Natuur inclusieve energietransitie toolbox

Laura Van den Berg Milieudefensie • 1 september 2021

Hoi,

Het klimaatprobleem vraagt dringend om oplossingen en maatregelen. Extra zonnevelden en windmolens op het land maken daar onderdeel van uit. Tegelijk is er ook een biodiversiteitscrisis. Hoe zorgen we ervoor dat het landschap en de energietransitie hand in hand gaan? 

Daarvoor hebben de natuur en milieufederaties een toolbox ontwikkeld: https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/bekijk-hier-onze-toolbox…

Bekijk ook onze eigen juridische tools op onze website : https://milieudefensie.nl/doe-mee/actie-toolkit/omgevingswet2022.pdf,  en de website https://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/

Jacqueline