Handleiding: Organiseer een workshop

Interactie binnen een groep is erg belangrijk. Er moet veel geregeld en gedaan worden en er moet regelmatig overleg plaatsvinden om het geheel in goede banen te leiden.

Heeft een onderwerp extra aandacht en input nodig? Lukt het niet om gezamenlijk een knoop door te hakken? Dan is een workshop misschien wat je nodig hebt.

Een workshop biedt ruimte voor inbreng van eigen ideeën in een informele setting. Het is een produc- tieve manier van samenwerken en kennis delen. Het is een gezamenlijk leerproces waarbij de deelne- mers elkaar inspireren. De groep is gezamenlijk ver- antwoordelijk voor het resultaat. Dit in tegenstelling tot een presentatie, waarbij de aanwezigen geacht worden alleen te luisteren en eventueel vragen te stellen.

Hoe geef ik een goede workshop?

Het geven van een workshop stelt hoge eisen aan de workshopleider. Bereid je dus goed voor.

Iedere groep is anders. Welke mensen komen er? Om inbreng te stimuleren en de aandacht goed te verdelen over de deelnemers is 6 tot 15 deelnemers optimaal.

Wat is het uiteindelijke doel van je workshop? Stem je verhaal daarop af. Houd er rekening mee dat er vragen worden gesteld en discussies kunnen ont- staan.

Maak vooraf een duidelijke planning maar zorg ervoor dat je kunt improviseren als het anders loopt (en dat gebeurt vaak). Onderdelen duren vaak langer dan gepland. Liever 2 onderdelen goed behandelen dan 6 half. En ruim voldoende tijd in voor vragen.

Tips voor een succesvolle workshop

  • Gebruik de technologische mogelijkheden op het gebied van film, socia- le media, smartboards en audio. Kijk wat past binnen jouw workshop en maak er een dynamisch geheel van. Zorg voor afwisseling zodat de aan- dacht niet wegzakt. Houd het interactief of las een pauze in. Bespreek speciale technische wensen vooraf met de locatie. Zijn de gevraagde hulpmiddelen beschikbaar en operationeel?
  • Kom op tijd! Zo heb je tijd om alle apparatuur te testen en kan je je in alle rust concentreren.
  • Zorg voor een pakkend begin van de workshop. Je wil mensen meteen motiveren en meenemen in je enthousiasme. Vervolgens laat je ze weten wat de inhoud en het doel van de workshop is. Bedenk ook een goede uitsmijter. Evenals het begin van de workshop wil je dat dit blijft hangen en inspireert.
  • Maak gebruik van voorbeelden uit de praktijk. Een rijtje cijfers geeft wel duidelijkheid, maar het blijft niet echt hangen. Verhalen zijn veel gemak- kelijker te onthouden en geven een helder beeld.
  • Waardeer een goede vraag. Zo stimuleer je anderen om ook actief mee te denken en mee te doen.
  • Neem jezelf niet té serieus. Humor is belangrijk en maakt de workshop luchtig. Doe dit met mate, de boodschap moet wel goed overkomen.
  • Als je tijdens de workshop de deelnemers in groepjes splitst, verlies je een deel van de regie. Je loopt dan het risico dat de discussie niet bij het onderwerp blijft omdat iedereen zijn verhaal wil doen. Of je hebt men- sen die het hoogste woord voeren en mensen die stiller zijn, waardoor de laatsten niet aan bod komen. Wijs per groep een voorzitter aan die ervoor zorgt dat iedereen aan het woord komt en iemand die de tijd in de gaten houdt.

Bewerk deze pagina | Download als PDF