Fonds voor lokale initiatieven

Archief: Het Fonds voor lokale initiatieven steunt lokale projecten die goed zijn voor het klimaat

 • 91 projecten (sinds 2018)
 • Gesteund voor in totaal €102.865,-
 • Meer dan 6000 deelnemers
 • meer dan 300 betrokken organisaties/bondgenoten 

Steeds meer lokale initiatieven weten ons te vinden. In totaal hebben we 91 projecten ondersteund vanaf 2018 verspreid, over het hele land. Benieuwd naar de projecten die we hebben gesteund? Je vindt ze op deze pagina en op de onderstaande kaart. Kom met de initiatiefnemers in contact of doe inspiratie op voor een eigen aanvraag.

 

Overzicht projecten Fonds voor lokale initiatieven 2022

Verbeelding gebiedsontwikkeling na sluiting Maastricht Aachen Airport

Wat: verbeelding gebiedsontwikkeling na sluiting Maastricht Airport

Wie: Milieudefensie Meerssen samen met Stichting GUVB

Waarom: 

Om het draagvlak onder de mensen voor sluiting Maastricht Aachen Airport vergroten.
In 2016 is de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA ontstaan, waarvan Milieudefensie een van de aangesloten groepen is. 
https://stopgroeimaa.nl/alliantie/samenstelling-van-alliantie/
De Alliantie heeft o.a. zelf een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) laten uitvoeren omdat de Provincie Limburg dat niet wilde. Mede onder die druk loopt er nu een MKBA in opdracht van de Provincie. https://stopgroeimaa.nl/actueel-en-komend/maatschappelijke-kosten-baten-analyse/ 

Om het draagvlak voor dit beleidsalternatief te vergroten wil de Alliantie de invulling van het luchthaventerrein na sluiting laten verbeelden door de internationaal gerenommeerde architect Francine Houben. Zij laat zien wat er allemaal mogelijk is na sluiting voor recreatie, natuur, duurzaamheid en woningbouw. 

Waar: Maastricht

Wanneer: 31 maart 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: 

Luchtvaart is de meest vervuilende vorm van transport. Sluiting van MAA draagt sterk bij aan de nationale bewustwording van noodzaak om vliegverkeer te verminderen.

Bedrag dat is toegekend:

1000,-

Aantal mensen die meededen:

De 15 organisaties van de Alliantie met een achterban (ongeveer 300 personen)

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen?

Onder andere de 15 organisaties van de Alliantie: https://stopgroeimaa.nl/alliantie/samenstelling-van-alliantie/

Filmpje: 

Contactpersoon+ Mailadres:

Wim Derks

meerssen@milieudefensie.nl

Delfts Klimaatdebat

Wat: Delfs klimaatdebat t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen in Delft

Wie: Delftse Klimaatcoalitie (waaronder MD Delft)

Waarom: 

Standpunten van de 12 Delftse politieke partijen mbt klimaat duidelijk krijgen voor een groot publiek. 12 politici en 100 man publiek in de zaal + streaming (beoogd bereik nog eens 100). En vooral de lokale pers: oplage 10duizenden kranten. Debat in de grote Delftse bibliotheek DOK.

Waar: Delft

Wanneer: 9 maart 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: 

Aan de hand van een vier- of vijftal stellingen wordt de politiek gevraagd welke acties ze de komende vier jaar willen ondernemen. Klimaatrechtvaardigheid is een belangrijk criterium voor het opstellen van de stellingen. Het gaat dan om prestatieafspraken over isoleren van sociale huurwoningen, de bevolking betrekken bij/informeren over CO2reductie in lijn met het Parijsakkoord, mogelijk maken van een circulaire economie, geen biodiversiteit opofferen voor woningbouw, enz.

Bedrag dat is toegekend:

1000,-

Aantal mensen die meededen:

Zo’n 80 bezoekers waren aanwezig in OPEN Delft bij het klimaatdebat waaraan 11 van de 12 partijen deelnamen. Daarnaast hebben nog eens ruim 300 mensen de livestream bekeken.

Zie https://www.youtube.com/watch?v=k3ULwxSGpsM

Al deze bezoekers wilden ‘klimaat’ laten meewegen bij het uitbrengen van hun stem voor de gemeenteraad.

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen?

Trekkers van de Delftse Klimaatcoalitie zijn m.n. XR, Platform Energietransitie Delft, Delft Bloeit en Milieudefensie. Verder zijn ook betrokken duurzaamheidscentrum De Papaver, Natuurlijk Delfland en Green TU.

Contactpersoon+ Mailadres:

Ria Van Oostveen

Delft@milieudefensie.nl 

 

 

Klimaatdemonstratie Den Haag

Wat: Klimaatdemonstratie Den Haag 

Wie: Klimaatcrisiscoalitie Den Haag

Waarom: 

Mensen activeren om groen te stemmen en de lokale politieke partijen te pushen om groener te zijn in hun beleidsvoering

Waar: Den Haag 

Wanneer: 12 maart 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: 

In ons protest hebben we eisen die klimaatrechtvaardig zijn en met onze demonstratie oefenen we druk uit op het nieuwe college om deze eisen te realiseren.

Bedrag dat is toegekend:

500,-

Aantal mensen die meededen:

Er waren ongeveer 100 mensen bij de demonstratie, waaronder veel politieke partijen

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen?

Klimaatcoalitie Den Haag en verschillende politieke partijen

Contactpersoon+ Mailadres:

Zonne

climatecoalitiondh@gmail.com

Acties rondom mijnbouwvelden (Groningen)

Wat: Acties rondom mijnbouwvelden 

Wie: Burgerbeweging Kleine Velden; landelijk samenwerkingsverband kleine mijnbouwvelden. Ism MD (Paul Kusters) Friese Klimaatcoalitie, Groningen Bodem Beweging

Waarom: 

Duidelijk maken dat we het zat zijn. Wij willen geen overlast hebben van mijnbouwactiviteiten. Wij willen ons veilig voelen en wij willen leven op schone grond, in gezonde lucht en met schoon water. De multinationals / grote vervuilers moeten aangepakt worden. 

Waar: Overal in NL

Wanneer: Eerste landelijke overleg hierover 26-02. Het plan is zolang mogelijk doorlopende acties. 

Link met klimaatrechtvaardigheid: 

Landelijke aandacht en discussies/veranderingen in de 2de kamer en uiteindelijk het kabinet.En meer samenwerking met de klimaatcoalities.

Bedrag dat is toegekend:

1000.-

Aantal mensen die meededen:

14 actievoerders

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen?

Burgerbeweging Kleine Velden; landelijk samenwerkingsverband kleine mijnbouwvelden. Ism MD (Paul Kusters) Friese Klimaatcoalitie, Groningen Bodem Beweging

Contactpersoon+ Mailadres:

Sandra Jacobs

sandra@kleinevelden.nl

Klimaatmars die in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen te Maastricht

Wat: Klimaatmars die in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen te Maastricht

Wie: Maastrichtse klimaatcoalitie

Waarom: 

Het nadrukelijk op de lokale politieke agenda zetten van onze drie eisen op het beleid op het gebied van klimaat en milieu:

 • Schone lucht voor ons en onze kinderen in Maastricht en de omgeving hiervan;

 • Gratis Openbaar Vervoer in onze stad;

 • Maak woningen en gebouwen van bedrijven in Maastricht duurzaam.

Waar: Maastricht Vrijthof 

Wanneer: 16 maart 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: 

Middels onze klimaatacties willen wij de gemeente Maastricht en haar bewoners wijzen dat de opwarming van de Aarde een ethische, politieke en juridische kwestie is dan als een louter probleem van het fysieke milieu. In deze is bewustwording en het nemen van maatregelen en door de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van mobiliteit - industrie - veeteelt - landbouw- houtstook -  kledingindustrie - duurzaam eten - reizen - huisdieren - elektronica - huishouden - scheepvaart - enz. een vereiste. Dit onder de noemer: klimaatverantwoordelijkheid.

Bedrag dat is toegekend:

500,-

Aantal mensen die meededen:

350

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen?

Maastricht for Climate, m.m.v. FNV, Milieudefensie Maastricht, Maastrichtse Klimaatcoalitie,
Extinction Rebellions, Internationale Socialisten, Friday for Future, GroenLinks
Maastricht, Buurtbalans Maastricht en Buurtvereniging Brusselsepoort.

Contactpersoon+ Mailadres:

Paul Rutten

Maastricht@mileudefensie.nl

Klimaatstaking Friday´s For Future

Wat: Klimaatstaking Friday´s For Future

Wie: Fridays for future

Waarom: 

Grote bedrijven zijn nog steeds druk bezig met onze toekomst vernietigen. Wij willen met onze actie die bedrijven en de rest van Nederland met de neus op de feiten drukken, want die feiten zijn duidelijk: bedrijven doen veel te weinig. We haken deels in op de brievenactie tegen de 30 grootste vervuilers die milieudefensie organiseert, en wij hopen dat we met deze actie kunnen laten zien dat ook jongeren zich in willen zetten tegen de uitstoot van grote bedrijven, en de pensioenfondsen en banken die die bedrijven financieren.

Waar: Amsterdam 

Wanneer: 25 maart 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: 

Bedrijven duidelijk maken dat mensenlevens meer waard zijn dan geld onder de hashtag #peoplenotprofit.

Bedrag dat is toegekend:

1500,- 

Aantal mensen die meededen:

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen?

We organiseren de actie met MBO for Climate en Stundents for future . Oxfam Novib en de FNV doen donaties en verder zijn er verschillende organisaties, NGO’s en grassroots groepen die zullen helpen met mobiliseren.

Contactpersoon+ Mailadres:

Sietske Huijbers

sietske.huijbers@gmail.com

Klimaatstand Drenthe

Wat: Klimaatstand Drenthe

Wie: Operatie Klimaat Drenthe

Waarom: 

Passanten naar ons toe trekken, o.a. door middel van klimaatspellen te laten spelen en in gesprek komen. Daardoor ook mensen bereiken die anders niet zo gemakkelijk geïnteresseerd raken voor onze strijd tegen de klimaatcrisis. Dit alles om Milieudefensie / de klimaatbeweging / de Drentse Klimaatcrisis Coalitie meer ingebed te krijgen, te versterken en te verbreden.

Waar: 

In de steden Meppel, Hoogeveen, Emmen en Assen.

Wanneer: Voorbereiding start op 4 februari 2022. De stand staat op 3,5,11 en 12 maart.

Link met klimaatrechtvaardigheid: Dat de aanhang voor Milieudefensie / de Drentse Klimaatcrisis Coalitie een forse impuls krijgt, het besef van urgentie onder de Drentse bevolking een flinke impuls krijgt en dat meer Drenten beleidsmakers in overheid en bedrijfsleven op hun verantwoordelijkheid gaan aanspreken. 

Bedrag dat is toegekend: 500,- 

Aantal mensen die meededen: 150-200 mensen (in alle leeftijdscategorieën) tot de gemeenteraadsverkiezingen, daarna in 2022 tussen 1200 en 1600 mensen.

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen?

De Drentse Klimaatcrisis Coalitie, Grootouders voor het Klimaat, FNV, XR en Fridays For Future partners.

Contactpersoon+ Mailadres:

Klaas Jan Cats 

klaas.jan.cats@hetnet.nl

Lokale mobilisatie jongerenblok klimaatmars

Wat: Lokale mobilisatie jongerenblok klimaatmars

Wie: StudentsForFuture

Waarom: 

Er is nog geen actiegroep die zich specifiek richt op het opbouwen van een nieuwe studentenbeweging, hier willen wij verandering in brengen. Daarnaast, zijn er veel (beginnend) studenten die voorheen actief waren bij Fridays for Future op zoek naar een organisatie waar zij hun activisme kunnen voortzetten tijdens hun studie. Hierom zijn wij daarom nu druk bezig met een landelijk coördinerend team vorm te geven die richting de klimaatmars op verschillende hogescholen en universiteiten in het land zullen mobiliseren voor een groot jongerenblok, dit gebruiken wij ook als een opstapje om lokale groepen Students for Future groepen te vormen die zich verder zullen uitbreiden tijdens de introductieperiode in september.

Waar: Rotterdam

Wanneer: 19 juni 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: Klimaat is een enorm gedepolitiseerd onderwerp binnen het hoger onderwijs, terwijl de scholieren de laatste jaren steeds meer in actie komen, blijven studenten achter, met het groeien van students for future willen wij klimaatrechtvaardigheid binnen het hoger onderwijs op de agenda zetten en het besef bij studenten aanwakkeren dat zij hier nu in actie voor moeten komen. Wij zijn ook niet enkel vocaal over de klimaatcrisis maar zijn bijvoorbeeld ook aanwezig geweest op het compensatieprotest en willen ons platform ook gebruiken om andere ongelijkheden aan te kaarten.

Bedrag dat is toegekend: 2000,- 

Aantal mensen die meededen: (actie moet nog komen)

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? 

We hebben nauw contact met MBO for Climate en Fridays for Future, samen organiseren wij ook de staking op 25 maart, daarnaast willen we het jongerenblok organiseren met verschillende jongerenklimaatgroepen (JMA, JKB, YFC).

Contactpersoon+ Mailadres:

Loraine Smith

orainecsmith@gmail.com

Actie bij Sterrebos

Wat: Actie bij Sterrebos

Wie: 

Waarom: Voorkomen boskap Sterrebos. Eén van de weinige eeuwenoude stukken bos met enorme biodiversiteit moet niet opgeofferd worden voor een extra fabriekshal van VDL Nedcar. https://redhetsterrebos.nl/2022/02/solidariteits-demo-bij-het-sterrebos/

Waar: Sterrebos, Born- Limburg 

Wanneer: 6 februari 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: Bedrijven mogen nooit zoveel macht hebben om hele ecosystemen te vernietigen. We komen op voor natuur en dier die niet voor zichzelf kunnen spreken. 

Bedrag dat is toegekend: 500,-

Aantal mensen die meededen: 300

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? 

Fossielvrij, Extinction Rebellion, Urgenda, en verschillende individuen. 

Contactpersoon+ Mailadres:

Jelle de Graaf - actie en advies

jelledegraaf.nl

jelledegraaf@protonmail.com

06-28562748

Reclaim the Seeds markt Nijmegen

Wat: Reclaim the Seeds Nijmegen markt Nijmegen

Wie: Reclaim the Seeds Nijmegen

Waarom: De Reclaim the Seeds beweging heeft als doel het bewustzijn van de fragiele situatie van zaden te vergroten om zo bij te dragen aan de strijd voor meer biodiversiteit en een duurzamer en robuuster voedselsysteem. Door de uitwisseling van zeldzame en aparte rassen te stimuleren draagt het project hier direct aan bij. In het programma komen ook andere praktische, theoretische en politieke landbouw gerelateerde onderwerpen aan bod gespitst op decentralisatie en autonomie, dekolonisatie, intersectionaliteit en antikapitalisme.Ook het verzet tegen patenten op gewassen en klimaatneutrale “fossiel vrije” landbouw is momenteel een speerpunt van Reclaim the Seeds. Meer achtergronden over deze onderwerpen en verslagen van de afgelopen jaren kun je vinden op www.reclaimtheseeds.nl.

Waar: Nijmegen

Wanneer: 30 april 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: Doordat er diverse lokale partijen (zoals activisten, tuinders, buurtbewoners, moestuiniers en andere geïnteresseerden samenkomen en hun kennis, informatie uitwisselen, versterkt deze beweging. 

Bedrag dat is toegekend: 1000,- 

Aantal mensen die meededen: 300

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? 

Reclaim the Seeds Amsterdam, Stichting GAST Ecodorp Zuiderveld, Vrije Bond Tilburg,  Solarpunk Nijmegen,  Toekomstboeren, Extinction Rebellion,  A&N, Milieudefensie Nijmegen,  Het heerlijke land, Je moeder.

Contactpersoon+ Mailadres:

Sybrand Punt

rtsnijmegen@riseup.net

Acties omtrent Luchtvaart

Wat: Acties omtrent luchtvaart

Wie: Omwonenden van Luchthavens en betrokken burgers (Krimp luchtvaart) 

Waarom: Door de publieke druk die zichtbaar zal worden en de media- aandacht die de manifestaties kunnen opleveren kan de politiek ander, door ons gewenst beleid voor krimp van de luchtvaart gaan oppakken.

Waar: Luchthavens Schiphol, Eelde , Maastricht, Rotterdam, Einhoven en Lelystad 

Wanneer: 14 mei 

Link met klimaatrechtvaardigheid: Krimp van de luchtvaart draagt bij aan meer klimaatrechtvaardigheid omdat ons landje te klein is voor zoveel luchtvaart ten opzichte van de rest van de wereld. Zeker van de armere landen die nog een economische groei gaan meemaken. Ook zal krimp mogelijk worden als veelvliegers en rijkere mensen aangepakt worden op hun vlieggedrag en de minder bedeelden toch ook met het vliegtuig op vakantie kunnen.

Bedrag dat is toegekend: 1000,- 

Aantal mensen die meededen: (actie loopt nog)

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? 

Greenpeace, Extinction Rebellion, Urgenda, Milieufederaties Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg, Overijssel en Drenthe, SchipholWatch, Fridays For Future, Students For Future, Grootouders voor het Klimaat, de Waddenvereniging, Stop Ecocide, Fossielvrij, Social Tipping Point Coalitie, de Jonge Klimaatbeweging, Mobilisation for the Environment (MOB), Natuur & Milieu, Werkgroep Toekomst Luchtvaart en bewonersorganisaties doen nu mee door de vraag neer te leggen de manifestaties te ondersteunen

Contactpersoon+ Mailadres:

Han Van Staveren

han.vanstaveren@kpnmail.nl

Regeneratie Manifestatie

Wat: Regeneratie Manifestatie

Wie: Regeneratie Coöperatie

Waarom: Met de Regeneratie Manifestatie zetten we jongeren in hun kracht om onderdeel te worden van, en bij te dragen aan, de regeneratie beweging in Nederland en daarbuiten.Tijdens deze driedaagse Top staan de thema’s Ecologische, Sociale, Economische regeneratie en zingeving centraal. Er zullen maar liefst 30 workshops, sessies en lezingen plaatsvinden die worden gefaciliteerd door organisaties die zich bezighouden met regeneratie op een van de bovenstaande thema’s.

Waar: Stadsboerderij Osdorp 

Wanneer: 17, 18, 19 juni

Link met klimaatrechtvaardigheid: Dekolonisatie en Inheems perspectief zijn inherent aan regeneratie. Om er zeker van te zijn dat dit perspectief goed wordt vertegenwoordigd in het ontwerp en de inhoud van de Manifestatie werken we nauw samen met deze grassroots organisatie voor de invulling van de programmering.Het budget dat we dan ook bij Milieudefensie aanvragen besteden we ook enkel en alleen aan workshops die het dekoloniale en inheemse perspectief op regeneratie vertegenwoordigen.

Bedrag dat is toegekend: 2000,- 

Aantal mensen die meededen: 350

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? 

IVN, Aralez, The Pollinators, Climate Cleanup, Patagonia, MaatschapWij, Pakhuis de Zwijger zijn oa allemaal onderdeel van de Manifestatie. Zij dragen bij in content/workshops, outreach maar ook financieel. Zo draagt IVN bij aan het ecologische perspectief. Patagonia aan economisch en zouden we dus graag het dekoloniale perspectief door Milieudefensie mogelijk willen maken.

Contactpersoon+ Mailadres:

Laura veller

lauravanveller@gmail.com

Debatcentrum de Meent voor Boer & Burger

Wat: Debatcentrum de Meent voor Boer & Burger

Wie: Het Grond Verbond

Waarom: Een openlucht debat centrum bouwen als ´activiteit´ tijdens dit event en zal gaan dienen als meer verbinding en begrip tussen boeren en burgers om de voedseltransitie (sneller) tot stand te brengen met als uiteindelijk doel: natuurherstel en gezonde voeding.

Waar: Buurtcentrum de Meent, Amstelveen

Wanneer: 24 & 25 juni 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: 

Het bespreken van deze thematiek zal bijdragen aan een klimaatrechtvaardige samenleving. Waarbij het Grond Verbond meer aandacht vraagt maar ook direct aan de slag gaat met lokale regeneratieve projecten die bijdragen aan landschapsherstel en daarmee een directe verbetering kan waarborgen voor onze (sociaal en ecologische) omgeving. Dit is een project van de Protestantse Diaconie en het is een gastvrije plek buiten de stad waar ruimte wordt geboden aan maatschappelijke doelgroepen om zich verder te ontwikkelen, waaronder ongedocumenteerden. Dit gebeurt door samen hoogwaardig, lokaal en duurzaam voedsel te produceren voor sociale projecten in de stad; zoals opvangcentra, inloophuizen zoals het Wereldhuis. [zie hier de website: https://demeent.amsterdam/ Konijn CollectiefKonijn Collectief zal de vrijwilligers aandragen.

Bedrag dat is toegekend: 1000,- 

Aantal mensen die meededen: 230 mensen

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? 

Samen met het Konijn Collectief. Het Konijn Collectief  is een cultureel collectief van dromers en creatievelingen die geloven in de creatie van culturele evenementen op een zelforganiserende en niet-commerciële basis. Zie hier de website:https://collectiefkonijn.weebly.com/

Contactpersoon+ Mailadres:

Maartje Joosten

maartje@hetgrondverbond.nl

 

Interreligieuze klimaatviering

Wat: Interreligieuze klimaatviering

Wie: Klimaat en geloofgroep

Waarom: Ten eerste om de leden van de verschillende religieuze gemeenschappen mobiliseren voor de klimaatmars, ten tweede om het klimaatprobleem hoog op de agenda te krijgen binnen religieuze gemeenschappen en mensen die zich laten inspireren door religie of levensbeschouwing en ten derde om verschillende groepen in de samenleving te verbinden onder het thema klimaatrechtvaardigheid.

Waar: Rotterdam

Wanneer: 19 juli 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: Wij vinden als groep onze motivatie om actie te voeren tegen de klimaatcrisis vanuit religie en levensbeschouwing. Samen verbinden we onze verschillende perspectieven en sluiten we ons aan bij acties van de klimaatbeweging. We zetten ons in voor bewustzijn over het kruispunt tussen geloof en klimaat en hebben daarbij altijd oog voor mensen die extra kwetsbaar zijn voor gevaarlijke klimaatverandering.Het klimaatprobleem is niet een probleem van links of rechts, arm of rijk, gelovig of niet gelovig, Joods, christen of moslim. Het is een probleem van ons allemaal en daar moeten we gezamenlijk in optrekken. Ook juist om te voorkomen dat het probleem bij zwakkeren in de samenleving wordt gelegd. Solidariteit en gezamenlijk optrekken is hiervoor nodig, hetgeen centraal staat binnen de interreligieuze viering.

Bedrag dat is toegekend: 2000,- 

Aantal mensen die meededen: 350 mensen live aanwezig, de livestream kan nogsteeds worden teruggezien en heeft 190 views op het moment van schrijven. 

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? Binnen de coalitie zijn verschillende religieuze stromingen actief die elk hun eigen achterban mobiliseren. Daarnaast werken we samen met het lokale Rotterdamse samenwerkingsverband voor religieuze organisaties. Na eerdere vieringen bij vorige demonstraties hebben we tevens een eigen achterban opgebouwd.

Contactpersoon+ Mailadres:

Asjer Waterman

watermanasjer@gmail.com

Interreligieuze klimaatviering 19 juli

 

Landelijke Actie Brainstorm dag

Wat: Landelijke Actie Brainstorm dag

Wie: Platform Stop Racisme

Waarom: Landelijk overleg, kennismaking van activisten en gezamenlijke bepaling van onze actie agenda én strategie tegen racisme, fascisme. Voor klimaatrechtvaardigheid. 

Waar: Utrecht

Wanneer: 26 juni

Link met klimaatrechtvaardigheid: In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een begin gemaakt met het bouwen van een landelijk netwerk van activisten die lokaal actief zijn tegen racisme en fascisme. Zie https://www.platformstopracisme.nl/ een overzicht van onze actiedag. Met de discussiedag willen we hen voor het eerst ook fysiek samen brengen. Ons doel is hiermee tweeledig: we willen op beide fronten lokaal initiatieven kunnen bijeenbrengen en we willen op deze manier bouwen aan sterke lokale netwerken die mensen van verschillende bewegingen en partijen samenbrengen in de overtuiging dat dit ons allemaal vooruit brengt.

Bedrag dat is toegekend: 765

Aantal mensen die meededen: 30 mensen 

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? Dat zijn van andere klimaatorganisaties, antiracismegroeperingen tot delen van de vakbond. 

Contactpersoon+ Mailadres:

Alejandra Slutzky

aslutzky@gmail.com

 

Grootste Vegan BBQ

 

Wat: Grootste Vegan BBQ

Wie: Youth for Climate NL, TAPP-coalitie

Waarom: Een eerlijke vleesprijs vanaf 2024, waarin alle milieukosten per kg zijn opgenomen;0% btw op  groenten, fruit, noten, paddenstoelen, vlees- en zuivelvervangers en vega-maaltijden;Structureel 600 miljoen extra/jaar voor verduurzaming van de Nederlandse landbouw.

Waar: Den Haag 

Wanneer: 27 augustus 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: De consumptie van vlees brengt veel maatschappelijke kosten met zich mee, die niet in de verkoopprijs zijn meegenomen. Door dit in de prijs onder te brengen, gaat de afzet omlaag. Dat levert een lagere CO2eq-uitstoot op. Daarnaast kunnen boeren met extra geld flink verduurzamen. We willen dat consumenten gecompenseerd worden door veel plantaardige producten goedkoper te maken. Dat houdt het betaalbaar voor de consument.

Bedrag dat is toegekend: 2000,- 

Aantal mensen die meededen: 300

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? We benaderen diverse andere (jongerenorganisaties). De JKB, studenten voor morgen, JMA/MDJ en Fridays for Future, en zo nodigen we nog een groot aantal diverse organisaties uit om naar de BBQ te komen.

Contactpersoon+ Mailadres:

Wouter Van Leeuwen

activiteiten@youthforclimate.nl

Wandeling Groninger Bodem Beweging 10 jaar Huizinge

Wat: Wandeling GBB 10 jaar Huizinge

Wie: Groninger Bodem Beweging 

Waarom: 10 jaar na de aardbeving in Huizinge .als begin van een aktie maand. Respect voor Groningen.

Waar: Loppersum, Groningen 

Wanneer: 16 augustus 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: Fossiele brandstof winning en de gevolgen ervan. Stop aardgaswinning

Bedrag dat is toegekend: 201,-

Aantal mensen die meededen: Ongeveer 50. Misschien iets meer, het was een estafette loop.

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? Groninger Gas beraad, Chris Garrit en Sandra Beckerman.

Contactpersoon+ Mailadres:

Trudy Aleven

trudyaleven@hotmail.com

Regenerative Learning Sessions

Wat: Regenerative Learning Sessions

Wie: Regeneratie Coöperatie

Waarom: Met de Regenerative Learning Sessions geven we mensen die al langer met regeneratie bezig zijn een podium en creëren we een learning community rondom het thema regeneratie. Iedere eerste vrijdag van de maand van 12.30 - 13.30uur we met een groep geïnteresseerden bijeen om te luisteren naar een ervaringsdeskundige op het gebied van ecologische, sociale, economische regeneratie en zingeving. Eerst deelt de ervaringsdeskundige diens verhaal en vervolgens is er tijd voor vragen en discussie.

Waar: Online via zoom

Wanneer: nov 2022- jul 2023

Link met klimaatrechtvaardigheid: Regeneratie gaat over het helen en weer laten opbloeien van dat wat we als (westerse) maatschappij hebben gedegradeerd. Regeneratie omvat alle themas zoals verdeling van - en omgang met land en middelen, gender, entniciteit, enz. Echter wordt regeneratie, net als bij duurzaamheid is gebeurd, nu gebruikt door oa grote bedrijven die het concept uithollen en zo door blijven gaan met business as usual. Met onze regenerative learning sessions willen we daarom mensen aan het woord laten die regeneratie (en daarmee klimaatrechtvaardigheid) écht belichamen en zo zorgen dat mensen die geïnteresseerd zijn in regeneratie en hier iets in willen het integrale concept meekrijgen. De verhalen die we horen vormen uiteindelijk onze acties. En als we zorgen dat dit de verhalen zijn die zich niet beperken tot alleen koolstofopslag in de bodem, maar gaan over gezonde landschappen en gemeenschappen zorgen we daarmee voor een klimaatrechtvaardige samenleving.

Bedrag dat is toegekend: 1000,- 

Aantal mensen die meededen: (het loopt nog) 500 (inschatting)

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? -Decade of Action -Climate Cleanup -Aralez-Maatschapwij. Dit is nog maar een kleine greep uit de groep waar we nu al mee samenwerken en waarmee we de samenwerking eerst willen versterken voordat we nieuwe partijen betrekken door steeds meer aanvullende activiteiten te organiseren en elkaars activiteiten uit te lichten zodat we geen dubbelwerk doen en een hefboom effect voor elkaar verzorgen. Ook met milieudefensie zouden we graag op meer frequente wijze samenwerken en daar is dit en de betrokkenheid bij de Regeneratie Manifestatie een mooie aanloop voor.

Contactpersoon+ Mailadres:

Laura Veller

lauravanveller@gmail.com

Demonstratie voor menswaardige opvang voor Iedereen!

Wat: Demonstratie voor menswaardige opvang voor Iedereen!

Wie: Platform Stop Racisme

Waarom: Een zo breed mogelijk demonstratie organiseren waarbij organisaties van klimaat , mensenrechten, anti fascimse, vrouwen rechten tot politieke partijen etc etc zich vereinigd tegen racisme en tegen het huidige inhumane vluchtelingen / asiel beleid, hun stem laten horen. In dit landje Nederland zijn we echt niet allemaal racisten. 

Waar: Route start bij de DAM naar Museumplein, Amsterdam

Wanneer: 30 oktober 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: Als we aan klimaatrechtvaardige samenleving denken denken we aan vluchtelingen, aan mensen die slachtoffer worden van sociale, economische en politieke onrechtvaardigheid, die nauwelijks toegang hebben op een gezond leven. In Nld laat ons politiek vluchtende gelijken buiten slapen, koud hebben, vernedert ze en criminaliseert ze. Met deze demo willen we daar tegen protesteren, we willen niet dat onze medemens en medeleven zo behandeld word, niet in onze naam.

Bedrag dat is toegekend: 1500

Aantal mensen die meededen: 1500

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? ASKV, XR, MiGreat en PAX.

Contactpersoon+ Mailadres:

Slutzky

aslutzky@gmail.com

Nationale klimaatweek 2022

Wat: Nationale klimaatweek 2022

Wie: Indigenous Connection

Waarom: Ik (Raki Ap) ben één van drie Haagse klimaatburgemeesters tijdens de Nationale Klimaatweek. En door alle drukte om klimaatrechtvaardigheid in den Landen te brengen, was ik te laat om dit plan in te dienen. Doel is op kwetsbare doelgroepen en mensen uit de wijk meer te vertellen over klimaatrechtvaardigheid. Ons plein is toevallig een sociale huur complex, mensen die snappen wat (energie) armoede betekend. Ze leven erin.

Waar: Moerplein, Den Haag 

Wanneer: 4 november 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: Dit betreft een doelgroep die allemaal met armoede dan wel energiearmoede te maken hebben. Dit zijn ook bewoners die niet kunnen meeprofiteren van de energietransitie, juist daarom is nodig om hen te bereiken en activeren om hun stem te laten horen. Middels dit event kunnen we elkaar inspireren, activeren en mobiliseren om klimaatrechtvaardigheid te snappen en de ondersteunen.

Bedrag dat is toegekend: 500,- 

Aantal mensen die meededen: 100

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? lokale politici, zoals Vincent Thepass (GL). Verder geen specifieke andere groepen uitnodigen, omdat de focus ligt op de bewoners uit de wijk. Op ons sociale media zullen we een post plaatsen waar iedereen welkom is.

Contactpersoon+ Mailadres:

Raki Ap

raki.ap1984@gmail.comBijeenkomst

Voedselbossen promotie

Wat: Voedselbossen promotie 

Wie: Stichting The Pollinators

Waarom: Film Screening is onderdeel van de Treevember campagne. De bedoeling is het voedselbosevangelie verder te verspreiden. Voedselbossen zijn een oplossing voor veel uitdagingen waar we voor staan: failliet landbouwsysteem, ongelijkheid, biodiversiteit, klimaatverandering etc..We screenen de docu Food Forest van Food Forest Institute + Q&A + optreden incl drums. We inspirerend bezoekers positief!

Waar: Theather Munganga, Amsterdam

Wanneer: 17 november 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: Voedselbossen hebben een grote sociale component en hebben (meestal) een ander soort structuur dan big agri. Vaak valt het binnen een CSA model en is er oog voor de minder bedeelden. Daarnaast dragen voedselbossen positief bij aan het vertragen van klimaatverandering.

Bedrag dat is toegekend: 500,-

Aantal mensen die meededen: 80

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? we krijgen hulp in communicatie van onze community, partner organisaties zoals greenchoice, deelnemende voedselbossen aan Treevember.

Contactpersoon+ Mailadres:

Joost van Beek

joost@thepollinators.orgVoedselbossen

Verdediging recht protest

Wat: Verdediging recht protest 

Wie: Platform Stop Racisme

Waarom: Met deze demonstratie hopen we de rascistische en facistische uitingen van individuen en organisaties te stoppen en een solidariteit tot stand te brengen met iedereen die in de verdrukking zit. Juist de mensen die in deze maatschappij en de rest van de wereld in de knel zitten door o.a. klimaatverandering verdienen een solidaire benadering.

Waar: Den Haag Centrum 

Wanneer: 3 december 2022

Link met klimaatrechtvaardigheid: De actie maakte zo het begrip klimaatrechtvaardigheid concreet. Klimaatactivisten maakten zichtbaar dat antiracisme en verzet tegen kolonialisme onderdeel zijn van de klimaatbeweging. Dit maakt het op termijn hopelijk ook makkelijker om mensen die geconfronteerd worden door kolonialisme te betrekken bij klimaatacties.

Bedrag dat is toegekend: 728.05

Aantal mensen die meededen: 200

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen? In de aanloop naar het protest tekenden meer dan tachtig organisaties de oproeptekst.

Contactpersoon+ Mailadres:

Platform Stop Racisme

stopracismeplatform@gmail.comDemo

Overzicht projecten Groepenfonds 2021

Klimaatkandidatendebat

Wat: Klimaatkandidatendebat

Wie: De Jonge Klimaatbeweging 

Waarom: 

- Jongerenparticipatie aanwakkeren voor de Tweede Kamerverkiezingen rondom duurzame thema’s;
 - We verhogen de naamsbe
kendheid van de groenste kandidaten per partij in de Kamer, en vergroten zo de kans dat groene politiek Kamerbreed ingezet kan worden na maart 2021.

Waar: Amsterdam 

Wanneer: februari 2021 

Link met klimaatrechtvaardigheid: 

Onze theorie als Jonge Klimaatbeweging is dat groene politici met een sterk mandaat in alle Nederlandse politieke partijen vertegenwoordigd moeten zijn, en dat jongeren dé sleutel zijn om de Nederlandse politici te pushen op dit profiel.We zagen dat door ons innovatieve format partijen nader tot elkaar kwamen en dat ze scherpgezet zijn op hoe ze nu de doelen van Parijs écht gaan halen. Want Nederland loopt nog achter op elke denkbare doelstelling, en deze politici zullen dat verschil moeten gaan maken

Bedrag dat is toegekend:

2000,-

Aantal mensen die meededen:

Los van de druk op politici zien we dat door het enorme bereik van het debat (3400 directe views op YouTube, en tot 1.000.000 verdere engagements op social media) meer mensen bewust bezig gaan zijn met klimaatpolitiek. Ook het feit dat zeven van de negen Klimaatkandidaten (waaronder Kauthar met voorkeursstemmen) het parlement ingekomen zijn een positieve ontwikkeling. Hier kan je het debat terugkijken: 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

- De campagne rondom het Klimaatkandidatendebat wordt direct ondersteund door Grootouders voor het Klimaat.
- De Klimaatkandidaten worden gerecruteerd in samenwerking met de Politieke Jongerenorganisaties van de betreffende partijen.
 

De stellingen en onderwerpen van het debat worden uit twee bronnen gehaald: via het JKPanel, een groep van 1000 enthousiaste jongeren. En via de Jonge KlimaatAgenda, een document opgesteld in opdracht van en ondertekend door meer dan 70 jongerenorganisaties, welke meer dan 100.000 jongeren vertegenwoordigen. Wij nodigen deze JongerenOrganisaties ook uit om hun achterban te mobiliseren zich uit te spreken rondom het debat, om zo van deze verkiezingen klimaatverkiezingen te maken. Zie hier een lijst van alle betrokken jongerenorganisaties waaronder ook het JMA

Contactpersoon+ Mailadres:

Daan Welling

penningmeester@jongeklimaatbeweging.nl

 

8 Klimaat eisen Webinar Serie

Wat: 8 Eisen Webinar Serie

Wie: Klimaatcoalitie Maastricht 

Waarom: 

Dit is onze kans om te vertonen waarmee de locale klimaat beweging het laatste jaar mee bezig was en zoveel mensen als mogelijk betrekken in de discussie betreft de implementatie van de klimaateisen. Met het hanteren van lokale voorbeelden van goede gewoontes en uitvoeringen, beschikbare expertise, en persoonlijke ervaringen willen wij de duurzame overgang van onze stad een open en vrije discussie maken waarin de barrières voor deelname worden verlaagd. 
De 8 eisen kunnen gezien worden als de manier om het probleem met klimaatverandering opnieuw te formuleren gericht op Maastricht. Door de stappen die we als een stad moeten zetten met betrekking tot klimaatverandering te vereenvoudigen en specificeren kunnen we de drempel voor lokale deelname en acties verlagen. Wij hopen namelijk dat door het klimaatverandering probleem lokaal aan te pakken dat meer mensen in Maastricht zich gaan betrekken en gaan bijdragen aan een duurzame overgang van ons Maastricht.

Waar: online 

Wanneer:

• Datum start activiteit: 09.02.2021
• Einddatum activiteit: 25.05.2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

De eisen zullen toegankelijk zijn voor de lokale gemeenschap, die ze hopelijk gaan ondersteunen. Bovendien is de bedoeling dat ze zich de overeenstemming met hun eigen belangen gaan realiseren. Verder zal een beter besef leiden tot een grotere betrokkenheid, waardoor meer middelen, inspraak, talenten en expertise kan worden opgeleverd tegen klimaatverandering.
 
Een ander voordeel is ook de uitwisseling van ideeën tussen d
e inwoners van Maastricht en onze organisaties. Daarnaast zullen onze doelen en organisaties concreter maken voor de lokale gemeenschap. Deze uitwisseling zou ook kunnen leiden tot nieuwe ideeën betreft klimaatverandering, de problemen, en hoe het aangepakt zou moeten worden. De geplande samenwerking tussen verschillende organisaties die de klimaatverandering bestrijden, zou kunnen leiden tot nauwere samenwerking tussen deze organisaties in een meer verenigde en efficiëntere strijd.
 

Bedrag dat is toegekend:

1000,- 

Aantal mensen die meededen:

200?

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

De KlimaatCrisisCoalitie bestaat uit de volgende organisaties: Milieudefensie Maastricht, FNV, Woonbond, Oxfam, Pax, De Goede Zaak, Code Rood, Fridays For Future, Grootouders voor het Klimaat, Extinction Rebellion, Fossielvrij en Greenpeace. De komende maanden zullen meer organisaties aansluiten als ondersteuner van de protesten. Ook jullie organisatie kan zich aansluiten bij dit initiatief. Ook de wethouder van Maastricht Dhr. Krabbedam zal als verantwoordelijke wethouder voor o.a. milieu en mobiliteit aanwezig zijn bij meerdere sessies, zo ook meerdere professoren/medewerkers van de universiteit Maastricht. O.a. Prof. Onna van Schaik expert op het gebied van luchtkwaliteit, hij zal onze sessie inake luchtkwaliteit mede organiseren.

Contactpersoon+ Mailadres:

Roy van Dijk

roy.van.dijk@mumc.nl

klimaatcoalitie Castricum

flyers uitdelen

 

Wat: Kernenergie op het Klimaatalarm 2021

Wie: klimaatcoalitie Castricum

Waarom: Bij de diverse plaatselijke klimaatalarms het anti-kernenergie geluid te laten horen.

Waar: Castricum 

Wanneer: Tijdens het klimaatalarm 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

We roepen mensen op om naar het klimaatalarm te komen, zodat er een hoge opkomst is. Daarnaast willen we de deelnemers met een flyer argumenten geven tegen kernenergie. Met een keuze voor kernenergie worden de oplossingen voor het klimaatprobleem extra duur gemaakt. Die richting moeten we daarom niet op.

Bedrag dat is toegekend: 625,- 

Aantal mensen die meededen:

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Naast de lokale klimaatcoalitie uit Castricum wordt de boodschap ondersteund door LAKA en WISE Nederland. Zij roepen hun achterban op om mee te doen aan de actie en hopen al met al landelijk enkele tientallen mensen actief te krijgen tijdens de verschillende lokale klimaatalarms.

Contactpersoon+ Mailadres:

Gerard Brinkman

gerardbrinkman@gmail.com

Vergroening Purmerend

Wat: Vergroening Purmerend 

Wie: Milieudefensie Purmerend (Werkgroep " Vergroening Purmerend") 

Waarom: 

1. Groeiende belangstelling van wijkbewoners voor hun directe leefomgeving als het gaat om vergroenen en meer kennis en waardering van en waarde toekennen aan groen.
 2. Feitelijke stukjes groen in Purmerend waar meer biodiversiteit is gekomen.
 3. Groepjes wijkbewoners die ambassadeurs worden van “ groen in de wijk”.
 4. Veel vrolijkheid en enthousiasme over hoe mooi het is geworden.

Waar: Purmerend 

Wanneer: Hele jaar 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Enerzijds planten we meerjarige drachtplanten ten gunste van de biodiversiteit in Purmerend. Anderzijds geven we informatie en motivatie aan inwoners om hun eigen leefomgeving te vergroenen en te verduurzamen.

Bedrag dat is toegekend:

500,- 

Aantal mensen die meededen:

200?

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

We betrekken er vooral wijkgroepen bij om de bewoners van de wijken enthousiast te maken voor vergroening van hun eigen leefomgeving. De gemeente, zowel ambtelijk als politiek wordt er nauw bij betrokken en milieuorganisaties, scholen en jongerenorganisaties worden betrokken.

Contactpersoon+ Mailadres:

Lotte Wouters

purmerend@milieudefensie.nl

Klimaatwake

Wat: Klimaatwake

Wie: de klimaatwakers

Waarom: 

Het doel van de activiteit is om een wake te houden gedurende de hele formatieperiode, om zo de volgende regering op te roepen om de klimaatcrisis als een crisis te behandelen en sneller klimaatneutraal te worden (ons standpunt is: klimaatneutraal in 2025). Daarnaast willen we mensen die zich zorgen maken over het klimaat een plek en een stem geven.

Waar: Den Haag 

Wanneer: Vanaf 12 april 2021, 12:05 tot aan het eind van de formatieperiode

Link met klimaatrechtvaardigheid:

In ons persbericht en op social media zullen we aandacht geven aan de negatieve gevolgen die de klimaatsverandering nu al heeft in het mondiale zuiden. We proberen hierbij een platform te bieden aan groeperingen die niet worden gehoord.

Bedrag dat is toegekend:

2000,- 

Aantal mensen die meededen:

Ruim 4000 (als de actie zes maanden aanhoudt)

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Heel veel, ook hulporganisaties. 

Contactpersoon+ Mailadres:

Rozemarijn van 't Einde

rozemarijn@vanteinde.nl

Petitie Milieuzone Maastricht

Wat: Het instellen van milieuzones in Maastricht met daaraaan gekoppeld het instellen van P&R ‘s aan de randen van de stad. 

Wie: Milieudefensie Maastricht

Waarom: 

Maastricht heeft 1 milieuzone en wel van 1 straat. In de gemeenteraad wilde men wel Milieuzonering maar dan zouden Duitse en Belgische kentekens ook beboet moeten worden voor overtreding. Vanwege privacy redenen wil Duitsland geen informatie verstrekken, België gaat dat nu wel doen. De gemeente wil bij het instellen van een ZES zone aan Boa’s een opsporingsbevoegdheid toekennen. D.w.z. Dat daarmee is voldaan aan kunnen beboeten van overtredende kentekens en dat dat dus ook kan bij een milieuzone.

Waar: Maastricht

Wanneer: De opstart is begonnen en de komende 2 maanden wordt het breder getrokken.

Link met klimaatrechtvaardigheid:

De gezondheid van alle bewoners zal bij het instellen van milieuzones bevorderd worden en de leefbaarheid van de stad voor alle inwoners zal verbeterd worden. Met daarbij ook een verbetering voor de directe omgeving van Maastricht.

Bedrag dat is toegekend:

1000,- 

Aantal mensen die meededen:

Wij streven naar 5000 ondertekenaars.

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Wij hebben contact met Buurtbalans (overkoepeling wijkcomites) en vele wijkcomites, Fietsersbond,
Maastrichtse Klimaatcoalitie( met studenten milieuorganisaties, FNV etc.
Zijn bezig met politieke partijen mee te krijgen, benaderen huisartsen, wijkopbouwwerk, ziekenhuis,
Longartsen, Longfonds

Contactpersoon+ Mailadres:

Rob Langendam

rflangendam@yahoo.com

Bike Strike for the climate

Wat: Bike strike for the Climate

Wie: Youth For Climate

Waarom: 

Wij, Youth for Climate NL, willen in België aandacht gaan vragen voor het klimaatbeleid van ons land. Dit gaan wij met meerdere YFC takken doen in Europa. We fietsen vanuit Utrecht naar Brussel met het gehele bestuur om daar te gaan staken/protesteren. Wij zijn ontevreden met de uitslag van de verkiezingen en de lage prioriteit die het klimaat in ons land nog steeds heeft.

Waar: Utrecht-Brussel

Wanneer: september 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Omdat wij met zoveel takken uit Europa een gezamenlijk geluid gaan laten horen, laten wij zien dat de komende generatie klimaat boven economische groei kiest. We laten het niet alleen bij onze eigen overheid maar gaan hoger op naar het Europees Parlement. Dit omdat we vinden dat er consequenties aan het niet halen van het klimaatakkoord moeten zitten.

Bedrag dat is toegekend:

800,- 

Aantal mensen die meededen:

10 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

- Fridays for Future NL
 - Youth for Climate België
 - Youth for Climate Frankrijk
 - Youth for Climate Luxemburg
 - Fridays for Future Duitsland

Contactpersoon+ Mailadres:

Wouter van Leeuwen

penningmeester@youthforclimate.nl

Landelijke klimaatactie jongeren

Wat: Landelijke klimaatactie jongeren

Wie: Fridays For Future & MBO4Climate

Waarom: 

Wij, jongeren van over de hele wereld, moeten in actie komen. Wij zijn de eerste generatie die massaal te maken krijgt met de gevolgen van de klimaatcrisis, en de laatste die de aarde nog kan redden. Wij weten dat er geen tijd te verliezen is. Wij vechten vóór onze toekomst, en tégen de klimaatcrisis en het systeem die dat heeft veroorzaakt. Daarom verlaten wij op 24 juni de schoolbanken, en gaan we allemaal de straat op!
Op 24 juni 2015, 6 jaar geleden, sprak de Haagse rechtbank het Urgendavonnis uit. Het Hooggerechtshof en de Hoge Raad waren het hier ook mee eens: De overheid moet NU haar CO2 uitstoot verminderen. Dat is onze laatste kans op een leefbare toekomst.

Waar: Den Haag 

Wanneer: 14 juni 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Wij vinden dat we een sociale, antiracistische en klimaatrechtvaardige wereld nodig hebben, omdat er anders straks helemaal geen wereld meer is. Daarnaast moet de oplossing lokaal en voor iedereen zijn. In onze toekomst moet lokale, ecologische productie van voedsel en gebruiksgoederen belangrijk zijn. Ook moet het openbaar vervoer uitgebreid worden, en gratis voor iedereen. Zo kunnen wij nog meer een autovrije generatie worden en hoeft er niet nog meer bos gekapt te worden voor een vervuilende autosnelweg.

Bedrag dat is toegekend:

1800,- 

Aantal mensen die meededen:

 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

 

Contactpersoon+ Mailadres:

Jesse van Schaik

info@fridaysforfuture.nl

Indigenous Liberation- Manifestatie week

Wat: Indigenous Liberation- Manifestatie week

Wie: stichting Aralez 

Waarom: Wij vinden Intersectional environmentalism essentieel rondom klimaatacties in Nederland en daarom stimuleren wij inheemse stemmen met dit event.

Waar: Amsterdam 

Wanneer: 11-16 oktober 

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Al onze activiteiten binnen de Manifestatie week dragen bij aan het vergroten van het bewustzijn van onze deelnemers over de vijf thematische pilaren van Indigenous Liberation. Wij vinden daarnaast dat onze activiteit bijdraagt aan een klimaatrechtvaardiger samenleving. Onze activiteiten bieden mogelijkheden voor cultuureducatie, mogelijkheden voor dekolonisatie, dialoog en het delen van bewustzijn over onze rol in het globale noorden. We bieden daarnaast een platform aan inheemse diaspora, dragen bij aan het overdragen van alternatieve kennis systemen over de bescherming van de biodiversiteit en ecosysteem herstel, inheemse rechten en natuurrechten. En we geven op deze wijze vorm aan intersectional environmentalism. Zo herkennen we elkaars vertrekpunt, komen samen door kennisdeling en vinden manieren voor bewegingsopbouw zodat we ook de uitdagingen herkennen als cultural appropriation, klimaatracisme en green washing. Samen leren!

Bedrag dat is toegekend:

2000,- 

Aantal mensen die meededen:

500 mensen 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Voor de doelstellingen van de Manifestatie week zijn we bezig met het versterken van bestaande netwerken, het verbeteren van de samenwerkingen tussen diverse bewegingen en organisaties waarbij we samen met solidariteitsgroepen, bondgenoten en andere organisatoren sterker staan. We hebben diverse grassroots samenwerkingen lopen. Zie het jaarverslag van Aralez. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met organisaties als Pakhuis de Zwijger en StudioK en Villa Buitenlust voor de Mapu Ceremonie

Contactpersoon+ Mailadres:

Chautuileo Kun/ Max de Ploeg

celinekun3@gmail.com

Foodcamps

Wat: Op bezoek bij een Caring Framer 

Wie:  Caring Farmers

Waarom: 

De foodcamps inspireren consumenten om gezonder en duurzamer te leven. Door op bezoek te gaan bij een Caring Farmer zien ze wat er voor nodig is om grondgebonden hun voeding te produceren. Ze mogen het zelf oogsten en bereiden dit met een kok. Caring Farmers zijn bijna 250 boeren die niet afwachten, maar op reis gaan. Op reis naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Door de foodcamps wordt de boer geen gezichtloze industrie achter een plastic pakketje in de supermarkt, maar een jouw boer. Jouw boer die bij jou in de buurt, op duurzame wijze je producten maakt die je direct bij hen kunt afnemen via boerderijwinkel of abonnement.
 
De vrijwilligers uit de buurt die helpen, maar ook de consumenten komen uit de buurt. We hopen zo ook de
gemeenschap die rondom een boerderij kan ontstaan te versterken en dat deze hier ook op de lange termijn blijven plakken.
 
Als laatste willen we beeld en video materiaal maken van de foodcamps om ook indirect mensen bewust te maken van hun voedselsysteem.

Waar: Ens, Deurne Barneveld, Beverwijk en Schipluiden. 

Wanneer: Er vinden 6 plaats van 21 augustus tot 16 oktober, nog 4 volgen in April.

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Wij stoten als rijkste 10% buitenproportioneel veel uit - ons consumptie gedrag zorgt voor schaalvergroting, monoculturen en voeding die de hele wereld over wordt gesleept. Door grondgebonden te gaan boeren, zoals de Caring Farmers bezig zijn te doen, heb je minder tot geen input van buitenaf nodig. Zo dragen bij als Nederlandse landbouwsector niet bij aan ontbossing en bodemuitputting in andere landen, omdat er bijvoorbeeld veevoer moet worden geproduceerd. Door consumenten hier de échte prijs voor te laten betalen, en dit direct van boeren af te nemen, krijgt de boer een eerlijk inkomen en maken we minder voedselkilometers. De foodcamps moeten dit nieuwe voedselssyteem stimuleren en consumenten inspireren hieraan mee te doen.

Bedrag dat is toegekend:

2000,- 

Aantal mensen die meededen: Maximaal 80 personen per foodcamp (exclusief mensen die indirect bereikt worden via media en communicatie rondom de foodcamps).

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Partnerorganisaties Urgenda en Caring Vets zullen meewerken in de communicatie. Fondsen zijn al toegezegd door Re-rooting the Dutch Food System en Triodos Foundation. Ook lopen er gesprekken met Good Food Club en Dutch Cuisine

Contactpersoon+ Mailadres:

Marga Witteman

marga.witteman@urgenda.nl

Park(ing) Day

Wat: Park(ing) Day

Wie: Klimaatcoalitie Delft

Waarom: 

Mensen te laten nadenken over de indeling van onze publieke ruimtes waarbij minder parkeerplaatsen zijn en meer ontmoetingsplekken, groen, speelmogelijkheden en/of kunst. Zodat meer straten en wijken aangenamer en leefbaarder kunnen worden voor mens en dier.

Waar: Delft

Wanneer: 17 september 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Door parkeerplaatsen voor een dag in te nemen met alternatieve opties zoals een stukje groen, speelplaatsje of paar stoelen met drinkmogelijkheid willen we mensen laten nadenken hoe de publieke ruimte ingericht kan worden als er minder auto’s zouden staan. Dit zou voor meer draagvlak kunnen zorgen om parkeerplaatsen weg te halen en hier groene en/of sociale alternatieven voor in de plaats te zetten. Ook kan dit een aanzet zijn voor gezonde communicatie over dit vraagstuk tussen buurtbewoners over de leefbaarheid van hun wijk/straat.

Bedrag dat is toegekend: 200,- 

Aantal mensen die meededen: 40 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Bewonersorganisaties vragen we voor ondersteuning waar we op redelijke wijze parkeerplekken kunnen innemen. De volgende partijen hebben we daarnaast benadert om een parkeerplek in te nemen: Organisaties van de klimaatcoalitie, buurthuizen, bewonersorganisaties, sportorganisaties, kinderboerderijen, cultuurorganisaties en een paar winkels die erbij passen naar ons inzien (Odin, Ekoplaza, Delftse Molen de Roos, Repair Cafe Delft). In totaal zijn het meer dan 70 organisaties.

Contactpersoon+ Mailadres:

Kyra van der Heijden

parkje@parkingdaydelft.nl

Plastic challenge basisscholen gemeente Renkum

Wat: Plastic challenge basisscholen gemeente Renkum

Wie: Plastic Valley - Plastic challenge

Waarom: Bewustwording van plastic afval binnen onze gemeente, bij de kinderen thuis, op en rondom school.
Door de plastic challenge aan te gaan, gaan kinderen op school en thuis hun plasticafval bekijken. Scheiden en selecteren. Dmv een onderwijsprogramma, proefjes en testen, doe activiteit, bereiken we kinderen en hun ouders om de plasti
c afvalberg te verminderen. De scholen gaan een challenge aan met elkaar. De school die het meeste plastic afval heeft ingezameld, krijgt een tuinbankje van gerecycled plastic afval. Hun gerecyclede plastic afval wel te verstaan. Wij zamelen alles in, scheiden plastic, vermalen het en maken het bankje zelf. Alles in eigen beheer. Met een beetje hulp voor opslag en scheiden van plastic bij de zorginstelling Pro Persona in Wolfheze. Neven doel is de gemeente te bereiken dat het plastic afvalbeleid anders kan.

Waar: Renkum 

Wanneer: 6 september tot half december 

Link met klimaatrechtvaardigheid:

De activiteit draagt bij aan een klimaatrechtvaardige samenleving: Door uitstoot te verminderen van plastic verbrandingsproducten, wordt de lucht een beetje schoner. Als elke gemeente in Nederland een ander beleid voert mbt plasticafval scheiding, kan er zeker 50% reductie zijn van uitstoot.
Wij dragen hier graag aan bij. Mogelijk kunnen we na deze actie een andere gemeente bereiken om mee te doen met de challenge.

Bedrag dat is toegekend: 500,- 

Aantal mensen die meededen: 1396 Leerlingen (van 6 verschillende scholen) 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Gemeente is betrokken door het educatieve component van de statersbox. Maar ook door hun afval beleid aan de kaal te stellen. Lokale bedrijven (van aalst groen verzorging, Fratelli, de haan etc) willen hun plastic inzamelen en daardoor hun bedrijfsafval proces onder de loep nemen.
Van werven recycling voor advies
Jansen recycling voor advies
 Plandelaar wandelt ook en zamelt ook afval in langs de weg, deze wil een podcast maken.
 Kinderburgermeester inzetten voor opening project in september.

Wat was het resultaat?

 

De actie heeft ervoor gezorgd dat er meer dan 1000 kilo plastic is ingezameld wat niet verbrand is door de afvalcentrale. De challenge kan elk jaar herhaald worden door de scholen, maar ze kunnen ook op een andere manier bijdragen aan een betere afscheiding. (Thuis en op school). Wij stellen nu speciale kliko’s ter beschikking aan de scholen waarbij de kinderen doppen in kunnen sparen. Hiermee kunnen we speciaal plastic weer recyclen. Vervolg stappen zijn ook actief lesgeven op de scholen over de plastic afvalberg te verkleinen en mogelijkheden voor recycling. 

Contactpersoon+ Mailadres:

Laura van Aalst willebrand

Plasticvalley2013@gmail.com

persaandacht

Plastic in Shredder

Fietstocht naar klimaattop Glasgow COP26

Wat: Fietstocht naar klimaattop Glasgow COP26

Wie: De Luchtfietsers

Waarom: Al fietsend aandacht vragen voor klimaat en in Glasgow deelnemen aan activiteiten van activisten + klimaatfietstocht door Glasgow. We starten op de Dam in Amsterdam (mediamoment), rijden naar IJmuiden (mediamoment), gaan met de ferry over (CO2 compenseren we met de aanplant van een voedselbos) naar New Castle. Daar begin de tocht in drie etappes naar Glasgow. Op de COP26 sluiten we ons aan bij andere activisten om de urgentie van de te maken afspraken op de COP26 te onderstrepen en vooral om onze zorg luid en duidelijk te laten horen.

Waar: Amsterdam- Glasgow

Wanneer: 31 oktober t/m 6 november 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Al fietsend laten we zien dat er een geweldige manier van vervoeren is die het milieu beperkt belast en waarmee je geweldige afstanden kunt overbruggen: de fiets. We pleiten (in Glasgow) voor meer en veilige fietspaden in de stad en in het omliggend gebied (Schotland).

Bedrag dat is toegekend: 2000,- 

Aantal mensen die meededen: 30 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

We doen een crowdfunding via geef.nl
https://www.geef.nl/nl/actie/fietstocht-naar-klimaattop-glasgow/donateurs 
We hebben een grafisch bureau dat ons -om niet- ondersteunt met grafische uitingen en een routekaartje en ontwerpen van drukwerk: 

https://www.burogom.nl/

Contactpersoon+ Mailadres:

Paul Kusters

post@deluchtfietsers.nl

Groep luchtfietsers Cop26

Legal Camp tijdens de Klimaat Rebellie van XR Nederland

Wat: Legal Camp tijdens de Klimaat Rebellie van XR Nederland

Wie: Extinction Rebellion Nederland

Waarom: Met het Legal Camp tijdens de Klimaat Rebellie van XR Nederland willen we een toegankelijk programma aanbieden voor een breder publiek, naast de (disruptieve) acties van XR NL in de week van 11 tot 18 oktober. Burgerlijke ongehoorzaamheid is een strategie waar niet iedereen het privilege voor heeft om aan deel te nemen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er tijdens de acties in Den Haag een plek is waar demonstranten elkaar kunnen ontmoeten en waar andere burgers in aanraking kunnen komen met XR. Er zal een breed programma aangeboden worden (sprekers/discussies, muziek, trainingen en workshops etc.) waar men kan leren over de klimaat- en ecologische crisis en hoe deze klimaatrechtvaardig te bestrijden. Er zal ruimte zijn voor demonstranten die wel mee doen aan de burgerlijke ongehoorzaamheid, om te regenereren en te debriefen na een actie. Het legal camp is bij uitstek de plek om nieuwe 'rebellen' te mobiliseren en om actieve rebellen meer bij de beweging te betrekken.

Waar: Den Haag

Wanneer: Van 11 tot 18 oktober 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Het legal camp draagt bij aan een klimaatrechtvaardige samenleving, omdat het thema van het kamp gericht is op onze nieuw geformuleerde 'eis 0', namelijk: 'Klimaat rechtvaardigheid voor iedereen. Onlangs heeft XR deze eis aan haar drie eisen ( 1) Vertel de waarheid, 2) Doe wat nodig is, 3) Laat burgers mee beslissen) toegevoegd. Het programma tijdens het legal camp zal in het teken staan van eis 0. Daarmee willen we een breed publiek informeren over het concept klimaatrechtvaardigheid, hetgeen voor sommigen een nog onbekend idee zal zijn. Naast de invulling van het programma willen we met het legal camp een inclusieve zone creeëren, waar iedereen aan kan deelnemen. Een klimaatrechtvaardige transitie betekent dat iedereen kan mee doen aan de bewegingsopbouw. Echter, niet iedereen heeft het privilege om mee te doen aan burgerlijke ongehoorzaamheid (mensen met kleur ervaren veel politiegeweld, of denk aan ouderen of invalide mensen). Het legal camp biedt een plek voor iedereen.

Bedrag dat is toegekend: 2000,- 

Aantal mensen die meededen: 1.000 tot 1.500 unieke bezoekers per dag

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Oxfam Novib, Greenpeace, Klimaat Actie Coalitie. 
Voor de invulling van het programma worden absoluut bondgenoten ingeschakeld binnen de klimaatrechtvaardigheid beweging. Wij willen de ruimte bieden aan mindherheidsgroepen om te spreken over klimaatrechtvaardigheid. Denk dan bijvoorbeeld aan Raki Ap van Free West Papua, of sprekers van Queers 4 Climate. Het is ons doel om bij te dragen aan een 'movement of movements' en daarom is het belangrijk om invulling te geven aan een breed programma met deelnemers uit verschillende organisaties.

Contactpersoon+ Mailadres:

Jimmy Kegel

fondsenwerving@extinctionrebellion.nl

Inheemse Perspectieven op klimaatverandering promoten

Wat: Inheemse Perspectieven op klimaatverandering promoten

Wie: Indigenous Perspectives, Free West Papua Campaign

Waarom: Permanente aanwezigheid van het Inheems perspectief bij de belangrijkste klimaattop die er is. En als we naar de wetenschappers luisteren één van de laatste kansen om het juiste te doen. En dan is belangrijk dat Inheemse Volkeren hun verhalen kunnen delen. Cruciale Perspectieven van Inheemse Volkeren zo snel mogelijk onder de mensen in de wereld delen. Hoe sneller deze cruciale verhalen en perspectieven burgers, activisten, organisaties, media en regeringen bereiken hoe meer kans we de klimaat en biodiversiteitscrisis kunnen vertragen en hopelijk op tijd stoppen.

Waar: Glasgow

Wanneer: Tijdens de COP26, vanaf 6 november

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Zie hier het artikel van Milieudefensie
 
https://milieudefensie.nl/actueel/het-inheemse-perspectief-op-klimaatverandering

Bedrag dat is toegekend: 500,- 

Aantal mensen die meededen: n.v.t. 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

RAIL to the COP en in UK met bijna de gehele Britse klimaatbeweging.

Contactpersoon+ Mailadres:

Raki Ap

raki.ap1984@gmail.com

Overzicht projecten Groepenfonds 2020

Luchtwachterscafé - Stichting luchtwachters Delft

Bijeenkomst luchtwachter´s cafe

Wat:

Luchtwachterscafé is een ontmoetingsactiviteit. Het programma van deze Luchtwachtersbijeenkomst bestaat uit een combinatie van een lezing met kennisoverdracht (bijvoorbeeld van een longarts), een onderdeel waar nieuw opgedane kennis uitgewisseld wordt (bijvoorbeeld de analyse van recente meetgegevens), het maken van concrete plannen voor de kernactiviteiten van de Luchtwachters (bijvoorbeeld de voorbereidingen van de autoloze zondag), het bieden van een handelingsperspectief aan de bezoekers wat mensen zelf kunnen doen voor een schonere lucht (bijvoorbeeld toelichting op de brochure houtstook) en adviezen worden gegeven over bijvoorbeeld meldpunten, procedures en informatie.

Waarom:

- om meer mensen bewust te maken van de gevolgen van de luchtkwaliteit op de gezondheid;
- om mensen te informeren over hun belang van gezonde lucht in Delft en omgeving;
- om mensen te informeren over wat ze zelf allemaal kunnen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren;

Waar:

De projecten hebben als doelgroep alle inwoners van Delft en omgeving.

Wanneer:

De activiteiten lopen vanaf begin februari 2020 tot en met eind december 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Een betere luchtkwaliteit is goed voor mens en milieu. De luchtwachtercafé´s zorgen voor een brede betrokkenheid voor de bewoners in Delft en omgeving.

Bedrag dat is toegekend:

2000,-

Aantal mensen die meededen:

40 bezoekers 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

- gemeente Delft
- raadsfracties gemeente Delft
- belangenorganisaties, zoals Natuurlijk Delfland, Stichting Batavier.
- voor de Luchtwachterscafe’s breiden we de samenwerking uit naar meer belangenorganisaties, zoals bewonersorganisaties en VvE’s.

Contactpersoon+ Mailadres:

Esmeralda van Tuinen

info@luchtwachtersdelft.nl

Groene Pubquiz - Milieudefensie Nijmegen (De Broeikas)

Wat:

Mensen op een luchtige manier laten nadenken over duurzaamheid tijdens de Groene Pubquiz i.s.m Margot Ribberink en Prof. Arnoud Lagendijk.

Waarom:

Mensen worden aan het denken gezet over duurzaamheid, door bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden onder de aandacht te brengen of een verrassende invalshoek te kiezen. Door voldoende humor in de quiz te brengen willen we dit soms lastige onderwerp bespreekbaar maken. Door ook te focussen op positieve effecten van duurzaamheid hopen we de weerstand tegen maatregelen te verkleinen.

Waar:

Nijmegen

Wanneer:

24 januari 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Helpt bij bewustwording rondom klimaatrechtvaardigheid.

Bedrag dat is toegekend:

350,-

Aantal mensen die meededen:

50 deelnemers

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Andere organisaties worden gericht uitgenodigd met een team deel te nemen.

Contactpersoon+ Mailadres:

Ronald Aalders

info@debroeikasnijmegen.nl

 

Kring-loop - Strichting celebrating diversity

Wat:

Laten zien dat er ook agrariërs zijn die vooruit willen met duurzaamheid. Een brede coalitie smeden voor de toekomstige landbouw.

Waarom:

10 punten plan is gericht op het eerlijk omschakelen naar een ander landbouw- en voedselsysteem. Duurzaam geproduceerd/ gezond voedsel moet toegankelijk worden voor iedereen, boeren verdienen een eerlijke prijs en in het voorgestelde systeem wordt geproduceerd binnen de grenzen van wat de natuur aankan, minder negatieve impact op klimaat etc

Waar:

De Kring-Loop eindigt bij Minister van LNV Carola Schouten in Den Haag. Hier wordt het 10 stappenplan overhandigd.

Wanneer:

14 januari 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Milieudefensie staat voor het op eerlijke wijze verduurzamen van onze maatschappij; het stappenplan dat we naar de Minister brachten pleit voor een transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw waar iedereen aan mee kan doen, en waarbij naast dat het deze wijze van landbouw beter is voor onze aarde, de boer een goed verdienmodel heeft.

Bedrag dat is toegekend:

1250,-

Aantal mensen die meededen:

ruim 300 mensen

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Ruim 60 landbouw- en natuurorganisaties. Zie:https://www.dewegvooruit.nl/ onderaan staan alle organisaties die betrokken zijn bij de Kring-Loop.

Contactpersoon+ Mailadres +Website:

Marcia de Graaff

info@keningfanegreide.nl

https://www.dewegvooruit.nl/

Petitie Milieuzonering Maastricht

Wat:

Petitie Milieuzonering Maastricht. In verband met politieke crisis over de Milieuzone in Maastricht, GL Maastricht dreigt bij niet doorgaan uit het college te stappen. Er is afgelopen zaterdag op initiatief van Milieudefensie Maastricht een bijeenkomst georganiseerd waar 20 buurten en belangenorganisaties uit de (binnen)stad bijeen zijn gekomen om acties te gaan organiseren.

Waarom:

Invoering Milieu zonering in Maastricht conform eerder aan genomen motie in de Gemeente raad.

Waar: Maastricht

Wanneer:

16 januari 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Dit leidt tot minder autoverkeer in de binnenstad van Maastricht mensen worden meer bewust gebruik te maken van openbaar vervoer of de fiets.

Bedrag dat is toegekend:

1000,-

Aantal mensen die meededen:

Het betreft een petitie, dus alle ondertekenaars van de petitie zijn deelnemers. Vanuit milieudefensie Maastricht werken we met 10 personen aan het geheel.

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Er werden ongeveer 20 buurtplatformen betrokken evenals de lokale organisatie Students for Climate in Maastricht.

Contactpersoon+ Mailadres:

Roy van Dijk en Paul Rutten

roy.van.dijk@mumc.nl

 

Donut D-Day

Wat:

Vanuit verschillende bewegingen komen we samen op DDD. De milieubeweging, en o.a. monetaire hervormers (Ons Geld) en de voorstanders van het basisinkomen (Vereniging Basisinkomen en Basisinkomen2018) ontmoeten elkaar op DDD. Iedereen is van harte welkom op DDD om jouw actieve steentje bij te dragen. Met ook veel standjes van verschillende organisaties. Vanuit verschillende bewegingen komen we samen op Donut D-Day.

Waarom:

De Donut economie is goed voor mens, maatschappij, milieu en dier. Kate Raworth maakt overal furore met de duurzame Donut-economie. Op Donut-D-Day (DDDII) willen we elkaar inspireren, van elkaar leren en concreet aan de slag gaan.

Waar:

N.t.b.

Wanneer:

Eind van het jaar 2020, wel vóór de verkiezingen (verplaatst i.v.m corona)

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Door verschillende organisaties die actief zijn op milieugebied of op sociaal gebied bij elkaar te brengen kunnen we samen werken aan een klimaatrechtvaardige samenleving.

Bedrag dat is toegekend:

1000,-

Aantal mensen die meededen:

(het moet nog plaatsvinden) schatting 500 mensen

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Vereniging Basisinkomen, Ons Geld, Fossielvrij NL e.a.

Contactpersoon+ Mailadres:

Rene Danen

info@renedanen.nl

Europese Green Deal voor Jongeren

Wat:

Een Europese Green Deal voor Jongeren

Waarom:

Na het evenement wordt alle inbreng verzameld. In de weken daarna vormen we minimaal drie position papers (jongeren participatie en de twee inhoudelijke onderwerpen) wat we als jongeren in Nederland belangrijk vinden wat de Europese Commissie, de Rijksoverheid en wijzelf kunnen en moeten gaan doen: één van de concrete eisen is dat we willen dat de NJR jongeren vertegenwoordiger voor duurzame ontwikkeling ook een voltijdsfunctie wordt om jongeren ook fatsoenlijk te vertegenwoordigen.

De overheden hebben bevestigd dat jongerenparticipatie ook cruciaal is voor een succesvolle GreenDeal voor klimaatrechtvaardigheid op generaties.

We worden al uitgenodigd als stakeholder bij Europese overheidsevenementen in Nederland, zoals de Clean Air Dialogue conferentie, die helaas verzet is. Deze intentie geeft aan dat jongeren gezien worden als volwaardige partner in het huidige proces in plaats van aparte stakeholder.

Jongerenorganisaties hebben de koppen bij elkaar gezet over de Europese klimaatzaken die ook in Nederland spelen. Momenteel zijn we bezig om met de NJR, JKB en KEK een subsidie aanvraag te doen om jongeren lokaal te activeren voor lokaal energie beleid (RES).
 
We hopen dat het Nederlandse evenement andere landen inspireert om ook nationale jongeren toppen te organiseren over de Green Deal.

Waar:

Den Haag

Wanneer:

21 februari 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

klimaatrechtvaardigheid gaat voorbij landsgrenzen en generaties. We moeten zorgen dat jongeren in heel Europa niet allen opkomen voor hun toekomst door te staken, maar daarnaast ook met bestuurders in gesprek gaan hoe wij die duurzame toekomst gaan vormen geven die we eisen.

Bedrag dat is toegekend:

250,-

Aantal mensen die meededen:

 • 5 organisatie leden

 • 4 sprekers van jongerenorganisaties

 • 3 sprekers van overheden

 • 32 deelnemers

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Het doel is om een coalitie te bouwen van jongeren organisaties voor Europees beleid op klimaat en milieu. Dit is zo groot en breed dat JKB, JMA, NJR etc de handen ineen slaan. Ze werken al samen onder de J4 noemer, maar dit mag ook sterker publiek gemaakt worden dat we meer steun van jongeren en young professionals kunnen gebruiken. Zo kunnen we als Nederlandse jongeren ook goed aansluiten bij Generation Climate Europe, wat de coalitie is van Europese jongeren organisaties voor klimaat ene milieu (https://gceurope.org/)

Contactpersoon+ Mailadres + website:

Fons Janssen

fons.janssen@gd4y.org

https://gceurope.org

Crowdfundingsactie Meinerswijk

Wat:

Dit is de start van een grote crowdfundingsactie om Stadsblokken-Meinerswijk (een uiterwaardengebied) te beschermen tegen woningbouw. Het hoofddoel is niet om deze avond zoveel mogelijk geld op te halen maar om zoveel mogelijk publiciteit te krijgen en mensen aan ons binden. Bij de aankondiging van de activiteit lanceren we een donatie-website (de basis is gratis gebouwd voor ons door een 'marketingman' )

Waarom:

Bouwen in de uiterwaarden is niet klimaatbestendig.
Het verruimen van de uiterwaarden is nodig om de veiligheid van Nederland te garanderen. Woningbouw in Stadsblokken-Meinerswijk is in strijd met dat beleid. De gevolgen zijn nu misschi
en nog wel te compenseren met zaken als een nevengeul, maar op termijn ontstaan problemen door gebrek aan flexibiliteit. Dat strekt verder dan regio Arnhem, je benadeelt heel Nederland. Het is irrationeel dat je hier ruimte opgeeft en elders ruimte vraagt.

Waar: Arnhem

Wanneer:

28 maart 2020 (is uitgesteld i.v.m. Corona)

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Het is niet klimaatrechtvaardig te bouwen in een uiterwaardengebied. Groen is nodig als buffer. Er is ruimte voor de rivier nodig, helemaal in tijden van klimaatverandering.

Bedrag dat is toegekend:

1037,-

Aantal mensen die meededen:

De activiteit heeft nog niet plaatsgevonden, verwachting: We gaan uit van 55 betalende gasten en 20 vrijwilligers/overig.

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

We organiseren dit mede met Stichting Kloppend Stadshart en GNMF.
Ook twee bewonersplatforms/overleggen worden uitgenodigd.
Daarnaast zijn er mensen van GroenLinks bij betrokken.

Contactpersoon+ Mailadres:

Nicole Klein Middelink

arnhem@milieudefensie.nl

Training Groninger Coalitie

Wat:

Training Groninger Coalitie

Waarom:

Met oog op de Shell Must Fall! mass action in mei heeft Code Rood Groningen (CRG) het initiatief genomen om een Groninger Coalitie op te zetten van city-based movements om zo de onderlinge samenwerking en solidariteit te vergroten. Er zijn veel kleine bewegingen actief in de stad, die allemaal in meer of mindere mate kampen met capaciteitsproblemen. Als we vaker samen acties kunnen opzetten en elkaars acties gaan steunen, zal dit onze impact ten goede komen. Daarnaast onderstreept deze coalitie en haar verscheidenheid aan social & environmental justice struggles het belang van intersectioneel activisme. Ter consolidering van de coalitie willen wij Stroomversnellers graag een training laten verzorgen (en bij grote belangstelling een tweede, gezien de maximale grootte van de groep voor één training) over vergaderen (o.a. facilitatie) en groepsbesluiten. Hoe efficiënter onze bijeenkomsten namelijk zijn, hoe effectiever wij kunnen zijn in het vormgeven en uitvoeren van onze acties. Daarnaast hebben twee leden van CRG recentelijk 'train de trainer' workshops van Code Rood gevolgd, zodat wij niet in al onze behoeften afhankelijk zijn van Stroomversnellers en zelf Direct Action Trainings kunnen verzorgen (waarvoor wij zelf de kosten dekken). Hier zullen wij voor de coalitie mee beginnen, op 28 of 29 maart.

Waar:

Groningen en omgeving

Wanneer:

In overleg met Stroomversnellers, ergens in april (en eigen training eind maart) *uitgesteld i.v.m. corona.

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Hoewel de bewegingen van de coalitie niet allemaal klimaatbewegingen zijn, zijn onze struggles wel degelijk met elkaar verbonden en zijn zij terug te leiden tot dezelfde hoofdoorzaak: het neoliberaal kapitalisme. We strijden tegen de verschillende negatieve manifestaties van dit systeem, maar deze onrechtvaardigheden zijn verbonden en versterken elkaar. Ecologische rechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid hangen aldus met elkaar samen, en door als coalitie intersectionaal activisme te omarmen en te belichten, laten wij zien dat een klimaatrechtvaardige samenleving er één is die collectieve bevrijding voorop stelt. Middels training zullen wij effectiever in actie kunnen komen en deze boodschap kracht kunnen bijzetten.

Bedrag dat is toegekend:

500,-

Aantal mensen die meededen:

1x of 2x maximaal 20 deelnemers (was de intentie)

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Code Rood Groningen, Extinction Rebellion Groningen, Fridays for Future Groningen, Decolonize Groningen, Fossielvrij Groningen, Groninger Feminist Network, Kick Out Zwarte Piet Groningen, Internationale Socialisten Groningen, Psychologists for Future Gro.

Naast de 10 bewegingen die inmiddels onderdeel zijn van de coalitie, willen wij ook nog Stichting Boomwachters Groningen en de Kraakbeweging erbij betrekken, gebruikmakende van ons persoonlijke netwerk (bijv. leden van de Kraakbeweging zijn ook lid van Code Rood Groningen). Met de Boomwachters is inmiddels contact opgenomen.

Contactpersoon+ Mailadres:

Elyne Doornbos

elynedoornbos@gmail.com

Onaardig Sprookje - Theater Stichting Decibel

Wat:

Onze activiteit is een familie- & schoolvoorstelling.
ON-AARDIG! een sprookje is onderdeel van een artistiek onderzoek van Theater Decibel naar hoe middels theater een gevoel van ‘samen tot actie over gaan’ teweeg gebracht kan worden. Een grappige liefdevolle theatrale verb
eelding van onze verhouding tot de milieu- en klimaatvraagstukken en hoe maf en tegenstrijdig wij mensen daar mee omgaan. Hoe leven we nog lang en gelukkig?

Waarom:

Theater is een vorm waarop we de manier hoe we ons verhouden tot deze grote existentiële wereldproblemen op toegankelijk wijze kunnen verkennen en onderzoeken. Waarin we het begrijpelijk en inzichtelijk te maken.

Waar:

We spelen 24 schoolvoorstellingen voor schoolklassen en 12 openbare voorstellingen door het hele land.

Wanneer:

juni, juli, sept, okt 2020 (door corona verplaatst)

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Voor Theater Stichting Decibel is deze voorstelling de eerste schakel in een langere reeks waarin het onderzoek van mensen en hun relatie met de natuur, milieu en klimaat een hoofdrol spelen. Een onderzoek naar een ‘hernieuwd’ perspectief: niet alleen dat van de mens, maar ook dat van de niet-mens: de planten, de dieren, de dingen, de grondstoffen.
 Theater Decibel voelt een grote noodzaak zich de komende jaren volledig te wijden aan dit onderzoek, naar hoe je
als theater maker kunt helpen om vorm te geven aan, kunt verbeelden dat wij onderdeel zijn van de wereld - van dat ongelooflijk fascinerende ecosysteem – dat wij niet boven de natuur staan, maar er zelf deel vanuit maken. Hoe kunnen wij dat voelen, begrijpen en ons daarmee werkelijk verbinden?

Bedrag dat is toegekend:

2000

Aantal mensen die meededen:

Door corona verplaatst

Video:

Met welke organisaties/bondgenoten werken jullie samen?

Stichting Elise Mathilde, een breed scala van jonge kunstenaars en vrijwilligers

Contactpersoon+ Mailadres:

Mirjam Veldhuijzen van Zanten

theaterdecibel@hetnet.nl

Fawaka klimaatrechtvaardigheid

Wat:

Wij gaan video's produceren met jongeren in de hoofdrol. Zij doen d.m.v. spoken word hun verhaal over klimaatrechtvaardigheid. Met deze video willen we een groep jongeren met verschillende achtergronden, die nog niet bezig is met klimaat(rechtvaardigheid) bewust maken, inspireren en aanzetten tot handelen. Ons doel is om zo veel mogelijk jongeren, ongeacht achtergrond of opleiding, te bereiken.

Waarom:

Het bereiken en bewustmaken van een zo groot mogelijke groep jongeren. Het aanzetten tot bewust handelen

Waar:

Online werd het door het hele land verspreid

Wanneer:

eind mei 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

De video belicht het onderwerp klimaatrechtvaardigheid, aan jongeren met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus, en is daarmee gericht op een inclusievere klimaatbeweging.

Bedrag dat is toegekend:

€1048,70

Aantal mensen die meededen:

10 mensen die meededen aan het project. Onze video staat inmiddels al een tijdje online, met een mooi resultaat. In 5 maanden tijd zijn er ruim 17.000 views behaald op de kanalen waar wij zelf zicht op hebben. 

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Fawaka Nederland. Dit is de organisatie waar wij als Fair Future Generators actief zijn .

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=SKgT70Ygx1E

Contactpersoon+ Mailadres:

Sam Buunk, 

Juul Kleukers en Eva Riemens 

info@fawakanederland.nl

 Foto van de draaidag

 

Vies pensioen

Wat:

Voortzetting van campagne ‘Ik heb een vies pensioen’: Amsterdamse horeca gelegenheden die strijden voor een schoon pensioen (daar was in 2019 al een start mee gemaakt).

Waarom:

Zorgen dat het Pensioenfonds Horeca & Catering (PHenC) hun investeringen in de fossiele industrie omzet naar duurzame investeringenZorgen dat het Pensioenfonds Horeca & Catering (PHenC) hun investeringen in de fossiele industrie omzet naar duurzame investeringen

Waar:

Amsterdam

Wanneer:

Van 8 mei tot eind juni 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Fossiele bedrijven zijn de drijvers achter de klimaatcrisis en hebben decennialang actie tegen klimaatverandering vertraagd. Het is tijd dat onze maatschappelijke instellingen een standpunt innemen en divesteren uit fossiele brandstoffen. Als het fout is om het klimaat te verwoesten, dan is het fout om geld te stoppen in die verwoesting.

Bedrag dat is toegekend:

800,-

Aantal mensen die meededen:

4 vrijwilligers die zich actief inzetten voor de campagne, 116 mensen die hebben laten weten zich extra in te willen zetten voor onze campagne indien nodig en 1061 mensen die onze petitie hebben getekend

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Fossielvrij, de GoedeZaak

Video: Klik hier

Contactpersoon+ Mailadres + website:

Anniek Rinkes en Aimy Ogaeri

aimyogaeri@hotmail.com

www.viespensioen.nl

Local is the future inspiration event

Wat:

Webinar: Local is the Future inspiration event met Helena Norberg-Hodge

Waarom:

Het doel van de webinar is de deelnemers te enthousiasmeren voor een toekomst die gebaseerd is op veerkrachtige lokale economiën, als antwoord op de ontwrichtende gevolgen voor klimaat, ecologie en lokale gemeenschappen die het globalisme met zich mee heeft gebracht de afgelopen decennia. Het gewenste resultaat is dat de deelnemers - we richten ons in eerste instantie, maar niet primair, op ondernemers en ondernemende geesten - de perspectieven van een lokale economie gaan inzien en dat ze gaan nadenken over hoe hun onderneming bij kan dragen aan het realiseren van een gebalanceerde lokale economie.

Waar:

Online

Wanneer:

29 mei 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Lokale economieën zorgen voor minder co2 uitstoot (vliegen, food miles, grondstoffen etc) en dragen zorg voor iedereen in de samenleving.

Bedrag dat is toegekend:

500,-

Aantal mensen die meededen:

ruim 300

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Frisse Blikken en Squarewise.

Contactpersoon+ Mailadres:

Tom van de Beek

tomvandebeek@gmail.com

JKB Scholentour

Wat:

Het gewenste resultaat is om een grote diversiteit aan jongeren op een laagdrempelige wijze te betrekken bij klimaatbeleid. Door naar HBO- en MBO-scholen toe te gaan bereiken we ook jongeren die (nog) niet actief zijn binnen een jongerenorganisatie en/of (nog) niet actief bezig zijn met het klimaatvraagstuk.

Waarom:

Door workshops te geven op MBO- en HBO-scholen scholen komt een diverse groep jongeren laagdrempelig in aanraking met het klimaatvraagstuk en -beleid middels spelvormen, stellingen, filmpjes en een VR-experience. Daarnaast worden tastbare actieperspectieven aangereikt aan de jongeren zodat ze zelf hun steentje kunnen bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.
 
 
Leerdoelen workshops:
 - Het creëren van meer bewustwording en informeren over klimaatverandering, middels een informatieve sessie en een VR-experience.
 - Tonen dat klimaatvraagstukken niet alleen complex zijn, maar vooral ook toegankelijk en interessant zijn.
 - Jongeren prikkelen en helpen om hun persoonlijke visie omtrent klimaat te ontwikkelen en te formuleren.
 - Het ophalen van input bij jongeren over klimaatzorgen en -kansen, welke wij vervolgens delen met onze achterban in de Klimaathelden-campagne en vertegenwoordigen in onze lobby in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.
 - Het geven van tips aan jongeren hoe zij duurzame keuzes kunnen integreren in hun dagelijks leven.

Waar: Door het hele land.

Wanneer: april 2020- maart 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Het klimaatvraagstuk is een vraagstuk van ons allemaal. Iedereen zal de gevolgen van klimaatverandering gaan ondervinden, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau of culturele achtergrond. De JKB heeft de afgelopen jaren vele jongeren weten te bereiken om in gesprek te gaan over het Nederlandse klimaatbeleid. Toch is er een grote groep jongeren die we nog niet konden bereiken. We realiseren ons dat jongeren die momenteel betrokken zijn bij klimaatbeleid voor een groot deel uit academisch geschoolde jongeren bestaan. Daarom richt de JKB zich met de scholentour op een andere groep jongeren. Om inclusief te verduurzamen kiest de JKB er doelbewust voor om MBO’s en HBO’s aan te doen bij dit project.
 De stappen die gezet moeten worden om de klimaatcrisis op te lossen zullen invloed hebben op de leefomgeving van alle jongeren in Nederland. Het is daarom van cruciaal belang dat ook alle jongeren betrokken worden bij het ontwerp en de uitvoering van een duurzame transitie in Nederland.

JKB

Bedrag dat is toegekend:

2000,-

Aantal mensen die meededen:

 • In deze week (week 22) heeft de JKB door het hele land gastlessen gegeven aan in totaal 38 klassen, op 12 MBO- en HBO-scholen. We hebben jongeren geïnformeerd over klimaatverandering en door discussies en surveys hun mening opgehaald (zie bijlage 1 voor de eerste resultaten). In dit artikel lees je meer over de eerste ervaringen van JKB'ers. En bijgevoegde infographic geeft een impressie van een aantal ervaringen van studenten en gastdocenten (zie bijlage 2). In de komende maanden voeren we, in overleg met de betrokken scholen (fysiek waar mogelijk, anders online), de rest van het programma uit (loopt nog door tot maart 2021).

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

20 onderwijsinstellingen (HBO's en MBO's)

Contactpersoon+ Mailadres:

Sara Schneemann

penningmeester@jongeklimaatbeweging.nl

Estafette Maastricht (8 puntenplan)

Wat:
Een “estafette-actie’’ om aandacht te
vragen over hun 8 eisen:
1. Gratis Openbaar Vervoer
2. Schone Lucht voor Ons en Onze Kinderen
3. Stimuleer Lokale Zaken
4. Maak Woningen en Gebouwen Duurzaam
5. Verbied Plastic voor Eenmalig Gebruik
6. Een Rechtvaardig en Sociale Transitie van Banen
7. Informeer en Betrek de Mensen
8. Fossiele Brandstoffen Uitfaseren

Waarom:

Met de demonstratie/estafette laten we zien dat de klimaatcrisis niet wordt opgelost als andere maatschappelijke problemen niet tegelijkertijd oplossen: het is een systeemverandering waar we het over hebben. Daarom willen we bijvoorbeeld de 14 euro-campagne, de vluchtelingenstrijd, de strijd van de gezondheidswerkers, de feministen, maar zeker ook het klimaat en het milieu etc. opnemen.

Waar:

Maastricht

Wanneer:

21 juni 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Bedrag dat is toegekend:

1500,-

Aantal mensen die meededen:

Er stonden 30 mensen op 1,5m afstand voor 30 minuten op het Vrijthof (of de Markt), daarna namen 30 andere mensen 30 minuten lang hun plaats in, enz. enz.

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Deze 8 eisen komen voort uit een brede samenwerking van FNV, Milieudefensie Maastricht, Extinction Rebellion, Fossil Free, Precious Plastic, KAN, Alliantie tegen MAA uitbreiding, de Internationale Socialisten en Maastricht for Climate.

Contactpersoon+ Mailadres:

Roy van Dijk

roy.van.dijk@mumc.nl

*puntenplan

 

Het topje van de aardappelberg

 

Aardappelberg

 

Wat:

We gaan op meerdere plaatsen in Nederland aardappelbergen storten; vrachtwagens vol aardappels op een publieke plaats in een stad leggen, waar mensen dit voor een donatie op kunnen halen.
 
 Het doel is 3-ledig:
 - Voedselverspilling tegen gaan
 - De boer krijgt een normaal bedrag voor zijn/haar producten
 - Oproep voor een nationale aanpak om voedseloverschotten tegen te gaan

Waarom:

Voedselverspilling tegengaan, normaal bedrag voor de boer, voedseloverschotten tegengaan.

Waar:

In 11 steden 110.000 kilo aardappels kunnen redden doordat mensen het hebben opgehaald. Er lag een aardappelberg in Haarlem, Amsterdam, Leeuwarden, Lelystad, Almere, Veghel, Wageningen, Eindhoven, Rotterdam, Dreischor en Utrecht.

Wanneer:

27 juni 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Wij willen niet dat er hoogwaardig voedsel wordt verspild; er zijn miljoenen overschotten op dit moment in Nederland vanuit de landbouw. Boeren vinden geen markt voor bijvoorbeeld frietaardappels. Deze worden weggegooid als veevoer of biogas. Hierdoor krijgt de boer geen geld voor zijn producten en wordt dit voedsel verspild terwijl er aan de andere kant van de wereld hongersnoden dreigen. Wij willen oproepen dat mensen met ons hier verandering in gaan brengen.

Bedrag dat is toegekend:

1000,-

Aantal mensen die meededen:

We kunnen niet precies tellen hoeveel mensen er per locatie zijn geweest, maar via de app van Too Good To Go zijn er 2370 pakketten verkocht en er zijn ongeveer nog de helft aan cash-betaling geweest. Dus ongeveer 5000 mensen in totaal.

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Slow Food Youth Network en Samen Tegen Voedselverspilling voor een vervolgsamenwerking.

Contactpersoon+ Mailadres:

Jur Jacobs

jur@jrjacobs.nl

Duurzame warmte voor Amsterdam

 

Wat: bewoners organizeren die zich willen verzetten tegen komst van stadswarmte op basis van biomassa en industriewarmte

Waarom:

In alle stadsdelen waar het stadswarmtenet grootschalig uitgerold wordt moet bewustzijn ontstaan over hoe on-duurzaam de plannen de van gemeente en Vattenfall eigenlijk zijn. Door bijeenkomsten te organiseren en de publieke ruimte in te nemen laten we aan het stadsbestuur zien dat er onder bewoners geen draagvlak is. Met als uiteindelijke doel dat er een beter en eerlijker aardgasvrij beleid komt voor Amsterdam.

Waar:

Amsterdam

Wanneer:

Tussen September en December 2020 (Dit is mede afhankelijk van richtlijnen m.b.t. buurt bijeenkomsten i.v.m. Covid 19)

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Het aanleggen en warmstoken van stadswarmtenetten – die steeds meer afhankelijk worden van biomassacentrales – worden met miljarden gesubsidieerd op koste van de alle energie-belastingbetalende huishoudens. (de subsidie voor de centrale van vattenfall in diemen is al toegekend) Ondertussen wonen veel Amsterdammers in slecht to matig geisoleerde woningen. 


 
 De gemeente moet stoppen met warmtenetten op biomassa en industriewarmte en juist volop inzetten op het opknappen en isoleren van onze woningen, duurzame alternatieven, en tegenga
an van energie-armoede. Zo reduceren we vraag naar aardgas, brengen we woonlasten omlaag en creëren draagvlak voor een (meer rechtvaardige) energietransitie.

Bedrag dat is toegekend:

1500,-

Aantal mensen die meededen:

Tussen de 250 en 500 (ingeschat)

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Comite schone lucht, Duurzaam Dorp Diemen, Werkgroep warmte vd Pek, en het netwerk van energiecommesarissen van 02025.

Contactpersoon+ Mailadres:

Mischa Meerburg

mischa@amsterdamfossielvrij.nl

Een toolbox voor bewegingen

Wat: kennis over actievoeren beschikbaar maken voor beginnende activisten.

 

Waarom:

We willen activistische kennis over jezelf organiseren en campagne voeren beschikbaar maken voor beginnende activisten. Dat willen we doen door een serie korte handleidingen over onderwerpen als basisgroepen, (online) facilitatie, organizing en verschillende rollen binnen sociale bewegingen als downloads op onze websites aan te bieden. En via een social media campagne, stickers en een poster onder de aandacht te brengen van beginnende activisten in onder andere de klimaatbeweging.

Waar:

online

Wanneer:

september en oktober 2020

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Klimaatrechtvaardigheid kan niet zonder een sterke klimaatbeweging. En die klimaatbeweging wordt sterker als mensen die binnen die beweging meer kennis hebben over hoe je campagnes organiseert. Dat stimuleert nieuwe initiatieven en versterkt de capaciteit van lopende campagnes.

Bedrag dat is toegekend:

1500,-

Aantal mensen die meededen:

500-1000

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Lush en Stichting Democratie en Media.

Contactpersoon+ Mailadres:

Peter Kodde

peter@stroomversnellers.org

Voedselbos Amsterdam

Wat:

Verder ontwikkelen voedselbos voor educatieve doeleinden rondom voedseltransitie en klimaatbestendige landbouw

Waarom:

Tijdens de maand november (omgedoopt tot Treevember) willen we het Voedselbos Amsterdam verder ontwikkelen door de aanplant van nieuwe bomen en struiken, maar ook willen we de toegankelijkheid vergroten door het plaatsen van borden, door het verbeteren van de paden en ander noodzakelijk onderhoud en als laatste willen we mensen betrekken bij de activiteiten en hen op educatief gebied dingen laten leren en ervaren over de (noodzakelijkheid van) voedseltransitie en over het klimaatbestendig maken van de landbouw.

Waar:

Amsterdam, Mijnstadstuin/voedselbos Amsterdam

Wanneer:

7 en 22 november

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Voedselbos Amsterdam is gelegen in Amsterdam-West (Osdorp / Geuzenveld). Hier wonen veel mensen met een migratie-achtergrond en mensen met een minder gevulde beurs. Wij willen hen actief betrekken bij onze activiteiten via de communicatiekanalen van de Tuinen van West (het hele gebied) en van de organisaties The Beach (die deze bewoners actief betrekt bij activiteiten in west) en de kleurrijke top 100. Zodoende willen we ook deze mensen betrekken bij het thema voedselbossen, bij de voedseltransitie en bij klimaatoplossingen.

Bedrag dat is toegekend:

1500,-

Aantal mensen die meededen:

40

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

The Pollinators, een organisatie met een groot bereik die ook achter de term Treevember zit. Zij gaan hun achterban benaderen en oproepen om deel te nemen aan de activiteiten. Ook willen we de mensen achter de Kleurrijke Top 100 (de community top 100) betrekken. Dit is een platform opererend vanuit Amsterdam-West, dat zich inzet voor radicale inclusiviteit en sociale verandering . Zij kennen het voedselbos al en willen graag meer mensen 'naar buiten brengen'. Daarnaast dus ook medewerking van Tuinen van West en The Beach.

Contactpersoon+ Mailadres:

Sem Roefs

info@mijnstadstuin.nl

Industrieterrein Elsenerbeek 'STOP ERMEE!'

Wat:

1. Meer zichtbaarheid bij inwoners over de urgentie van dit plan van de gemeente dat natuurgebied: Rijssen-Holten een industriegebied wordt. Want zijn er eenmaal stappen gezet, dan worden we er verder langzaam in ‘meegezogen’.
 2. Druk opvoeren bij lokale politici (ze zijn merkbaar gevoelig voor zichtbare protestacties van inwoners en actiegroepen)
 3. Mailinglijst opbouwen zodat we inwoners, natuurliefhebbers en andere tegenstanders kunnen informeren en oproepen tot actie
 4. Het aantal ondertekeningen van de al lopende petitielijst flink uitbreiden.

Waarom:

Het idee van de gemeente is om een deel van het natuurgebied Elsenerbeek plat te walsen om hier industrieterrein te realiseren. Dit industrieterrein kan dan dienen als uitbreiding van de al bestaande industrie. Dat er in de zeer nabije omgeving (o.a. Holten) voldoende ruimte is voor industrie, daar wil de gemeente niet aan, en deze alternatieven worden dan ook van tafel geschoven.
 
Onze bijdrage met deze activiteit is dat we vanzelfsprekend niet willen dat we een natuurgebied opgeven voor industrieterrein. En zeker niet wanneer er voldoende alternatieven in de nabije omgeving aanwezig zijn.

Waar:

Natuurgebied Rijssen-Holten

Wanneer:

december 2020 en januari 2021

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Het natuurgebied Elsenerbeek dient als ecologische bufferzone van diverse natuurgebieden. Daarnaast verbindt het de natuurgebieden van Friezenberg en Holterberg (Natura 2000) met de natuurgebieden als de Zunasche Heide en het Wierdenseveld.

Bedrag dat is toegekend:

1587,-

Aantal mensen die meededen:

(actie wordt nog uitgevoerd)

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

 

Contactpersoon+ Mailadres:

Ruben Nijsink

actie@elsenerbeek.nl

True Cost Society Trailer

Wat:

Het overtuigen van programmamakers en financiers om een documentaire te maken over een true cost society

Waarom:

Wij willen de kijker activeren om deze transparantie van de 'echte' kosten van producten of diensten te eisen van onze leiders. Momenteel is de eerste stap gezet door het verder beprijzen van de zware industrie wat betreft hun CO2 uitstoot maar in de documentaire zullen wij een toekomstbeeld schetsen die de noodzaak aangeeft van het nog veel sneller en meer verdergaand doorvoeren van het beprijzen van dergelijke externaliteiten.

Waar:

Door het hele land

Wanneer:

18 december

Link met klimaatrechtvaardigheid:

Een documentaire over de true cost society legt uit hoe momenteel niet de eerlijke prijs betaald wordt voor producten en diensten. Het beprijsen van negatieve externaliteiten geeft een levelled playing field voor iedereen die momenteel op een achterstand staat tegenover de gevestigde belangen omdat enerzijds de positieve impacts niet worden meegenomen in de kosten verlaging en anderzijds de negatieve impacts van niet duurzame ondernemingen niet beprijsd worden. Dit geeft een oneerlijk voordeel aan organisaties die deze schade en vervuiling voor mens en milieu niet meenemen in hun handelen.

Bedrag dat is toegekend:

1000,-

Aantal mensen die meededen:

10

Met welke organisaties/bontgenoten werken jullie samen?

Wij zijn momenteel in gesprek met veel 'kopstukken' uit de duurzaamheidswereld in Nederland om interviews af te mogen nemen voor de trailer.

Contactpersoon+ Mailadres:

Derek Groot

projects@truecostsociety.org