Milieudefensie belastert eigen leden.

 

In een brief aan alle leden die zich aangemeld hadden voor de ALV van 11 juni (dat zijn er minstens 1000) heeft het bestuur een groep leden vals beschuldigd van allerlei kwalijke zaken.

Ik hoor tot die groep belasterde leden en wens niet te accepteren dat wij als groep worden beschuldigd van schelden, mensen publiekelijk beschadigen, mensen onder druk zetten zodat zij zich onveilig en zelfs bedreigd voelen.

Dit zijn grove leugens, een bestuur van een fatsoenlijke vereniging onwaardig. Wij nodigen de lezer van dit bericht uit om zelf vast te stellen dat hier helemaal niets van waar is. Zie daarvoor de opname van de gestreamde ALV op https://youtu.be/-FPNcDeXhxI Nergens wordt gescholden, beschadigd, bedreigd.

De brief is aan de leden gestuurd op 25 juli 2022 en ondertekend door het bestuur en het presidium. Wij hebben ze gevraagd de beschuldigingen te bewijzen.  Op moment van schrijven van dit stuk, bijna een maand later, hebben we nog steeds geen antwoord en geen spoor van bewijs gezien. Nu bestuur en presidium dus geen verantwoordelijkheid nemen voor deze schandalige daad jegens de eigen leden spreken wij van laster. Wij dagen bestuur en presidium vanaf deze plek nogmaals uit om met bewijzen voor deze laster te komen.

Toen bewijs uitbleef schreven wij op 19 augustus een tweede brief met de eis om weerwoord te kunnen geven middels een weerwoordbrief aan alle leden die de lasterbrief hebben ontvangen.

De drie brieven zijn hieronder als bijlage aan dit bericht gevoegd.

 

Karel van Broekhoven

 

 

Bestanden