Webinar: Gemeenteraadsverkiezingen en klimaat

Laura Van den Berg Milieudefensie

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wat voor rol heeft jouw gemeente in het klimaatakkoord? En hoe kan jij aandacht vragen voor het klimaat?

Laura van Tamelen, lobbycoördinator bij Milieudefensie, vertelt je er meer over tijdens dit webinar. Je leert wat de belangrijke thema's zijn voor het klimaat en op welke manieren je zelf via lokale politiek grip kan krijgen op (grote) bedrijven.

Kom in actie tijdens de gemeenteraadsverkiezingen

Meike Terhorst, juriste bij Milieudefensie, vertelt over de komst van de omgevingswet en wat daarbij belangrijke thema's zijn voor de lokale politiek. Denk bijvoorbeeld aan zonneparken, windmolens en woningbouw.

Ook zal ze toelichten waarom de verkiezingen een goed moment zijn om actie te voeren en invloed uit te oefenen. Hierbij kijken we naar de positieve kant van het verhaal: hoe zorg je dat er aandacht is voor initiatieven van "onderop" (grassroots). 

Tot slot maken we een vertaalslag naar de praktijk met voorbeelden van de lokale afdeling Haarlem.