Karel van Broekhoven

Beste leden,

De agenda en stukken voor de ALV staan nu op dit platform.
Ik ben indiener van het agendapunt en de motie bij punt 9 op de agenda.

Ik heb dit ingediend omdat het bestuur de ALV niet wil laten oordelen over het advies van de geschillencommissie. Het advies is vervelend voor het bestuur, want het krijgt op alle punten ongelijk van de geschillencommissie. Waarschijnlijk is het daarom dat de leden er niets over mogen zeggen.

Maar dat is in strijd met de statuten, want het is een advies aan de ALV. De ALV zal dus moeten bepalen wat te doen met dit advies. Dat mag het bestuur niet met allerlei smoesjes van de leden afpakken.

Mijn motie bij punt 9 zou overbodig moeten zijn, want er had gewoon een debat plus stemming op de agenda moeten staan.
Het is puur deze manipulatie van het bestuur waarom ik deze motie heb ingediend.
Dat het bestuur hem ontraadt is een voortzetting van deze manipulatie.
Het enige dat mijn motie vraagt is (ik citeer uit het dictum): dat het bestuur "de hele uitspraak aan de ALV moet voorleggen en deze na debat moet laten beslissen wat de gevolgen zijn. "

Ik vraag dus niet eens om het met mijn visie over de lasterbrief eens te zijn. Alleen maar om de ALV het recht te terug geven dat het bestuur haar wil afnemen. Namelijk zelfstandig te oordelen over het advies van de Geschillencommissie aan de ALV.

Wie de democratie in de vereniging lief is en de ledenrechten respecteert stemt dus voor deze motie.

Karel van Broekhoven, indiener van punt 9.