De grootste klimaatmars ooit!

Loulou Gontscharoff • 29 September 2020

De grootste klimaatmars ooit

Aan de slag

1) Sluit je aan bij de coalitie in jouw regio/dorp/stad. Of start je eigen coalitie. Bij de klimaatmars maken we gebruik van de communicatie-website 'Discord'. Klik op de link. Maak een account aan. En stel jezelf en Operatie Klimaat voor in jouw 'werkplek lokale coalitie' (zie linkerbalk op de website). Succes.

2) Samen met je coalitie bouwen aan breed draagvlak en diverse bondgenoten met achterban bij jou in de buurt! Zoals moskeeën, sportverenigingen en bioscopen en stichtingen. Beneden vind je een longlist aan potentiële bondgenoten. Binnenkort vind jij ook script om deze gesprekken aan te gaan op het Veranderaarsplatform. 

Zeer binnenkort vindt jij actiepakketten op de site http://www.klimaatmars2021.nl/

--

Achtergrond informatie

Klimaatrechtvaardigheid moet een topprioriteit worden. Op 14 maart 2021, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, organiseren we de grootste klimaatmars die Nederland ooit heeft gezien! Onze ambitie: 100.000 mensen op de been voor het klimaat, verspreid over tien tot twaalf steden in Nederland. Zodat politici niet meer om onze boodschap heen kunnen en iedereen een groene en eerlijke keuze maakt in het stemhokje. We gaan de verkiezingen winnen, van links tot rechts.

De klimaatmars organiseren we in een coalitie van tien maatschappelijke organisaties, waaronder Greenpeace, Fridays for Future en De Woonbond. Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg: we hebben heel, heel veel bondgenoten nodig. De klimaatmars gaat decentraal plaatsvinden, dus nog makkelijker om lokaal aan te sluiten! We roepen zo veel mogelijk mensen en organisaties op om gezamenlijk de straat op te gaan in hun eigen of naburige woonplaats in maart. Hoe meer (lokale) organisaties we weten te betrekken, des te groter het draagvlak, bereik en impact. Als we een bedrijf, stichting, school of vereniging deelgenoot maken, bereiken we in een keer een grote groep mensen. Ook wordt breed draagvlak in de samenleving zichtbaar, wanneer velen bijvoorbeeld in shirtjes of met vlaggen komen van de organisatie waar ze bij horen.

Potentiële bondgenoten
Welke verbanden kunnen we allemaal leggen? Via de zorg, scholen, kerkgemeenschappen, MKB, studentenverenigingen, boerenorganisaties, buurthuizen en andere clubs treffen we andere bezorgde burgers. We gaan op zoek naar de kruispunten tussen de realiteit van de mensen in de organisatie en onze boodschap. Dus: Waarom is het belangrijk voor de bakker op de hoek dat er eerlijke klimaatoplossingen komen? En: wat zijn de raakvlakken tussen het geloof van een christen of een moslim en waar wij voor staan?

Soorten organisaties die we kunnen benaderen:
Buurthuizen, buurtverenigingen
Boerenorganisaties
Hogescholen en universiteiten
Jongerenorganisaties van politieke partijen
Kerken
Moskeeën
Middelbare scholen en mbo’s
Ondernemers in mkb
Sportclubs, sportverenigingen en sportscholen
Stadslandbouw organisaties
Studentenverenigingen
Studieverenigingen
Vakbonden
Vve’s
Winkeliersverenigingen
Milieufederaties

 

Begin van een longlist van organisaties: 
Amnesty International
Aralez
ASN Bank
BLM
Beroepsvereniging Leraren Nederland
Brainport Smart District
Caring Farmers
Carnavalsverenigingen
Eco-Schools Nederland
Ecosystem-restoration camps
Filosofie Den Haag
Groene Moslims
Jinc
Landelijke Studentenvakbond
Landelijke Huisartsenvereniging
LTO Nederland
Milieu Centraal
MKB nederland
Nationale duurzame huizenroute
Nederlands Visbureau
Ondernemers van nu
Ouderenbond
Plastic Soup Foundation
Recycle Valley
School of Life
Serve The City
Stichting Ik Wil
Stichting Klimaatgesprekken
Triodos
Vereniging Circulair Friesland
Vereniging Groninger Dorpen
Waddenvereniging
Zero waste
ZLTO

Deze lijst is slechts een begin. Er zijn vast nog heel veel andere potentiële bondgenoten.

Hoe gaan we dit doen?

Het begint met het enthousiast maken van onze eigen kring van vrienden, familie en collega’s. Daarnaast gaan we praten met zo veel mogelijk organisaties van de lijst. Wie gaan dit doen? Wij allemaal. Begin op de plekken waar je een ingang hebt. Als iedereen gebruik maakt van zijn eigen netwerk, kunnen we ontzettend veel mensen bereiken.  Hierbij houden we altijd twee criteria in ons achterhoofd: 1) Heeft deze organisatie een grote impact? 2) Is de kans van een succesvolle relatie groot? Als je twee keer ja antwoordt: leg contact, luister, en vraag  of de organisatie, met zijn achterban of medewerkers, naar de klimaatmars komt. Antwoord je op een van deze twee vragen nee? Denk dan nog eens na over of het de moeite en de investering wel loont.

Ook tijdens het huis-aan-huizen maken we onze buurtgenoten enthousiast voor de grootste klimaatmars ooit! Vraag aan het einde van het klimaatgesprek of je gesprekspartner al af weet van de klimaatdemo op 14 maart. Je kunt even kort bespreken dat-ie eraan zit te komen, en natuurlijk aangeven dat je zelf ook gaat. Het is fijn als mensen aan de deur al een keer horen over de klimaatmars.

Op 22 oktober wordt de klimaatdemo officieel aangekondigd door de coalitie en gaan we hem zo veel mogelijk delen. Dan gaat ook de website live waar deelnemers zich kunnen aanmelden.

Save the date! Zondag 14 maart 2021, Klimaatmars, decentraal in verschillende steden