Op de ALV van 11 juni staat een statutenwijziging op de agenda die de vereniging ombouwt tot een soort bedrijf dat alleen in naam nog een vereniging is.

Vrijwel alle ledenrechten worden afgeschaft of door hoge drempels bijna onmogelijk gemaakt. Een motie moet bijvoorbeeld ineens 80 ondersteuners hebben in plaats van 15. Voor een extra ALV heb je 8000 steunverklaringen nodig in plaats van 250 nu. Ledenbulletin wordt afgeschaft, enz, enz.

Dagelijks en Algemeen bestuur worden afgeschaft en de directie wordt zelf directiebestuur. Er komt een Raad van Toezicht waarvan de samenstelling door coöptatie worden bepaald. Leden mogen geen kandidaten voordragen.

Dit komt als een overval. De leden zijn hier volledig buiten gelaten en de meeste leden weten nog van niks.

Deze radicale structuurwijziging (het bestuur noemt het "governance") kan niet zomaar zonder uitgebreid debat met de leden worden doorgedrukt op 11 juni. Daarom bereidt een groep leden nu moties voor.