Zaterdag interviewde Operatie Klimaat Culemborg tientallen stadsgenoten over hun ideeën voor een eerlijk klimaatbeleid in onze stad. Bij de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord op 11 mei biedt OK Culemborg deze ideeën aan de gemeenteraad aan.

Veel Culemborgers vinden dat de gemeente meer kan doen aan een eerlijk en sociaal klimaatbeleid. Met oplossingen voor klimaatproblemen die ook voor lagere en middeninkomens betaalbaar zijn. Desgevraagd kwamen bewoners met goed bruikbare ideeën voor meer klimaatrechtvaardigheid over

- energietransitie (koop gezamenlijk warmtepompen en zonnepanelen in en subsidieer woningisolatie voor koop- én huurwoningen),

- groenere wijken (meer natuur en bloemenveldjes, stimuleren geveltuintjes en tegelvrije voortuinen, meer natuurspeelplekken),

- mobiliteit (veilige fietspaden, meer looproutes en parkeren per buurt ipv in de straat zelf),

En vooral veel meer samenwerken met bewoners, luisteren naar hun ideeën en via subsidies groene klimaat-initiatieven mogelijk maken.

Bestanden