Handleiding: Start een nieuw project

Wil je aan de slag met jouw idee, actie of project? Maar weet je niet goed hoe en waar je moet beginnen? Kijk dan in de actie-toolkit. Daar vind je handige tips, voorbeelden, hand- leidingen en direct bruikbare informa- tie om aan de slag te gaan. Van goed idee naar succesvol resultaat.

Organizing is het mobiliseren van zoveel mogelijk mensen om in actie te komen. Organizers dagen mensen uit om vanuit hun waarden en interesses te werken.

Inhoud:

 1. Mobiliseren van betrokken burgers
 2. Workshops geven

Ik wil een probleem aanpakken. Hoe begin ik?

Een goed begin is het halve werk. Kijk daarom eerst naar de volgende stappen. Daarin staan waardevolle tips die je helpen om succesvol

te zijn. Bij elke stap hebben we documenten gemaakt met uitgebreide tips en tricks.

Dit zijn ze allemaal op een rij:

Stap 1 – Bereid je voor
Stap 2 – Maak een plan
Stap 3 – Bouw aan je actieve groep
Stap 4 – Kom in actie

Deze handleiding gaaf over de vierde stap.

Mobiliseren van betrokken burgers

Organizers dagen mensen uit om vanuit hun waarden en interesses te werken. Organizing is het mobiliseren van zoveel mogelijk mensen om in actie te komen. Het is een breed, omvattend begrip dat staat voor het identificeren, werven en ontwikkelen van leiderschap. En het bouwen van een gemeenschap rondom de leider, die iedereen in staat stelt kracht te ontwikkelen.

Het mobiliseren van mensen is een cruciaal onder- deel van actievoeren. Zonder achterban sta je alleen en bereik je weinig. Betrokken mensen mobiliseren gaat niet vanzelf. Met een simpele mededeling van een gebeurtenis zullen mensen hoogstens geïnte- resseerd of bezorgd worden.

Jouw reden om in actie te komen, zal niet voor iedereen even belangrijk zijn. En alleen daarmee zal je mensen niet onmiddellijk in beweging brengen. Je moet mensen eerst overtuigen dat jouw beeld en visie de juiste is en navolging verdient.

Maar ook alleen dat is niet genoeg. Mensen moe- ten de urgentie zelf voelen en daarnaast weten wat ze kunnen doen om het tij te keren en verandering voor elkaar te krijgen. Pas dan zullen mensen echt gemotiveerd zijn om in actie te komen.

Organizers ontwikkelen nieuwe relaties door men- sen – of hele netwerken – met elkaar te verbinden. Ze betrekken mensen door ze te motiveren om hun wereld te veranderen en ze te tonen hoe ze dat kunnen doen, de strategie.

Dus, organizers...

Organizers ontwikkelen nieuwe relaties door mensen – of hele netwerken – met elkaar te verbinden. Ze betrekken mensen door ze te motiveren om hun wereld te veranderen en ze te tonen hoe ze dat kunnen doen, de strategie.

 • Zetten aan tot actie door meer te leren over wie ze zijn, wat ze willen en waarom. Ze betrekken mensen bij hun verhaal.

 • Betrekken mensen bij het beschrijven waarom ze in actie moeten komen vanuit de gezamenlijke problemen, waarom ze die moeten weerstaan en waar de hoop en de oplossing ligt.

 • Helpen mensen bedenken hoe ze kunnen handelen vanuit bestaande omstandigheden, door nieuwe kansen te identificeren en door creatief en inventief te zijn.

 • Dagen je uit om niet alleen je situatie te begrijpen, maar ook verantwoordelijkheid te nemen en kracht te verzamelen om in actie te komen.

Template

Gebruik het onderstaande format om zelf een plan te maken om mensen te betrekken:

Voorpagina

 • Naam project: ...
 • Datum: ...
 • Verantwoordelijken: ...

Inleiding

Doel op het gebied van achterban: Hoe wil je mensen betrekken bij je campagne?

Doelgroepen: Op welke doelgroepen richt je project zich? Voorbeeld van doelgroepen: ouderen, mensen met kinderen, dertigers, bewoners van grote steden. Maak ook een onderscheid tussen bestaande groepen en nieuwe.

Doelen per doelgroep: Specificeer je doelen op basis van wat je wilt bereiken bij de ver-schillende doelgroepen.Behouden van bestaande achterban vraagt wellicht een andere aanpak dan het betrekken van nieuwe mensen.

Resultaten: Formuleer heldere resultaten over het betrekken van mensen.

Activiteiten: Wat voor handelingsperspectief bied je? Werk dit voor de verschillende doelgroepen uit. Zorg voor handelingsperspectief op ver- schillende niveaus zodat er voor ieder wat wils is.

 • Een laagdrempelig handelingsperspectief is bijvoorbeeld het tekenen van een petitie
 • Daarna komt bijvoorbeeld het bezoeken van een bijeenkomst
 • Een hoogdrempelig handelingsperspectief is bijvoorbeeld het zelf
 • Organiseren van een bijeenkomst of als vrijwilliger meedraaien op kantoor
 • Denk ook aan eventuele trainingen

Wervings­kanalen Hoe ga je mensen werven voor de activiteiten van je project? Bedenk van tevoren welke kanalen je hiervoor kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Achterban vorige projecten
 • Nieuwsbrief
 • Website
 • Diverse andere kanalen, andere organisaties, agenda’s andere
 • clubs, e-maillijsten etc.
 • Posters
 • Advertenties
 • Werving door publiciteit rond een actie

Planning: Maak in een spreadsheet een planning waarin je productie, activiteiten en verantwoordelijkheden in de tijd weergeeft. Hoe duidelijker je van tevoren weet wat je gaat doen, hoe beter. Zorg ervoor dat je bij iedere activiteit waar mensen bij betrokken zijn al weet wat je volgende stap is. Dan kan je dit duidelijk communiceren.

Samenwerking: Wordt er met andere partijen samengewerkt? Betrek je elkaars achterban? Als je het samen organiseert, maak dan heldere afspraken over
achterban.

Monitoring: Bepaal de wervingsdoelen, doe dit zo SMART mogelijk. Zorg voor tussentijdse evaluatiemomenten zodat bijsturing mogelijk is.

Begroting: De begroting is onderdeel van het projectplan. Denk aan bedankjes voor vrijwilligers, training.

Knelpunten en risico’s: Waar en hoe loop je mogelijk tegen obstakels aan?

Welke houding moet je aannemen?

 • Sta stevig en stil en recht
 • Sta stevig en stil en recht
 • Hang niet op een been
 • Geen handen in de zakken
 • Geen mond verstopt achter een sjaal
 • Geen zonnebril
 • Niet met je handen wapperen in beeld, je handen zijn rustig en stil, ze onderstrepen hoogstens een woord waar je extra nadruk op wil leggen
 • Het gezicht en liefst de hals zijn goed zichtbaar
 • Hou het hoofd stil en recht
 • Kijk naar degene die je interviewt maar niet in de camera 

Wat moet ik doen als mijn interview buiten is?

 • Zorg dat je niet in de zon kijkt, dan ga je fronsen dat ziet er gek uit. Als je wel in de zon kijk zeg dat je ergens anders wil staan.
 • Zorg dat je zo veel mogelijk uit de wind en regen staat.
 • Kijk naar de achtergrond waartegen je wordt gefilmd. Klopt deze met het verhaal wat je vertelt?
 • Zorg dat je zo rustig mogelijk staat, niet midden op straat of het fietspad.

Welke kleding moet ik aantrekken?

 • Zorg dat je kleren schoon en gestreken zijn.
 • Geen drukke patronen op tv dat leidt af. Kleding moet niet afleiden.
 • Beter geen of kleine sieraden.
 • Kam je haar, zorg dat het goed zit, niet in je ogen.

Bewerk deze pagina