Bernard Gerard heeft een bericht geplaatst in Omgevingswet 2022

Er zijn in september jl twee rapporten uitgekomen over grondwater en drinkwater.
In het ene rapport zegt de Vewin dat de drinkwaterbedrijven straks niet meer genoeg water kunnen produceren om bijvoorbeeld de geplande nieuwe woningen van water te kunnen voorzien. In Brabant moet op korte termijn iets gebeuren (met name in West-Brabant).
In het andere rapport analyseert de door de provincie ingestelde commissie Maas Geesteranus wat er nodig is om op termijn in Brabant het grondwater op peil te brengen en te houden (Brabant moet verbouwd worden). En omdat in Brabant alle drinkwater uit grondwater komt, overlappen beide rapporten elkaar op een cruciaal punt.
Zie https://www.bjmgerard.nl/grondwater-en-drinkwater-in-brabant/ .