Wanneer is een verhaal interessant voor journalisten?

Het belangrijkste is dat je de media benadert als je nieuws te melden hebt. Maar wanneer heeft een verhaal nieuwswaarde? Hieronder een aantal criteria.

Actualiteit

Hoe recenter het nieuws, hoe interessanter. Een verslag van iets wat al gebeurd is, is oud en dus vaak geen nieuws. Je kunt een journalist dus beter wijzen op een actie of activiteit die gaat komen, zodat hij zelf kan komen kijken.

Nabijheid

Hoe dichterbij iets speelt, hoe interessanter. Een lokale actie tegen uitbreiding van een weg in een stad is vaak interessant voor mensen (en dus voor journalisten) die in die stad wonen en een persbericht hierover stuur je dus naar relevante lokale media.

Schaal/omvang/impact

Hoe meer mensen het aangaat of hoe groter de impact, hoe interessanter iets is. Onverwacht/verrassend Hoe meer een verhaal afwijkt van wat men als 'normaal' beschouwt, hoe interessanter het is.

Autoriteit/bekend persoon

Hoe meer bekendheid de ́hoofdpersoon ́ in het nieuws of de afzender ervan heeft, of hoe meer kennis over het onderwerp, hoe belangrijker dat nieuws wordt.

Belangstelling in het algemeen

Is het een onderwerp waar veel mensen zich mee bezig houden? Ga daarbij uit van de gemiddelde Nederlander, en niet (alleen) van je eigen vrienden/familie. Als je een onderwerp anders ' verpakt' , kun je daar soms een grotere groep mee bereiken.

Negatief = nieuws

Journalisten maken vooral nieuws van wat er niet goed gaat, of beter nog; van wat er flink mis gaat. Ruzies, relletjes, ongelukken, of fouten. Als je als lokale milieuorganisatie blij bent met beter openbaar vervoer in je stad, is dat minder nieuwswaardig dan wanneer je actie voert tegen een nieuwe parkeergarage.

Agendanieuws/timing

Terugkomende zaken zoals een troonrede, de eerste schooldag, het begin van de zomer, de eerste haring vormen altijd een aanleiding voor (het maken van) nieuws. Aansluiten daarbij, of nadenken over de timing in breder verband, is altijd slim. Een actie om mensen te bewegen naar het werk te fietsen doet het beter in de zomer en een campagne voor een beter milieubeleid heeft meer zin tijdens de verkiezingen.

Makkelijk te vertellen/helder/compact

Hoe interessant je verhaal ook is, als het te ingewikkeld is, of als je het zelf niet helder over weette brengen, dan haken journalisten af. Stelregel is: je moet het verhaal zo kunnen vertellen dat een kind van twaalf of je oude buurvrouw het meteen snapt

 

Herken je dit als je zelf de krant leest? Welk criterium zie jij het vaakst terug in het nieuws?