Hoi allemaal! Ahold moet komen met een goed klimaatplan. We gaan door heel het land bij zoveel mogelijk filialen campagnevoeren. Overal in Nederland kunnen veranderaars groepen starten om campagne te voeren op hun lokale Albert Heijn filiaal. We gaan klanten verzamelen en filiaalmanagers aanspreken.

Hoe ga je lokaal aan de slag?
1. Door hier een online petitie te starten op jouw Albert Heijn. We verzamelen zoveel mogelijk klanten door heel het land!
2. Door een gesprek met de filiaalmanager aan te knopen en te vragen of die onze eisen door gaat communiceren naar 'boven', naar de directie. Onze centrale vraag is dat Ahold zich houdt aan het Akkoord van Parijs.
2. Door gesprekken te voeren met klanten op straat. Over hun zorgen over klimaatverandering. En hen te vragen jouw lokale Ahold petitie te ondertekenen. Het gesprek op de stoep voor het filiaal maakt de manager nerveus. En zo verzamelen we buurtgenoten achter de oproep.

Zo voeren wij gesprekken op straat:
- Hoi! Maak jij je zorgen om het klimaat? (doorvragen)
- Ben jij bekend met het Klimaatakkoord van Parijs?
(Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt voor 49% vermindering van broeikasgassen in 2030).
- Vind jij het belangrijk dat Ahold zich houdt aan het Klimaatakkoord van Parijs, om zo gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan?
(Ahold heeft ambitie voor enkel 15% vermindering van broeikasgassen over de gehele keten).
- Stel je voor, jij hebt het voor het zeggen bij Ahold. Wat zou dit bedrijf dan volgens jou kunnen doen om uitstoot te verminderen?
- Wil jij meehelpen om de filiaalmanager van deze Albert Heijn te vragen om onze eisen door te geven aan de Ahold directie?
- Mag ik dan enkele gegevens noteren?


Ervaringen delen met andere campagne-initiatiefnemers?
Kom bij de Signal groep (een alternatief van WhatsApp) via deze link. Voor vragen, opmerkingen, tips en ervaringen.