mensen). 
Als je op 14 mei wil demonstreren vanwege vliegen en kilmaat, en nu er op 19 juni ook al een landelijke klimaatdemonstratie komt die voorbereid moet worden, zou het wel  eens kunnen dat je te veel vraagt van de mensen.
UIteraard is de organisatie van 14 mei aan XR zelf.
- De toekomst van Maastricht is nog geen uitgemaakte zaak.

Met vriendelijke groeten

Bernard Gerard
Milieudefensie afdeling Eindhoven


Please inloggen or sign up to comment.