Tips voor persberichten

Joep Karskens Milieudefensie • 21 februari 2020

Tips voor persberichten

Houd het kort
 Een persbericht is kort. Drie tot vijf alinea's. Het moet op één A4-tje passen.

Een pakkende titel
 De titel die bovenaan je persbericht staat is kort en en dus niet langer dan zo’n 5 woorden. De kop past op 1 regel en vertelt precies waar het bericht over gaat. Gebruik geen cijfers, afkortingen of leestekens in de kop. Gebruik bij voorkeur een actieve zin. Bijvoorbeeld: 'Almere gebruikt fout hout in bouwproject'.

Wat is je kernboodschap?
 Kies een duidelijke kernboodschap voor je bericht en houd je daaraan. Zet de belangrijkste informatie in de eerste alinea. Veel journalisten zijn gehaast en lezen alleen de kop en de eerste alinea van een persbericht, en besluiten op basis daarvan of ze een verhaal interessant vinden.

Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe
 De eerste alinea van je verhaal begin je met de plaatsnaam en de datum, en daarna zet je er heel kort het belangrijkste nieuws in. Beantwoord hier in ieder geval de vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Deze alinea is vetgedrukt. Alles wat daarna komt is ondersteuning van dat ene verhaal.

Apart kader
 Zet bij een aankondiging van een actie de wie-wat-waar-wanneer informatie ook nog eens in een apart kader in het bericht.

Taalgebruik
 Een persbericht is een zakelijke tekst. Maak de tekst dus niet schreeuwerig, dan nemen journalisten het minder serieus.

Als het mogelijk is, voeg dan een quote toe van een betrokkene. Hierdoor wordt het voor lezers makkelijker zich te identificeren. Het gebruik van een quote geeft meer kleur en emotie aan je bericht.
 Zet geen lange webadressen, ingewikkelde, lange of Engelse namen van rapporten in de hoofdtekst van een persbericht. In dat geval maak je een voetnoot.

Check je bericht altijd op taal- en spelfouten, of laat iemand anders dat doen.

Wie is de woordvoerder?
 Spreek van te voren af wie de woordvoerder is. Noem de naam en functie van de woordvoerder de eerste keer voluit, daarna is de achternaam voldoende (dit kan ook bijvoorbeeld een buurtbewoner zijn met een quote).

Sluit je persbericht altijd af met het telefoonnummer en het e-mailadres van de woordvoerder. Zorg ervoor dat deze woordvoerder bereikbaar is rondom de dag waarop iets gaat plaatsvinden waar media mogelijk in geïnteresseerd zijn.

Zet onderaan het persbericht ook wie journalisten kunnen interviewen (als je die al hebt/weet). Bijvoorbeeld een woordvoerder en een burger die zelf ergens last van heeft.

Wat te doen bij acties/bijeenkomsten/evenementen
 Het is slim om een paar dagen voordat een actie, bijeenkomst plaatsvindt de pers hiervan op de hoogte te brengen. Dit doe je door middel van een persaankondiging. Dit is een korte versie van een persbericht met alle wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe erin. Zet er duidelijk bij hoe journalisten en/of burgers zich kunnen aanmelden. Voeg een e-mailadres en telefoonnummer toe van de contactpersoon. Ook nuttig bij eventuele vragen. Bel een dag later journalisten na om te kijken of ze de aankondiging hebben gelezen en of ze interesse hebben. 

Na afloop van een actie is het de moeite waard om opnieuw een persbericht uit te doen met daarin een boeiende foto van de actie en daarin bijv. te melden dat het een succes was ( als dat zo is natuurlijk). Deze moet dan zo snel mogelijk na de actie verstuurd worden. Slim is om al van tevoren een opzet voor het “achteraf - persbericht” te maken, zodat je slechts een paar regels hoeft toe te voegen na de actie. Dit kunnen kranten dan gebruiken om een artikel te schrijven en jouw foto te plaatsen.

 

Waar heb jij wel eens een persbericht over gestuurd? Wat zou je toen geholpen hebben om te weten? En waar doe je de komende 2 maanden aan mee waarover je een persbericht kan sturen?