Smet op het feestje

De ALV van 11 juni zou een feestje moeten zijn wegens het 50-jarig jubileum. Helaas is er geen reden tot feestvreugde als de statutenwijziging die op de agenda staat wordt aangenomen.

 

Vereniging wordt bedrijf met onmondige leden

Dit is niet zo'n kleine wijziging als we de afgelopen jaren vaker zagen. Dit is een aardverschuiving binnen de vereniging en het is te hopen dat hij niet wordt aangenomen door de leden. De verenigingsstructuur gaat grootschalig op de schop en leden hebben daarna niets meer te vertellen.

 

Moties en extra agendapunten staan niet op de agenda

Een groep leden heeft daarom moties en nieuwe agendapunten ingediend. Deze beogen om de heftige effecten van de statuten- en reglemenstwijziging te beperken en om eerst eens fatsoenlijk het debat aan te gaan met de leden of zij hun vereniging wel omgebouwd willen zien naar een bedrijfmodel waar toevallig ook nog leden aan hangen.  Helaas staan die niet op de agenda die het bestuur aan de leden presenteert.

Deze moties en agendapunten zijn hier te vinden:

https://smnk.jouwweb.nl/moties-en-agendapunten-bij-alv-van-milieudefens…