Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt een groot aantal bestaande wetten, waaronder de huidige Wet Natuurbescherming. En ook de Wet ruimtelijke ordening, Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en besluiten en regelingen rond de leefomgeving: natuur, landschap, milieu, energie en duurzaamheid.

Regels en wetten rondom bouwprojecten, energieopwekking, natuur en landschap en nog veel meer, veranderen. In dit nieuwe stelsel is er ook ruimte voor inbreng van omwonenden. Dat biedt kansen om jouw omgeving te verduurzamen en te vergroenen. Grijp jij die kans?

Door veel gemeenten – misschien ook jouw gemeente – wordt nu al gewerkt aan het opstellen en vormgeven van omgevingsvisies en -plannen. Daarin worden belangrijke keuzes gemaakt; waar komen nieuwe woningen, windmolens en wegen? Het is belangrijk dat natuur en landschap goed worden vertegenwoordigd in dit proces. En daarbij kan jij een rol spelen!

Door de invoering van de wet heb jij de kans om te helpen zorgen voor een groene en duurzame leefomgeving. En om zelf wat te doen tegen de achteruitgang van biodiversiteit en aan de klimaatcrisis. Als je die kans pakt niet bestaat het risico dat vooral andere, niet groene en duurzame belangen de boventoon gaan spelen. En dat jouw omgeving minder groen een duurzaam wordt. Grijp dus die kans!

Vraag je gemeente bijvoorbeeld:
•    om natuurinclusief een duurzaam bouwen tot de norm te maken;
•    om te investeren in groene  energie, zoals meer zonnepanelen op daken.
•    om te streven naar CO2-reductie en naar klimaatneutraliteit in 2050
•    om bestaande landschapselementen te beschermen en te herstellen;

Om je hierbij te helpen hebben wij samen met andere natuur- en milieuorganisaties de handen ineen geslagen en de website samenvooronzeleefomgeving.nl gelanceerd, boordevol informatie, tips en tools. Hier vind je Wegwijzers en Voorbeeldbrieven (voor het indienen van zienswijzen) voor de thema’s natuur, landschap, natuurinclusief bouwen, CO2 & energie(beperking) en natuurinclusieve landbouw.

Op de website lees je ook inspirerende verhalen over vrijwilligers die al ervaring hebben met het inbrengen van hun groene en duurzame wensen en ideeën bij de omgevingsvisie procedure van hun gemeente. Wat zijn hun tips? En welke valkuilen moet je vermijden?

Help jij ook mee om de leefomgeving leefbaar te maken en te houden voor natuur en mens?