Welkom en introductie Operatie Klimaat

Bruno Lauteslager Milieudefensie • 18 March 2021

Ben je nieuw bij Operatie Klimaat? Maak deze avond kennis met de campagne. Zo leer je hoe jij lokaal actief wordt. Vanaf 19.30 via Zoom. 

Operatie Klimaat

De campagne Operatie Klimaat is 1,5 jaar geleden begonnen. Door heel Nederland zijn lokale groepen opgericht, die in het begin vooral bezig geweest met het voeren van gesprekken over klimaat d.m.v. huis-aan-huis gesprekken, om zo mensen door heel Nederland mee te laten praten over het klimaat. De resultaten van deze gesprekken hebben we vervolgens gebruikt om de politiek te beïnvloeden. Daarnaast hebben lokale groepen acties georganiseerd ter ondersteuning van de rechtszaak tegen Shell. Afgelopen weekend hebben we op 44 plekken in Nederland, met 35.000 Nederlanders, het klimaatalarm geluid! Samen luidde we het alarm voor een rechtvaardiger en ambitieuzer Nederlands klimaatbeleid.

De komende tijd gaan we ons focussen op de campagne Regels voor Bedrijven. Nederlandse bedrijven hoeven zich nu vaak niet te verantwoorden voor mensenrechtenschendingen, milieuschade en klimaatschade als die in het buitenland plaatsvinden. De Nederlandse overheid kijkt weg, en wij willen hier verandering in brengen. Wat wij hier in Nederland onacceptabel vinden, zou ook voor het buitenland moeten gelden toch?