Groepenfonds

Het Groepenfonds steunt lokale projecten die goed zijn voor het klimaat

  • 73 projecten
  • Gesteund voor in totaal €80.640,-
  • Meer dan 4000 deelnemers
  • meer dan 220 betrokken organisaties/bondgenoten 

Steeds meer lokale initiatieven weten ons te vinden. In totaal hebben we 73 projecten ondersteund vanaf 2018 verspreid, over het hele land. Benieuwd naar de projecten die we in 2020 hebben gesteund? Je vindt ze op deze pagina en op de onderstaande kaart. Kom met de initiatiefnemers in contact of doe inspiratie op voor een eigen aanvraag.

 

Overzicht projecten Groepenfonds 2021

Klimaatkandidatendebat

Wat: Klimaatkandidatendebat

Wie: De Jonge Klimaatbeweging 

Waarom: 

- Jongerenparticipatie aanwakkeren voor de Tweede Kamerverkiezingen rondom duurzame thema’s;
 - We verhogen de naamsbe
kendheid van de groenste kandidaten per partij in de Kamer, en vergroten zo de kans dat groene politiek Kamerbreed ingezet kan worden na maart 2021.

Waar: Amsterdam 

Wanneer: februari 2021 

Link met klimaatrechtvaardigheid: 

Onze theorie als Jonge Klimaatbeweging is dat groene politici met een sterk mandaat in alle Nederlandse politieke partijen vertegenwoordigd moeten zijn, en dat jongeren dé sleutel zijn om de Nederlandse politici te pushen op dit profiel.We zagen dat door ons innovatieve format partijen nader tot elkaar kwamen en dat ze scherpgezet zijn op hoe ze nu de doelen van Parijs écht gaan halen. Want Nederland loopt nog achter op elke denkbare doelstelling, en deze politici zullen dat verschil moeten gaan maken

Bedrag dat is toegekend:

2000,-

Aantal mensen die meededen:

Los van de druk op politici zien we dat door het enorme bereik van het debat (3400 directe views op YouTube, en tot 1.000.000 verdere engagements op social media) meer mensen bewust bezig gaan zijn met klimaatpolitiek. Ook het feit dat zeven van de negen Klimaatkandidaten (waaronder Kauthar met voorkeursstemmen) het parlement ingekomen zijn een positieve ontwikkeling. Hier kan je het debat terugkijken: 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

- De campagne rondom het Klimaatkandidatendebat wordt direct ondersteund door Grootouders voor het Klimaat.
- De Klimaatkandidaten worden gerecruteerd in samenwerking met de Politieke Jongerenorganisaties van de betreffende partijen.
 

De stellingen en onderwerpen van het debat worden uit twee bronnen gehaald: via het JKPanel, een groep van 1000 enthousiaste jongeren. En via de Jonge KlimaatAgenda, een document opgesteld in opdracht van en ondertekend door meer dan 70 jongerenorganisaties, welke meer dan 100.000 jongeren vertegenwoordigen. Wij nodigen deze JongerenOrganisaties ook uit om hun achterban te mobiliseren zich uit te spreken rondom het debat, om zo van deze verkiezingen klimaatverkiezingen te maken. Zie hier een lijst van alle betrokken jongerenorganisaties waaronder ook het JMA

Contactpersoon+ Mailadres:

Daan Welling

penningmeester@jongeklimaatbeweging.nl

 

8 Klimaat eisen Webinar Serie

Wat: 8 Eisen Webinar Serie

Wie: Klimaatcoalitie Maastricht 

Waarom: 

Dit is onze kans om te vertonen waarmee de locale klimaat beweging het laatste jaar mee bezig was en zoveel mensen als mogelijk betrekken in de discussie betreft de implementatie van de klimaateisen. Met het hanteren van lokale voorbeelden van goede gewoontes en uitvoeringen, beschikbare expertise, en persoonlijke ervaringen willen wij de duurzame overgang van onze stad een open en vrije discussie maken waarin de barrières voor deelname worden verlaagd. 
De 8 eisen kunnen gezien worden als de manier om het probleem met klimaatverandering opnieuw te formuleren gericht op Maastricht. Door de stappen die we als een stad moeten zetten met betrekking tot klimaatverandering te vereenvoudigen en specificeren kunnen we de drempel voor lokale deelname en acties verlagen. Wij hopen namelijk dat door het klimaatverandering probleem lokaal aan te pakken dat meer mensen in Maastricht zich gaan betrekken en gaan bijdragen aan een duurzame overgang van ons Maastricht.

Waar: online 

Wanneer:

• Datum start activiteit: 09.02.2021
• Einddatum activiteit: 25.05.2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

De eisen zullen toegankelijk zijn voor de lokale gemeenschap, die ze hopelijk gaan ondersteunen. Bovendien is de bedoeling dat ze zich de overeenstemming met hun eigen belangen gaan realiseren. Verder zal een beter besef leiden tot een grotere betrokkenheid, waardoor meer middelen, inspraak, talenten en expertise kan worden opgeleverd tegen klimaatverandering.
 
Een ander voordeel is ook de uitwisseling van ideeën tussen d
e inwoners van Maastricht en onze organisaties. Daarnaast zullen onze doelen en organisaties concreter maken voor de lokale gemeenschap. Deze uitwisseling zou ook kunnen leiden tot nieuwe ideeën betreft klimaatverandering, de problemen, en hoe het aangepakt zou moeten worden. De geplande samenwerking tussen verschillende organisaties die de klimaatverandering bestrijden, zou kunnen leiden tot nauwere samenwerking tussen deze organisaties in een meer verenigde en efficiëntere strijd.
 

Bedrag dat is toegekend:

1000,- 

Aantal mensen die meededen:

200?

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

De KlimaatCrisisCoalitie bestaat uit de volgende organisaties: Milieudefensie Maastricht, FNV, Woonbond, Oxfam, Pax, De Goede Zaak, Code Rood, Fridays For Future, Grootouders voor het Klimaat, Extinction Rebellion, Fossielvrij en Greenpeace. De komende maanden zullen meer organisaties aansluiten als ondersteuner van de protesten. Ook jullie organisatie kan zich aansluiten bij dit initiatief. Ook de wethouder van Maastricht Dhr. Krabbedam zal als verantwoordelijke wethouder voor o.a. milieu en mobiliteit aanwezig zijn bij meerdere sessies, zo ook meerdere professoren/medewerkers van de universiteit Maastricht. O.a. Prof. Onna van Schaik expert op het gebied van luchtkwaliteit, hij zal onze sessie inake luchtkwaliteit mede organiseren.

Contactpersoon+ Mailadres:

Roy van Dijk

roy.van.dijk@mumc.nl

klimaatcoalitie Castricum

flyers uitdelen

 

Wat: Kernenergie op het Klimaatalarm 2021

Wie: klimaatcoalitie Castricum

Waarom: Bij de diverse plaatselijke klimaatalarms het anti-kernenergie geluid te laten horen.

Waar: Castricum 

Wanneer: Tijdens het klimaatalarm 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

We roepen mensen op om naar het klimaatalarm te komen, zodat er een hoge opkomst is. Daarnaast willen we de deelnemers met een flyer argumenten geven tegen kernenergie. Met een keuze voor kernenergie worden de oplossingen voor het klimaatprobleem extra duur gemaakt. Die richting moeten we daarom niet op.

Bedrag dat is toegekend: 625,- 

Aantal mensen die meededen:

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Naast de lokale klimaatcoalitie uit Castricum wordt de boodschap ondersteund door LAKA en WISE Nederland. Zij roepen hun achterban op om mee te doen aan de actie en hopen al met al landelijk enkele tientallen mensen actief te krijgen tijdens de verschillende lokale klimaatalarms.

Contactpersoon+ Mailadres:

Gerard Brinkman

gerardbrinkman@gmail.com

Vergroening Purmerend

Wat: Vergroening Purmerend 

Wie: Milieudefensie Purmerend (Werkgroep " Vergroening Purmerend") 

Waarom: 

1. Groeiende belangstelling van wijkbewoners voor hun directe leefomgeving als het gaat om vergroenen en meer kennis en waardering van en waarde toekennen aan groen.
 2. Feitelijke stukjes groen in Purmerend waar meer biodiversiteit is gekomen.
 3. Groepjes wijkbewoners die ambassadeurs worden van “ groen in de wijk”.
 4. Veel vrolijkheid en enthousiasme over hoe mooi het is geworden.

Waar: Purmerend 

Wanneer: Hele jaar 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Enerzijds planten we meerjarige drachtplanten ten gunste van de biodiversiteit in Purmerend. Anderzijds geven we informatie en motivatie aan inwoners om hun eigen leefomgeving te vergroenen en te verduurzamen.

Bedrag dat is toegekend:

500,- 

Aantal mensen die meededen:

200?

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

We betrekken er vooral wijkgroepen bij om de bewoners van de wijken enthousiast te maken voor vergroening van hun eigen leefomgeving. De gemeente, zowel ambtelijk als politiek wordt er nauw bij betrokken en milieuorganisaties, scholen en jongerenorganisaties worden betrokken.

Contactpersoon+ Mailadres:

Lotte Wouters

purmerend@milieudefensie.nl

Klimaatwake

Wat: Klimaatwake

Wie: de klimaatwakers

Waarom: 

Het doel van de activiteit is om een wake te houden gedurende de hele formatieperiode, om zo de volgende regering op te roepen om de klimaatcrisis als een crisis te behandelen en sneller klimaatneutraal te worden (ons standpunt is: klimaatneutraal in 2025). Daarnaast willen we mensen die zich zorgen maken over het klimaat een plek en een stem geven.

Waar: Den Haag 

Wanneer: Vanaf 12 april 2021, 12:05 tot aan het eind van de formatieperiode

Link met klimaatrechtvaardigheid:

In ons persbericht en op social media zullen we aandacht geven aan de negatieve gevolgen die de klimaatsverandering nu al heeft in het mondiale zuiden. We proberen hierbij een platform te bieden aan groeperingen die niet worden gehoord.

Bedrag dat is toegekend:

2000,- 

Aantal mensen die meededen:

Ruim 4000 (als de actie zes maanden aanhoudt)

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Heel veel, ook hulporganisaties. 

Contactpersoon+ Mailadres:

Rozemarijn van 't Einde

rozemarijn@vanteinde.nl

Petitie Milieuzone Maastricht

Wat: Het instellen van milieuzones in Maastricht met daaraaan gekoppeld het instellen van P&R ‘s aan de randen van de stad. 

Wie: Milieudefensie Maastricht

Waarom: 

Maastricht heeft 1 milieuzone en wel van 1 straat. In de gemeenteraad wilde men wel Milieuzonering maar dan zouden Duitse en Belgische kentekens ook beboet moeten worden voor overtreding. Vanwege privacy redenen wil Duitsland geen informatie verstrekken, België gaat dat nu wel doen. De gemeente wil bij het instellen van een ZES zone aan Boa’s een opsporingsbevoegdheid toekennen. D.w.z. Dat daarmee is voldaan aan kunnen beboeten van overtredende kentekens en dat dat dus ook kan bij een milieuzone.

Waar: Maastricht

Wanneer: De opstart is begonnen en de komende 2 maanden wordt het breder getrokken.

Link met klimaatrechtvaardigheid:

De gezondheid van alle bewoners zal bij het instellen van milieuzones bevorderd worden en de leefbaarheid van de stad voor alle inwoners zal verbeterd worden. Met daarbij ook een verbetering voor de directe omgeving van Maastricht.

Bedrag dat is toegekend:

1000,- 

Aantal mensen die meededen:

Wij streven naar 5000 ondertekenaars.

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Wij hebben contact met Buurtbalans (overkoepeling wijkcomites) en vele wijkcomites, Fietsersbond,
Maastrichtse Klimaatcoalitie( met studenten milieuorganisaties, FNV etc.
Zijn bezig met politieke partijen mee te krijgen, benaderen huisartsen, wijkopbouwwerk, ziekenhuis,
Longartsen, Longfonds

Contactpersoon+ Mailadres:

Rob Langendam

rflangendam@yahoo.com

Bike Strike for the climate

Wat: Bike strike for the Climate

Wie: Youth For Climate

Waarom: 

Wij, Youth for Climate NL, willen in België aandacht gaan vragen voor het klimaatbeleid van ons land. Dit gaan wij met meerdere YFC takken doen in Europa. We fietsen vanuit Utrecht naar Brussel met het gehele bestuur om daar te gaan staken/protesteren. Wij zijn ontevreden met de uitslag van de verkiezingen en de lage prioriteit die het klimaat in ons land nog steeds heeft.

Waar: Utrecht-Brussel

Wanneer: september 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Omdat wij met zoveel takken uit Europa een gezamenlijk geluid gaan laten horen, laten wij zien dat de komende generatie klimaat boven economische groei kiest. We laten het niet alleen bij onze eigen overheid maar gaan hoger op naar het Europees Parlement. Dit omdat we vinden dat er consequenties aan het niet halen van het klimaatakkoord moeten zitten.

Bedrag dat is toegekend:

800,- 

Aantal mensen die meededen:

10 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

- Fridays for Future NL
 - Youth for Climate België
 - Youth for Climate Frankrijk
 - Youth for Climate Luxemburg
 - Fridays for Future Duitsland

Contactpersoon+ Mailadres:

Wouter van Leeuwen

penningmeester@youthforclimate.nl

Landelijke klimaatactie jongeren

Wat: Landelijke klimaatactie jongeren

Wie: Fridays For Future & MBO4Climate

Waarom: 

Wij, jongeren van over de hele wereld, moeten in actie komen. Wij zijn de eerste generatie die massaal te maken krijgt met de gevolgen van de klimaatcrisis, en de laatste die de aarde nog kan redden. Wij weten dat er geen tijd te verliezen is. Wij vechten vóór onze toekomst, en tégen de klimaatcrisis en het systeem die dat heeft veroorzaakt. Daarom verlaten wij op 24 juni de schoolbanken, en gaan we allemaal de straat op!
Op 24 juni 2015, 6 jaar geleden, sprak de Haagse rechtbank het Urgendavonnis uit. Het Hooggerechtshof en de Hoge Raad waren het hier ook mee eens: De overheid moet NU haar CO2 uitstoot verminderen. Dat is onze laatste kans op een leefbare toekomst.

Waar: Den Haag 

Wanneer: 14 juni 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Wij vinden dat we een sociale, antiracistische en klimaatrechtvaardige wereld nodig hebben, omdat er anders straks helemaal geen wereld meer is. Daarnaast moet de oplossing lokaal en voor iedereen zijn. In onze toekomst moet lokale, ecologische productie van voedsel en gebruiksgoederen belangrijk zijn. Ook moet het openbaar vervoer uitgebreid worden, en gratis voor iedereen. Zo kunnen wij nog meer een autovrije generatie worden en hoeft er niet nog meer bos gekapt te worden voor een vervuilende autosnelweg.

Bedrag dat is toegekend:

1800,- 

Aantal mensen die meededen:

 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

 

Contactpersoon+ Mailadres:

Jesse van Schaik

info@fridaysforfuture.nl

Indigenous Liberation- Manifestatie week

Wat: Indigenous Liberation- Manifestatie week

Wie: stichting Aralez 

Waarom: Wij vinden Intersectional environmentalism essentieel rondom klimaatacties in Nederland en daarom stimuleren wij inheemse stemmen met dit event.

Waar: Amsterdam 

Wanneer: 11-16 oktober 

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Al onze activiteiten binnen de Manifestatie week dragen bij aan het vergroten van het bewustzijn van onze deelnemers over de vijf thematische pilaren van Indigenous Liberation. Wij vinden daarnaast dat onze activiteit bijdraagt aan een klimaatrechtvaardiger samenleving. Onze activiteiten bieden mogelijkheden voor cultuureducatie, mogelijkheden voor dekolonisatie, dialoog en het delen van bewustzijn over onze rol in het globale noorden. We bieden daarnaast een platform aan inheemse diaspora, dragen bij aan het overdragen van alternatieve kennis systemen over de bescherming van de biodiversiteit en ecosysteem herstel, inheemse rechten en natuurrechten. En we geven op deze wijze vorm aan intersectional environmentalism. Zo herkennen we elkaars vertrekpunt, komen samen door kennisdeling en vinden manieren voor bewegingsopbouw zodat we ook de uitdagingen herkennen als cultural appropriation, klimaatracisme en green washing. Samen leren!

Bedrag dat is toegekend:

2000,- 

Aantal mensen die meededen:

500 mensen 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Voor de doelstellingen van de Manifestatie week zijn we bezig met het versterken van bestaande netwerken, het verbeteren van de samenwerkingen tussen diverse bewegingen en organisaties waarbij we samen met solidariteitsgroepen, bondgenoten en andere organisatoren sterker staan. We hebben diverse grassroots samenwerkingen lopen. Zie het jaarverslag van Aralez. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met organisaties als Pakhuis de Zwijger en StudioK en Villa Buitenlust voor de Mapu Ceremonie

Contactpersoon+ Mailadres:

Chautuileo Kun/ Max de Ploeg

celinekun3@gmail.com

Foodcamps

Wat: Op bezoek bij een Caring Framer 

Wie:  Caring Farmers

Waarom: 

De foodcamps inspireren consumenten om gezonder en duurzamer te leven. Door op bezoek te gaan bij een Caring Farmer zien ze wat er voor nodig is om grondgebonden hun voeding te produceren. Ze mogen het zelf oogsten en bereiden dit met een kok. Caring Farmers zijn bijna 250 boeren die niet afwachten, maar op reis gaan. Op reis naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Door de foodcamps wordt de boer geen gezichtloze industrie achter een plastic pakketje in de supermarkt, maar een jouw boer. Jouw boer die bij jou in de buurt, op duurzame wijze je producten maakt die je direct bij hen kunt afnemen via boerderijwinkel of abonnement.
 
De vrijwilligers uit de buurt die helpen, maar ook de consumenten komen uit de buurt. We hopen zo ook de
gemeenschap die rondom een boerderij kan ontstaan te versterken en dat deze hier ook op de lange termijn blijven plakken.
 
Als laatste willen we beeld en video materiaal maken van de foodcamps om ook indirect mensen bewust te maken van hun voedselsysteem.

Waar: Ens, Deurne Barneveld, Beverwijk en Schipluiden. 

Wanneer: Er vinden 6 plaats van 21 augustus tot 16 oktober, nog 4 volgen in April.

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Wij stoten als rijkste 10% buitenproportioneel veel uit - ons consumptie gedrag zorgt voor schaalvergroting, monoculturen en voeding die de hele wereld over wordt gesleept. Door grondgebonden te gaan boeren, zoals de Caring Farmers bezig zijn te doen, heb je minder tot geen input van buitenaf nodig. Zo dragen bij als Nederlandse landbouwsector niet bij aan ontbossing en bodemuitputting in andere landen, omdat er bijvoorbeeld veevoer moet worden geproduceerd. Door consumenten hier de échte prijs voor te laten betalen, en dit direct van boeren af te nemen, krijgt de boer een eerlijk inkomen en maken we minder voedselkilometers. De foodcamps moeten dit nieuwe voedselssyteem stimuleren en consumenten inspireren hieraan mee te doen.

Bedrag dat is toegekend:

2000,- 

Aantal mensen die meededen: Maximaal 80 personen per foodcamp (exclusief mensen die indirect bereikt worden via media en communicatie rondom de foodcamps).

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Partnerorganisaties Urgenda en Caring Vets zullen meewerken in de communicatie. Fondsen zijn al toegezegd door Re-rooting the Dutch Food System en Triodos Foundation. Ook lopen er gesprekken met Good Food Club en Dutch Cuisine

Contactpersoon+ Mailadres:

Marga Witteman

marga.witteman@urgenda.nl

Park(ing) Day

Wat: Park(ing) Day

Wie: Klimaatcoalitie Delft

Waarom: 

Mensen te laten nadenken over de indeling van onze publieke ruimtes waarbij minder parkeerplaatsen zijn en meer ontmoetingsplekken, groen, speelmogelijkheden en/of kunst. Zodat meer straten en wijken aangenamer en leefbaarder kunnen worden voor mens en dier.

Waar: Delft

Wanneer: 17 september 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Door parkeerplaatsen voor een dag in te nemen met alternatieve opties zoals een stukje groen, speelplaatsje of paar stoelen met drinkmogelijkheid willen we mensen laten nadenken hoe de publieke ruimte ingericht kan worden als er minder auto’s zouden staan. Dit zou voor meer draagvlak kunnen zorgen om parkeerplaatsen weg te halen en hier groene en/of sociale alternatieven voor in de plaats te zetten. Ook kan dit een aanzet zijn voor gezonde communicatie over dit vraagstuk tussen buurtbewoners over de leefbaarheid van hun wijk/straat.

Bedrag dat is toegekend: 200,- 

Aantal mensen die meededen: 40 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Bewonersorganisaties vragen we voor ondersteuning waar we op redelijke wijze parkeerplekken kunnen innemen. De volgende partijen hebben we daarnaast benadert om een parkeerplek in te nemen: Organisaties van de klimaatcoalitie, buurthuizen, bewonersorganisaties, sportorganisaties, kinderboerderijen, cultuurorganisaties en een paar winkels die erbij passen naar ons inzien (Odin, Ekoplaza, Delftse Molen de Roos, Repair Cafe Delft). In totaal zijn het meer dan 70 organisaties.

Contactpersoon+ Mailadres:

Kyra van der Heijden

parkje@parkingdaydelft.nl

Plastic challenge basisscholen gemeente Renkum

Wat: Plastic challenge basisscholen gemeente Renkum

Wie: Plastic Valley - Plastic challenge

Waarom: 

 

Bewustwording van plastic afval binnen onze gemeente, bij de kinderen thuis, op en rondom school.
Door de plastic challenge aan te gaan, gaan kinderen op school en thuis hun plasticafval bekijken. Scheiden en selecteren. Dmv een onderwijsprogramma, proefjes en testen, doe activiteit, bereiken we kinderen en hun ouders om de plasti
c afvalberg te verminderen. De scholen gaan een challenge aan met elkaar. De school die het meeste plastic afval heeft ingezameld, krijgt een tuinbankje van gerecycled plastic afval. Hun gerecyclede plastic afval wel te verstaan. Wij zamelen alles in, scheiden plastic, vermalen het en maken het bankje zelf. Alles in eigen beheer. Met een beetje hulp voor opslag en scheiden van plastic bij de zorginstelling Pro Persona in Wolfheze. Neven doel is de gemeente te bereiken dat het plastic afvalbeleid anders kan.

Waar: Renkum 

Wanneer: 6 september tot half december 

Link met klimaatrechtvaardigheid:

De activiteit draagt bij aan een klimaatrechtvaardige samenleving: Door uitstoot te verminderen van plastic verbrandingsproducten, wordt de lucht een beetje schoner. Als elke gemeente in Nederland een ander beleid voert mbt plasticafval scheiding, kan er zeker 50% reductie zijn van uitstoot.
Wij dragen hier graag aan bij. Mogelijk kunnen we na deze actie een andere gemeente bereiken om mee te doen met de challenge.

Bedrag dat is toegekend: 500,- 

Aantal mensen die meededen: 2800

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Gemeente is betrokken door het educatieve component van de statersbox. Maar ook door hun afval beleid aan de kaal te stellen. Lokale bedrijven (van aalst groen verzorging, Fratelli, de haan etc) willen hun plastic inzamelen en daardoor hun bedrijfsafval proces onder de loep nemen.
Van werven recycling voor advies
Jansen recycling voor advies
 Plandelaar wandelt ook en zamelt ook afval in langs de weg, deze wil een podcast maken.
 Kinderburgermeester inzetten voor opening project in september.

Contactpersoon+ Mailadres:

Laura van Aalst willebrand

Plasticvalley2013@gmail.com

Overzicht projecten Groepenfonds 2020

Luchtwachterscafé - Stichting luchtwachters Delft

Bijeenkomst luchtwachter´s cafe

Wat:

Luchtwachterscafé is een ontmoetingsactiviteit. Het programma van deze Luchtwachtersbijeenkomst bestaat uit een combinatie van een lezing met kennisoverdracht (bijvoorbeeld van een longarts), een onderdeel waar nieuw opgedane kennis uitgewisseld wordt (bijvoorbeeld de analyse van recente meetgegevens), het maken van concrete plannen voor de kernactiviteiten van de Luchtwachters (bijvoorbeeld de voorbereidingen van de autoloze zondag), het bieden van een handelingsperspectief aan de bezoekers wat mensen zelf kunnen doen voor een schonere lucht (bijvoorbeeld toelichting op de brochure houtstook) en adviezen worden gegeven over bijvoorbeeld meldpunten, procedures en informatie.

Waarom:

- om meer mensen bewust te maken van de gevolgen van de luchtkwaliteit op de gezondheid;
- om mensen te informeren over hun belang van gezonde lucht in Delft en omgeving;
- om mensen te informeren over wat ze zelf allemaal kunnen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren;

Waar:

De projecten hebben als doelgroep alle inwoners van Delft en omgeving.

Wanneer:

De activiteiten lopen vanaf begin februari 2020 tot en met eind december 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Een betere luchtkwaliteit is goed voor mens en milieu. De luchtwachtercafé´s zorgen voor een brede betrokkenheid voor de bewoners in Delft en omgeving.

Bedrag dat is toegekend:

2000,-

Aantal mensen die meededen:

40 bezoekers 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

- gemeente Delft
- raadsfracties gemeente Delft
- belangenorganisaties, zoals Natuurlijk Delfland, Stichting Batavier.
- voor de Luchtwachterscafe’s breiden we de samenwerking uit naar meer belangenorganisaties, zoals bewonersorganisaties en VvE’s.

Contactpersoon+ Mailadres:

Esmeralda van Tuinen

info@luchtwachtersdelft.nl

Groene Pubquiz - Milieudefensie Nijmegen (De Broeikas)

Wat:

Mensen op een luchtige manier laten nadenken over duurzaamheid tijdens de Groene Pubquiz i.s.m Margot Ribberink en Prof. Arnoud Lagendijk.

Waarom:

Mensen worden aan het denken gezet over duurzaamheid, door bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden onder de aandacht te brengen of een verrassende invalshoek te kiezen. Door voldoende humor in de quiz te brengen willen we dit soms lastige onderwerp bespreekbaar maken. Door ook te focussen op positieve effecten van duurzaamheid hopen we de weerstand tegen maatregelen te verkleinen.

Waar:

Nijmegen

Wanneer:

24 januari 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Helpt bij bewustwording rondom klimaatrechtvaardigheid.

Bedrag dat is toegekend:

350,-

Aantal mensen die meededen:

50 deelnemers

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Andere organisaties worden gericht uitgenodigd met een team deel te nemen.

Contactpersoon+ Mailadres:

Ronald Aalders

info@debroeikasnijmegen.nl

 

Kring-loop - Strichting celebrating diversity

Wat:

Laten zien dat er ook agrariërs zijn die vooruit willen met duurzaamheid. Een brede coalitie smeden voor de toekomstige landbouw.

Waarom:

10 punten plan is gericht op het eerlijk omschakelen naar een ander landbouw- en voedselsysteem. Duurzaam geproduceerd/ gezond voedsel moet toegankelijk worden voor iedereen, boeren verdienen een eerlijke prijs en in het voorgestelde systeem wordt geproduceerd binnen de grenzen van wat de natuur aankan, minder negatieve impact op klimaat etc

Waar:

De Kring-Loop eindigt bij Minister van LNV Carola Schouten in Den Haag. Hier wordt het 10 stappenplan overhandigd.

Wanneer:

14 januari 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Milieudefensie staat voor het op eerlijke wijze verduurzamen van onze maatschappij; het stappenplan dat we naar de Minister brachten pleit voor een transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw waar iedereen aan mee kan doen, en waarbij naast dat het deze wijze van landbouw beter is voor onze aarde, de boer een goed verdienmodel heeft.

Bedrag dat is toegekend:

1250,-

Aantal mensen die meededen:

ruim 300 mensen

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Ruim 60 landbouw- en natuurorganisaties. Zie:https://www.dewegvooruit.nl/ onderaan staan alle organisaties die betrokken zijn bij de Kring-Loop.

Contactpersoon+ Mailadres +Website:

Marcia de Graaff

info@keningfanegreide.nl

https://www.dewegvooruit.nl/

Petitie Milieuzonering Maastricht

Wat:

Petitie Milieuzonering Maastricht. In verband met politieke crisis over de Milieuzone in Maastricht, GL Maastricht dreigt bij niet doorgaan uit het college te stappen. Er is afgelopen zaterdag op initiatief van Milieudefensie Maastricht een bijeenkomst georganiseerd waar 20 buurten en belangenorganisaties uit de (binnen)stad bijeen zijn gekomen om acties te gaan organiseren.

Waarom:

Invoering Milieu zonering in Maastricht conform eerder aan genomen motie in de Gemeente raad.

Waar: Maastricht

Wanneer:

16 januari 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Dit leidt tot minder autoverkeer in de binnenstad van Maastricht mensen worden meer bewust gebruik te maken van openbaar vervoer of de fiets.

Bedrag dat is toegekend:

1000,-

Aantal mensen die meededen:

Het betreft een petitie, dus alle ondertekenaars van de petitie zijn deelnemers. Vanuit milieudefensie Maastricht werken we met 10 personen aan het geheel.

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Er werden ongeveer 20 buurtplatformen betrokken evenals de lokale organisatie Students for Climate in Maastricht.

Contactpersoon+ Mailadres:

Roy van Dijk en Paul Rutten

roy.van.dijk@mumc.nl

 

Donut D-Day

Wat:

Vanuit verschillende bewegingen komen we samen op DDD. De milieubeweging, en o.a. monetaire hervormers (Ons Geld) en de voorstanders van het basisinkomen (Vereniging Basisinkomen en Basisinkomen2018) ontmoeten elkaar op DDD. Iedereen is van harte welkom op DDD om jouw actieve steentje bij te dragen. Met ook veel standjes van verschillende organisaties. Vanuit verschillende bewegingen komen we samen op Donut D-Day.

Waarom:

De Donut economie is goed voor mens, maatschappij, milieu en dier. Kate Raworth maakt overal furore met de duurzame Donut-economie. Op Donut-D-Day (DDDII) willen we elkaar inspireren, van elkaar leren en concreet aan de slag gaan.

Waar:

N.t.b.

Wanneer:

Eind van het jaar 2020, wel vóór de verkiezingen (verplaatst i.v.m corona)

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Door verschillende organisaties die actief zijn op milieugebied of op sociaal gebied bij elkaar te brengen kunnen we samen werken aan een klimaatrechtvaardige samenleving.

Bedrag dat is toegekend:

1000,-

Aantal mensen die meededen:

(het moet nog plaatsvinden) schatting 500 mensen

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Vereniging Basisinkomen, Ons Geld, Fossielvrij NL e.a.

Contactpersoon+ Mailadres:

Rene Danen

info@renedanen.nl

Europese Green Deal voor Jongeren

Wat:

Een Europese Green Deal voor Jongeren

Waarom:

Na het evenement wordt alle inbreng verzameld. In de weken daarna vormen we minimaal drie position papers (jongeren participatie en de twee inhoudelijke onderwerpen) wat we als jongeren in Nederland belangrijk vinden wat de Europese Commissie, de Rijksoverheid en wijzelf kunnen en moeten gaan doen: één van de concrete eisen is dat we willen dat de NJR jongeren vertegenwoordiger voor duurzame ontwikkeling ook een voltijdsfunctie wordt om jongeren ook fatsoenlijk te vertegenwoordigen.

De overheden hebben bevestigd dat jongerenparticipatie ook cruciaal is voor een succesvolle GreenDeal voor klimaatrechtvaardigheid op generaties.

We worden al uitgenodigd als stakeholder bij Europese overheidsevenementen in Nederland, zoals de Clean Air Dialogue conferentie, die helaas verzet is. Deze intentie geeft aan dat jongeren gezien worden als volwaardige partner in het huidige proces in plaats van aparte stakeholder.

Jongerenorganisaties hebben de koppen bij elkaar gezet over de Europese klimaatzaken die ook in Nederland spelen. Momenteel zijn we bezig om met de NJR, JKB en KEK een subsidie aanvraag te doen om jongeren lokaal te activeren voor lokaal energie beleid (RES).
 
We hopen dat het Nederlandse evenement andere landen inspireert om ook nationale jongeren toppen te organiseren over de Green Deal.

Waar:

Den Haag

Wanneer:

21 februari 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

klimaatrechtvaardigheid gaat voorbij landsgrenzen en generaties. We moeten zorgen dat jongeren in heel Europa niet allen opkomen voor hun toekomst door te staken, maar daarnaast ook met bestuurders in gesprek gaan hoe wij die duurzame toekomst gaan vormen geven die we eisen.

Bedrag dat is toegekend:

250,-

Aantal mensen die meededen:

  • 5 organisatie leden

  • 4 sprekers van jongerenorganisaties

  • 3 sprekers van overheden

  • 32 deelnemers

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Het doel is om een coalitie te bouwen van jongeren organisaties voor Europees beleid op klimaat en milieu. Dit is zo groot en breed dat JKB, JMA, NJR etc de handen ineen slaan. Ze werken al samen onder de J4 noemer, maar dit mag ook sterker publiek gemaakt worden dat we meer steun van jongeren en young professionals kunnen gebruiken. Zo kunnen we als Nederlandse jongeren ook goed aansluiten bij Generation Climate Europe, wat de coalitie is van Europese jongeren organisaties voor klimaat ene milieu (https://gceurope.org/)

Contactpersoon+ Mailadres + website:

Fons Janssen

fons.janssen@gd4y.org

https://gceurope.org

Crowdfundingsactie Meinerswijk

Wat:

Dit is de start van een grote crowdfundingsactie om Stadsblokken-Meinerswijk (een uiterwaardengebied) te beschermen tegen woningbouw. Het hoofddoel is niet om deze avond zoveel mogelijk geld op te halen maar om zoveel mogelijk publiciteit te krijgen en mensen aan ons binden. Bij de aankondiging van de activiteit lanceren we een donatie-website (de basis is gratis gebouwd voor ons door een 'marketingman' )

Waarom:

Bouwen in de uiterwaarden is niet klimaatbestendig.
Het verruimen van de uiterwaarden is nodig om de veiligheid van Nederland te garanderen. Woningbouw in Stadsblokken-Meinerswijk is in strijd met dat beleid. De gevolgen zijn nu misschi
en nog wel te compenseren met zaken als een nevengeul, maar op termijn ontstaan problemen door gebrek aan flexibiliteit. Dat strekt verder dan regio Arnhem, je benadeelt heel Nederland. Het is irrationeel dat je hier ruimte opgeeft en elders ruimte vraagt.

Waar: Arnhem

Wanneer:

28 maart 2020 (is uitgesteld i.v.m. Corona)

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Het is niet klimaatrechtvaardig te bouwen in een uiterwaardengebied. Groen is nodig als buffer. Er is ruimte voor de rivier nodig, helemaal in tijden van klimaatverandering.

Bedrag dat is toegekend:

1037,-

Aantal mensen die meededen:

De activiteit heeft nog niet plaatsgevonden, verwachting: We gaan uit van 55 betalende gasten en 20 vrijwilligers/overig.

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

We organiseren dit mede met Stichting Kloppend Stadshart en GNMF.
Ook twee bewonersplatforms/overleggen worden uitgenodigd.
Daarnaast zijn er mensen van GroenLinks bij betrokken.

Contactpersoon+ Mailadres:

Nicole Klein Middelink

arnhem@milieudefensie.nl

Training Groninger Coalitie

Wat:

Training Groninger Coalitie

Waarom:

Met oog op de Shell Must Fall! mass action in mei heeft Code Rood Groningen (CRG) het initiatief genomen om een Groninger Coalitie op te zetten van city-based movements om zo de onderlinge samenwerking en solidariteit te vergroten. Er zijn veel kleine bewegingen actief in de stad, die allemaal in meer of mindere mate kampen met capaciteitsproblemen. Als we vaker samen acties kunnen opzetten en elkaars acties gaan steunen, zal dit onze impact ten goede komen. Daarnaast onderstreept deze coalitie en haar verscheidenheid aan social & environmental justice struggles het belang van intersectioneel activisme. Ter consolidering van de coalitie willen wij Stroomversnellers graag een training laten verzorgen (en bij grote belangstelling een tweede, gezien de maximale grootte van de groep voor één training) over vergaderen (o.a. facilitatie) en groepsbesluiten. Hoe efficiënter onze bijeenkomsten namelijk zijn, hoe effectiever wij kunnen zijn in het vormgeven en uitvoeren van onze acties. Daarnaast hebben twee leden van CRG recentelijk 'train de trainer' workshops van Code Rood gevolgd, zodat wij niet in al onze behoeften afhankelijk zijn van Stroomversnellers en zelf Direct Action Trainings kunnen verzorgen (waarvoor wij zelf de kosten dekken). Hier zullen wij voor de coalitie mee beginnen, op 28 of 29 maart.

Waar:

Groningen en omgeving

Wanneer:

In overleg met Stroomversnellers, ergens in april (en eigen training eind maart) *uitgesteld i.v.m. corona.

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Hoewel de bewegingen van de coalitie niet allemaal klimaatbewegingen zijn, zijn onze struggles wel degelijk met elkaar verbonden en zijn zij terug te leiden tot dezelfde hoofdoorzaak: het neoliberaal kapitalisme. We strijden tegen de verschillende negatieve manifestaties van dit systeem, maar deze onrechtvaardigheden zijn verbonden en versterken elkaar. Ecologische rechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid hangen aldus met elkaar samen, en door als coalitie intersectionaal activisme te omarmen en te belichten, laten wij zien dat een klimaatrechtvaardige samenleving er één is die collectieve bevrijding voorop stelt. Middels training zullen wij effectiever in actie kunnen komen en deze boodschap kracht kunnen bijzetten.

Bedrag dat is toegekend:

500,-

Aantal mensen die meededen:

1x of 2x maximaal 20 deelnemers (was de intentie)

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Code Rood Groningen, Extinction Rebellion Groningen, Fridays for Future Groningen, Decolonize Groningen, Fossielvrij Groningen, Groninger Feminist Network, Kick Out Zwarte Piet Groningen, Internationale Socialisten Groningen, Psychologists for Future Gro.

Naast de 10 bewegingen die inmiddels onderdeel zijn van de coalitie, willen wij ook nog Stichting Boomwachters Groningen en de Kraakbeweging erbij betrekken, gebruikmakende van ons persoonlijke netwerk (bijv. leden van de Kraakbeweging zijn ook lid van Code Rood Groningen). Met de Boomwachters is inmiddels contact opgenomen.

Contactpersoon+ Mailadres:

Elyne Doornbos

elynedoornbos@gmail.com

Onaardig Sprookje - Theater Stichting Decibel

Wat:

Onze activiteit is een familie- & schoolvoorstelling.
ON-AARDIG! een sprookje is onderdeel van een artistiek onderzoek van Theater Decibel naar hoe middels theater een gevoel van ‘samen tot actie over gaan’ teweeg gebracht kan worden. Een grappige liefdevolle theatrale verb
eelding van onze verhouding tot de milieu- en klimaatvraagstukken en hoe maf en tegenstrijdig wij mensen daar mee omgaan. Hoe leven we nog lang en gelukkig?

Waarom:

Theater is een vorm waarop we de manier hoe we ons verhouden tot deze grote existentiële wereldproblemen op toegankelijk wijze kunnen verkennen en onderzoeken. Waarin we het begrijpelijk en inzichtelijk te maken.

Waar:

We spelen 24 schoolvoorstellingen voor schoolklassen en 12 openbare voorstellingen door het hele land.

Wanneer:

juni, juli, sept, okt 2020 (door corona verplaatst)

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Voor Theater Stichting Decibel is deze voorstelling de eerste schakel in een langere reeks waarin het onderzoek van mensen en hun relatie met de natuur, milieu en klimaat een hoofdrol spelen. Een onderzoek naar een ‘hernieuwd’ perspectief: niet alleen dat van de mens, maar ook dat van de niet-mens: de planten, de dieren, de dingen, de grondstoffen.
 Theater Decibel voelt een grote noodzaak zich de komende jaren volledig te wijden aan dit onderzoek, naar hoe je
als theater maker kunt helpen om vorm te geven aan, kunt verbeelden dat wij onderdeel zijn van de wereld - van dat ongelooflijk fascinerende ecosysteem – dat wij niet boven de natuur staan, maar er zelf deel vanuit maken. Hoe kunnen wij dat voelen, begrijpen en ons daarmee werkelijk verbinden?

Bedrag dat is toegekend:

2000

Aantal mensen die meededen:

Door corona verplaatst

Video:

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen?

Stichting Elise Mathilde, een breed scala van jonge kunstenaars en vrijwilligers

Contactpersoon+ Mailadres:

Mirjam Veldhuijzen van Zanten

theaterdecibel@hetnet.nl

Fawaka klimaatrechtvaardigheid

Wat:

Wij gaan video's produceren met jongeren in de hoofdrol. Zij doen d.m.v. spoken word hun verhaal over klimaatrechtvaardigheid. Met deze video willen we een groep jongeren met verschillende achtergronden, die nog niet bezig is met klimaat(rechtvaardigheid) bewust maken, inspireren en aanzetten tot handelen. Ons doel is om zo veel mogelijk jongeren, ongeacht achtergrond of opleiding, te bereiken.

Waarom:

Het bereiken en bewustmaken van een zo groot mogelijke groep jongeren. Het aanzetten tot bewust handelen

Waar:

Online werd het door het hele land verspreid

Wanneer:

eind mei 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

De video belicht het onderwerp klimaatrechtvaardigheid, aan jongeren met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus, en is daarmee gericht op een inclusievere klimaatbeweging.

Bedrag dat is toegekend:

€1048,70

Aantal mensen die meededen:

10 mensen die meededen aan het project. Onze video staat inmiddels al een tijdje online, met een mooi resultaat. In 5 maanden tijd zijn er ruim 17.000 views behaald op de kanalen waar wij zelf zicht op hebben. 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Fawaka Nederland. Dit is de organisatie waar wij als Fair Future Generators actief zijn .

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=SKgT70Ygx1E

Contactpersoon+ Mailadres:

Sam Buunk, 

Juul Kleukers en Eva Riemens 

info@fawakanederland.nl

 Foto van de draaidag

 

Vies pensioen

Wat:

Voortzetting van campagne ‘Ik heb een vies pensioen’: Amsterdamse horeca gelegenheden die strijden voor een schoon pensioen (daar was in 2019 al een start mee gemaakt).

Waarom:

Zorgen dat het Pensioenfonds Horeca & Catering (PHenC) hun investeringen in de fossiele industrie omzet naar duurzame investeringenZorgen dat het Pensioenfonds Horeca & Catering (PHenC) hun investeringen in de fossiele industrie omzet naar duurzame investeringen

Waar:

Amsterdam

Wanneer:

Van 8 mei tot eind juni 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Fossiele bedrijven zijn de drijvers achter de klimaatcrisis en hebben decennialang actie tegen klimaatverandering vertraagd. Het is tijd dat onze maatschappelijke instellingen een standpunt innemen en divesteren uit fossiele brandstoffen. Als het fout is om het klimaat te verwoesten, dan is het fout om geld te stoppen in die verwoesting.

Bedrag dat is toegekend:

800,-

Aantal mensen die meededen:

4 vrijwilligers die zich actief inzetten voor de campagne, 116 mensen die hebben laten weten zich extra in te willen zetten voor onze campagne indien nodig en 1061 mensen die onze petitie hebben getekend

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Fossielvrij, de GoedeZaak

Video: Klik hier

Contactpersoon+ Mailadres + website:

Anniek Rinkes en Aimy Ogaeri

aimyogaeri@hotmail.com

www.viespensioen.nl

Local is the future inspiration event

Wat:

Webinar: Local is the Future inspiration event met Helena Norberg-Hodge

Waarom:

Het doel van de webinar is de deelnemers te enthousiasmeren voor een toekomst die gebaseerd is op veerkrachtige lokale economiën, als antwoord op de ontwrichtende gevolgen voor klimaat, ecologie en lokale gemeenschappen die het globalisme met zich mee heeft gebracht de afgelopen decennia. Het gewenste resultaat is dat de deelnemers - we richten ons in eerste instantie, maar niet primair, op ondernemers en ondernemende geesten - de perspectieven van een lokale economie gaan inzien en dat ze gaan nadenken over hoe hun onderneming bij kan dragen aan het realiseren van een gebalanceerde lokale economie.

Waar:

Online

Wanneer:

29 mei 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Lokale economieën zorgen voor minder co2 uitstoot (vliegen, food miles, grondstoffen etc) en dragen zorg voor iedereen in de samenleving.

Bedrag dat is toegekend:

500,-

Aantal mensen die meededen:

ruim 300

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Frisse Blikken en Squarewise.

Contactpersoon+ Mailadres:

Tom van de Beek

tomvandebeek@gmail.com

JKB Scholentour

Wat:

Het gewenste resultaat is om een grote diversiteit aan jongeren op een laagdrempelige wijze te betrekken bij klimaatbeleid. Door naar HBO- en MBO-scholen toe te gaan bereiken we ook jongeren die (nog) niet actief zijn binnen een jongerenorganisatie en/of (nog) niet actief bezig zijn met het klimaatvraagstuk.

Waarom:

Door workshops te geven op MBO- en HBO-scholen scholen komt een diverse groep jongeren laagdrempelig in aanraking met het klimaatvraagstuk en -beleid middels spelvormen, stellingen, filmpjes en een VR-experience. Daarnaast worden tastbare actieperspectieven aangereikt aan de jongeren zodat ze zelf hun steentje kunnen bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.
 
 
Leerdoelen workshops:
 - Het creëren van meer bewustwording en informeren over klimaatverandering, middels een informatieve sessie en een VR-experience.
 - Tonen dat klimaatvraagstukken niet alleen complex zijn, maar vooral ook toegankelijk en interessant zijn.
 - Jongeren prikkelen en helpen om hun persoonlijke visie omtrent klimaat te ontwikkelen en te formuleren.
 - Het ophalen van input bij jongeren over klimaatzorgen en -kansen, welke wij vervolgens delen met onze achterban in de Klimaathelden-campagne en vertegenwoordigen in onze lobby in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.
 - Het geven van tips aan jongeren hoe zij duurzame keuzes kunnen integreren in hun dagelijks leven.

Waar: Door het hele land.

Wanneer: april 2020- maart 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Het klimaatvraagstuk is een vraagstuk van ons allemaal. Iedereen zal de gevolgen van klimaatverandering gaan ondervinden, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau of culturele achtergrond. De JKB heeft de afgelopen jaren vele jongeren weten te bereiken om in gesprek te gaan over het Nederlandse klimaatbeleid. Toch is er een grote groep jongeren die we nog niet konden bereiken. We realiseren ons dat jongeren die momenteel betrokken zijn bij klimaatbeleid voor een groot deel uit academisch geschoolde jongeren bestaan. Daarom richt de JKB zich met de scholentour op een andere groep jongeren. Om inclusief te verduurzamen kiest de JKB er doelbewust voor om MBO’s en HBO’s aan te doen bij dit project.
 De stappen die gezet moeten worden om de klimaatcrisis op te lossen zullen invloed hebben op de leefomgeving van alle jongeren in Nederland. Het is daarom van cruciaal belang dat ook alle jongeren betrokken worden bij het ontwerp en de uitvoering van een duurzame transitie in Nederland.

JKB

Bedrag dat is toegekend:

2000,-

Aantal mensen die meededen:

  • In deze week (week 22) heeft de JKB door het hele land gastlessen gegeven aan in totaal 38 klassen, op 12 MBO- en HBO-scholen. We hebben jongeren geïnformeerd over klimaatverandering en door discussies en surveys hun mening opgehaald (zie bijlage 1 voor de eerste resultaten). In dit artikel lees je meer over de eerste ervaringen van JKB'ers. En bijgevoegde infographic geeft een impressie van een aantal ervaringen van studenten en gastdocenten (zie bijlage 2). In de komende maanden voeren we, in overleg met de betrokken scholen (fysiek waar mogelijk, anders online), de rest van het programma uit (loopt nog door tot maart 2021).

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

20 onderwijsinstellingen (HBO's en MBO's)

Contactpersoon+ Mailadres:

Sara Schneemann

penningmeester@jongeklimaatbeweging.nl

Estafette Maastricht (8 puntenplan)

Wat:
Een “estafette-actie’’ om aandacht te
vragen over hun 8 eisen:
1. Gratis Openbaar Vervoer
2. Schone Lucht voor Ons en Onze Kinderen
3. Stimuleer Lokale Zaken
4. Maak Woningen en Gebouwen Duurzaam
5. Verbied Plastic voor Eenmalig Gebruik
6. Een Rechtvaardig en Sociale Transitie van Banen
7. Informeer en Betrek de Mensen
8. Fossiele Brandstoffen Uitfaseren

Waarom:

Met de demonstratie/estafette laten we zien dat de klimaatcrisis niet wordt opgelost als andere maatschappelijke problemen niet tegelijkertijd oplossen: het is een systeemverandering waar we het over hebben. Daarom willen we bijvoorbeeld de 14 euro-campagne, de vluchtelingenstrijd, de strijd van de gezondheidswerkers, de feministen, maar zeker ook het klimaat en het milieu etc. opnemen.

Waar:

Maastricht

Wanneer:

21 juni 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Bedrag dat is toegekend:

1500,-

Aantal mensen die meededen:

Er stonden 30 mensen op 1,5m afstand voor 30 minuten op het Vrijthof (of de Markt), daarna namen 30 andere mensen 30 minuten lang hun plaats in, enz. enz.

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Deze 8 eisen komen voort uit een brede samenwerking van FNV, Milieudefensie Maastricht, Extinction Rebellion, Fossil Free, Precious Plastic, KAN, Alliantie tegen MAA uitbreiding, de Internationale Socialisten en Maastricht for Climate.

Contactpersoon+ Mailadres:

Roy van Dijk

roy.van.dijk@mumc.nl

*puntenplan

 

Het topje van de aardappelberg

 

Aardappelberg

 

Wat:

We gaan op meerdere plaatsen in Nederland aardappelbergen storten; vrachtwagens vol aardappels op een publieke plaats in een stad leggen, waar mensen dit voor een donatie op kunnen halen.
 
 Het doel is 3-ledig:
 - Voedselverspilling tegen gaan
 - De boer krijgt een normaal bedrag voor zijn/haar producten
 - Oproep voor een nationale aanpak om voedseloverschotten tegen te gaan

Waarom:

Voedselverspilling tegengaan, normaal bedrag voor de boer, voedseloverschotten tegengaan.

Waar:

In 11 steden 110.000 kilo aardappels kunnen redden doordat mensen het hebben opgehaald. Er lag een aardappelberg in Haarlem, Amsterdam, Leeuwarden, Lelystad, Almere, Veghel, Wageningen, Eindhoven, Rotterdam, Dreischor en Utrecht.

Wanneer:

27 juni 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Wij willen niet dat er hoogwaardig voedsel wordt verspild; er zijn miljoenen overschotten op dit moment in Nederland vanuit de landbouw. Boeren vinden geen markt voor bijvoorbeeld frietaardappels. Deze worden weggegooid als veevoer of biogas. Hierdoor krijgt de boer geen geld voor zijn producten en wordt dit voedsel verspild terwijl er aan de andere kant van de wereld hongersnoden dreigen. Wij willen oproepen dat mensen met ons hier verandering in gaan brengen.

Bedrag dat is toegekend:

1000,-

Aantal mensen die meededen:

We kunnen niet precies tellen hoeveel mensen er per locatie zijn geweest, maar via de app van Too Good To Go zijn er 2370 pakketten verkocht en er zijn ongeveer nog de helft aan cash-betaling geweest. Dus ongeveer 5000 mensen in totaal.

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Slow Food Youth Network en Samen Tegen Voedselverspilling voor een vervolgsamenwerking.

Contactpersoon+ Mailadres:

Jur Jacobs

jur@jrjacobs.nl

Duurzame warmte voor Amsterdam

 

Wat: bewoners organizeren die zich willen verzetten tegen komst van stadswarmte op basis van biomassa en industriewarmte

Waarom:

In alle stadsdelen waar het stadswarmtenet grootschalig uitgerold wordt moet bewustzijn ontstaan over hoe on-duurzaam de plannen de van gemeente en Vattenfall eigenlijk zijn. Door bijeenkomsten te organiseren en de publieke ruimte in te nemen laten we aan het stadsbestuur zien dat er onder bewoners geen draagvlak is. Met als uiteindelijke doel dat er een beter en eerlijker aardgasvrij beleid komt voor Amsterdam.

Waar:

Amsterdam

Wanneer:

Tussen September en December 2020 (Dit is mede afhankelijk van richtlijnen m.b.t. buurt bijeenkomsten i.v.m. Covid 19)

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Het aanleggen en warmstoken van stadswarmtenetten – die steeds meer afhankelijk worden van biomassacentrales – worden met miljarden gesubsidieerd op koste van de alle energie-belastingbetalende huishoudens. (de subsidie voor de centrale van vattenfall in diemen is al toegekend) Ondertussen wonen veel Amsterdammers in slecht to matig geisoleerde woningen. 


 
 De gemeente moet stoppen met warmtenetten op biomassa en industriewarmte en juist volop inzetten op het opknappen en isoleren van onze woningen, duurzame alternatieven, en tegenga
an van energie-armoede. Zo reduceren we vraag naar aardgas, brengen we woonlasten omlaag en creëren draagvlak voor een (meer rechtvaardige) energietransitie.

Bedrag dat is toegekend:

1500,-

Aantal mensen die meededen:

Tussen de 250 en 500 (ingeschat)

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Comite schone lucht, Duurzaam Dorp Diemen, Werkgroep warmte vd Pek, en het netwerk van energiecommesarissen van 02025.

Contactpersoon+ Mailadres:

Mischa Meerburg

mischa@amsterdamfossielvrij.nl

Een toolbox voor bewegingen

Wat: kennis over actievoeren beschikbaar maken voor beginnende activisten.

 

Waarom:

We willen activistische kennis over jezelf organiseren en campagne voeren beschikbaar maken voor beginnende activisten. Dat willen we doen door een serie korte handleidingen over onderwerpen als basisgroepen, (online) facilitatie, organizing en verschillende rollen binnen sociale bewegingen als downloads op onze websites aan te bieden. En via een social media campagne, stickers en een poster onder de aandacht te brengen van beginnende activisten in onder andere de klimaatbeweging.

Waar:

online

Wanneer:

september en oktober 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Klimaatrechtvaardigheid kan niet zonder een sterke klimaatbeweging. En die klimaatbeweging wordt sterker als mensen die binnen die beweging meer kennis hebben over hoe je campagnes organiseert. Dat stimuleert nieuwe initiatieven en versterkt de capaciteit van lopende campagnes.

Bedrag dat is toegekend:

1500,-

Aantal mensen die meededen:

500-1000

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Lush en Stichting Democratie en Media.

Contactpersoon+ Mailadres:

Peter Kodde

peter@stroomversnellers.org

Voedselbos Amsterdam

Wat:

Verder ontwikkelen voedselbos voor educatieve doeleinden rondom voedseltransitie en klimaatbestendige landbouw

Waarom:

Tijdens de maand november (omgedoopt tot Treevember) willen we het Voedselbos Amsterdam verder ontwikkelen door de aanplant van nieuwe bomen en struiken, maar ook willen we de toegankelijkheid vergroten door het plaatsen van borden, door het verbeteren van de paden en ander noodzakelijk onderhoud en als laatste willen we mensen betrekken bij de activiteiten en hen op educatief gebied dingen laten leren en ervaren over de (noodzakelijkheid van) voedseltransitie en over het klimaatbestendig maken van de landbouw.

Waar:

Amsterdam, Mijnstadstuin/voedselbos Amsterdam

Wanneer:

7 en 22 november

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Voedselbos Amsterdam is gelegen in Amsterdam-West (Osdorp / Geuzenveld). Hier wonen veel mensen met een migratie-achtergrond en mensen met een minder gevulde beurs. Wij willen hen actief betrekken bij onze activiteiten via de communicatiekanalen van de Tuinen van West (het hele gebied) en van de organisaties The Beach (die deze bewoners actief betrekt bij activiteiten in west) en de kleurrijke top 100. Zodoende willen we ook deze mensen betrekken bij het thema voedselbossen, bij de voedseltransitie en bij klimaatoplossingen.

Bedrag dat is toegekend:

1500,-

Aantal mensen die meededen:

40

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

The Pollinators, een organisatie met een groot bereik die ook achter de term Treevember zit. Zij gaan hun achterban benaderen en oproepen om deel te nemen aan de activiteiten. Ook willen we de mensen achter de Kleurrijke Top 100 (de community top 100) betrekken. Dit is een platform opererend vanuit Amsterdam-West, dat zich inzet voor radicale inclusiviteit en sociale verandering . Zij kennen het voedselbos al en willen graag meer mensen 'naar buiten brengen'. Daarnaast dus ook medewerking van Tuinen van West en The Beach.

Contactpersoon+ Mailadres:

Sem Roefs

info@mijnstadstuin.nl

Industrieterrein Elsenerbeek 'STOP ERMEE!'

Wat:

1. Meer zichtbaarheid bij inwoners over de urgentie van dit plan van de gemeente dat natuurgebied: Rijssen-Holten een industriegebied wordt. Want zijn er eenmaal stappen gezet, dan worden we er verder langzaam in ‘meegezogen’.
 2. Druk opvoeren bij lokale politici (ze zijn merkbaar gevoelig voor zichtbare protestacties van inwoners en actiegroepen)
 3. Mailinglijst opbouwen zodat we inwoners, natuurliefhebbers en andere tegenstanders kunnen informeren en oproepen tot actie
 4. Het aantal ondertekeningen van de al lopende petitielijst flink uitbreiden.

Waarom:

Het idee van de gemeente is om een deel van het natuurgebied Elsenerbeek plat te walsen om hier industrieterrein te realiseren. Dit industrieterrein kan dan dienen als uitbreiding van de al bestaande industrie. Dat er in de zeer nabije omgeving (o.a. Holten) voldoende ruimte is voor industrie, daar wil de gemeente niet aan, en deze alternatieven worden dan ook van tafel geschoven.
 
Onze bijdrage met deze activiteit is dat we vanzelfsprekend niet willen dat we een natuurgebied opgeven voor industrieterrein. En zeker niet wanneer er voldoende alternatieven in de nabije omgeving aanwezig zijn.

Waar:

Natuurgebied Rijssen-Holten

Wanneer:

december 2020 en januari 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Het natuurgebied Elsenerbeek dient als ecologische bufferzone van diverse natuurgebieden. Daarnaast verbindt het de natuurgebieden van Friezenberg en Holterberg (Natura 2000) met de natuurgebieden als de Zunasche Heide en het Wierdenseveld.

Bedrag dat is toegekend:

1587,-

Aantal mensen die meededen:

(actie wordt nog uitgevoerd)

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

 

Contactpersoon+ Mailadres:

Ruben Nijsink

actie@elsenerbeek.nl

True Cost Society Trailer

Wat:

Het overtuigen van programmamakers en financiers om een documentaire te maken over een true cost society

Waarom:

Wij willen de kijker activeren om deze transparantie van de 'echte' kosten van producten of diensten te eisen van onze leiders. Momenteel is de eerste stap gezet door het verder beprijzen van de zware industrie wat betreft hun CO2 uitstoot maar in de documentaire zullen wij een toekomstbeeld schetsen die de noodzaak aangeeft van het nog veel sneller en meer verdergaand doorvoeren van het beprijzen van dergelijke externaliteiten.

Waar:

Door het hele land

Wanneer:

18 december

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Een documentaire over de true cost society legt uit hoe momenteel niet de eerlijke prijs betaald wordt voor producten en diensten. Het beprijsen van negatieve externaliteiten geeft een levelled playing field voor iedereen die momenteel op een achterstand staat tegenover de gevestigde belangen omdat enerzijds de positieve impacts niet worden meegenomen in de kosten verlaging en anderzijds de negatieve impacts van niet duurzame ondernemingen niet beprijsd worden. Dit geeft een oneerlijk voordeel aan organisaties die deze schade en vervuiling voor mens en milieu niet meenemen in hun handelen.

Bedrag dat is toegekend:

1000,-

Aantal mensen die meededen:

10

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Wij zijn momenteel in gesprek met veel 'kopstukken' uit de duurzaamheidswereld in Nederland om interviews af te mogen nemen voor de trailer.

Contactpersoon+ Mailadres:

Derek Groot

projects@truecostsociety.org