Simpele pagina

Privacyverklaring

Milieudefensie legt persoonlijke gegevens van je vast. Bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt of op straat een petitie tekent. Wat we precies vastleggen, hoe lang en waarom staat in onze algemene privacyverklaring. Op het Veranderaarsplatform verzamelen we ook gegevens van jou. De informatie hieronder gaat uitsluitend over de gegevensverwerking op dit platform.

We vertellen je ook hoe we jouw gegevens beveiligen en welke rechten je hebt. Je kunt jouw gegevens altijd inzien, wijzigen of verwijderen. Dat doen we niet alleen omdat we dat wettelijk verplicht zijn, maar ook omdat we dat zelf belangrijk vinden. Want we zijn afhankelijk van jouw steun en inzet.

Wij verzamelen op dit platform persoonlijke gegevens die je zelf, vrijwillig, aan ons geeft. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je een account aanmaakt met je e-mailadres, of je registreert voor een evenement. En we houden algemene bezoekgegevens bij. Wij behandelen deze informatie altijd vertrouwelijk en uitsluitend voor eigen gebruik. Je gegevens worden dus niet doorverkocht.
 

 1. Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is in augustus 2019 opgesteld. Deze verklaring zal nog regelmatig aangevuld en gewijzigd worden, want we zijn nog volop bezig met de ontwikkeling en verbetering van ons privacybeleid. Op deze plek beschrijven we steeds welke wijzigingen er ten opzichte van een vorige versie zijn doorgevoerd.

2. Waarom zijn jouw gegevens nodig?

leden in staat te stellen bijdragen op de community te plaatsen, bijdragen te corrigeren, bijdragen te verwijderen, eventueel misbruik van de community te bestrijden en voor het beheer van het platform door Milieudefensie.

Dat kan niet zonder jouw gegevens. Milieudefensie verwerkt jouw gegevens om:

  • jou in staat te stellen bijdragen te plaatsen, te corrigeren of te verwijderen

  • contact met je op te kunnen nemen;

  • je informatie te kunnen sturen;

  • misbruik van het platform tegen te gaan, zodat iedereen zich veilig en welkom voelt.

  • het platform te beheren

Wil je geen e-mail meer ontvangen met informatie over activiteiten op het platform? Pas dan je instellingen aan bij Account instellingen. Klik hiervoor op je profielfoto rechts bovenin.

3. Welke gegevens leggen we vast?

Om deel te nemen in groepen en reacties te kunnen plaatsen op dit platform moet je eerst een account aanmaken. Daarvoor geef je je e-mailadres op,  en kies je zelf een wachtwoord en gebruikersnaam op. Je kunt ook meer gegevens delen, zoals een profielfoto en je woonplaats, maar dat is niet verplicht. We leggen ook de datum en tijd van je account-registratie en laatste bezoek vast, en je IP-adres.

Je e-mailadres is niet zichtbaar voor andere gebruikers. De medewerker van Milieudefensie die als platformbeheerder werkt heeft hier wel toegang toe om je te kunnen bereiken. Je e-mailadres is nodig voor de werking van je account, bijvoorbeeld wanneer je je wachtwoord wijzigt of vergeten bent. Ook ontvang je meldingen over activiteiten op het platform. Hoeveel en waarover kun je zelf instellen. Bekijk daarover de [gebruikshandleiding].

Je gebruikersnaam kies je zelf. Dit kan je eigen naam zijn, maar dat is niet verplicht. Je gebruikersnaam is zichtbaar voor andere gebruikers van het platform. 

Je kunt kiezen om meer over jezelf te delen. Je kunt bijvoorbeeld een profielfoto en je woonplaats toevoegen. Wij moedigen dat van harte aan, maar dit is niet verplicht. Je profielfoto is zichtbaar voor andere bezoekers van het platform. Je woonplaats kan bijvoorbeeld nuttig zijn zodat veranderaars uit dezelfde woonplaat met elkaar in contact kunnen komen. Bezoekers van de website zonder account kunnen je woonplaats niet zien.

De datum en tijd waarop je je account aanmaakt, en waarop je voor het laatst actief was, leggen wij vast. Zo kunnen we inactieve accounts opnieuw uitnodigen of benaderen of het account verwijderd mag worden. Daarnaast leggen we de IP-adressen van de bezoekers vast. Dat doen we om misbruik van het platform te voorkomen.

4. Wie kan jouw bijdragen zien?

Dat hangt ervan af. Wanneer je een Bericht, Onderwerp of Evenement aanmaakt, kun je de zichtbaarheid instellen. Publiek is zichtbaar voor elke bezoeker van het platform, ook als diegene geen account heeft. Community is alleen zichtbaar voor mensen die inloggen met hun eigen account. Reacties zijn altijd alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.

Een deel van de activiteit vindt plaats binnen Groepen. De Groep waar iemand lid van is bepaalt de zichtbaarheid van de berichten en reacties. Er zijn drie soorten groepen

  1. Publieke groepen: hierin zijn alle berichten voor iedereen zichtbaar, en iedereen die is ingelogd kan erop reageren.

  2. Openbare groepen: hierin zijn alle berichten voor iedereen zichtbaar, ook voor mensen die niet zijn ingelogd en zich niet hebben aangemeld met een account. Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.

  3. Besloten groepen: hierin zijn berichten en reacties zijn alleen zichtbaar voor groepsleden. Om lid te worden van een besloten groep moet je je aanmelden. Wanneer degene die de groep heeft aangemaakt je aanmelding bevestigt ben je lid van de groep.

5. Vragen over privacy

Vragen over privacy kunnen per e-mail worden gesteld via veranderaars@milieudefensie.nl Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming via dataprivacy@milieudefensie.nl

6. Beveiliging

De medewerker van Milieudefensie die als beheerder van het platform toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van jouw persoonsgegevens. De verkregen gegevens worden door Milieudefensie opgeslagen in een adequaat beveiligde database, die niet door derden van buitenaf te benaderen is. Leden van de community en derden hebben geen toegang tot elkaars persoonlijke gegevens, tenzij die vrijwillig met elkaar gedeeld worden. De pagina's binnen de besloten groepen zijn alleen te bekijken na inloggen en niet indexeerbaar door zoekmachines.

7. Hoe lang bewaren we je gegevens?

Milieudefensie bewaart jouw accountgegevens en bijdragen zolang als je gebruik maakt van de het platform. Van verwijderde accounts bewaren we de gegevens nog 1 jaar.

8. Zo kun je ons bereiken

Vereniging Milieudefensie / Friends of the Earth Netherlands
 Postadres: Postbus 19199, 1000 GD in Amsterdam
 Bezoekadres: Nieuwe Looiersstraat 31, 1017 VA in Amsterdam

Contact over het platform: veranderaars@milieudefensie.nl
 Servicelijn: 020 6262 620,service@milieudefensie.nl (ma t/m do van 09.30 uur tot 16.30 uur)
 Kamer van Koophandel: 40530467

9. De nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Vanaf dat moment geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Met ons privacybeleid en deze privacyverklaring sluit Milieudefensie aan bij de nieuwe wetgeving.
 
Wil je meer weten over de nieuwe privacyrichtlijn? Kijk dan bijvoorbeeld op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gebruiksvoorwaarden

Lees de spelregels om meer te weten over hoe je goed omgaat met dit platform en de community. In enkele gevallen behouden we ons het recht om per direct berichten te verwijderen en gebruikers te blokkeren. Dat is in het geval van schelden, discrimineren, persoonsgegevens van iemand delen zonder toestemming, aanzetten tot geweld, of bijvoorbeeld het schenden van auteursrechten.

Ongepast gedrag melden
Zie je dat iemand zich ongepast gedraagt? Laat het ons weten via veranderaars@milieudefensie.nl. We reageren zo snel mogelijk op jouw melding. Moderators van Milieudefensie monitoren zelf ook berichten op het platform.