Webinar: 10 jaar Rutte – Een balans op klimaat, energie, milieu en natuur

Merle Gosewinkel Milieudefensie • 11 februari 2021

Kom naar ons webinar over 10 jaar Rutte – Een balans op klimaat, energie, milieu en natuur

Waar staan wij als Nederland na 10 jaar Rutte? Daarover vertellen wij je alles tijdens ons webinar “10 jaar Rutte -Een balans op klimaat, energie, milieu en natuur” op maandag 1 maart van 19.30 tot 20.45 uur.

In een rapport maakt Milieudefensie de balans op van drie kabinetten Rutte op het gebied van:

  • broeikasgasuitstoot,

  • hernieuwbare energie,

  • energiebesparing,

  • vergroening van belastingen,

  • uitstoot van schadelijke stoffen,

  • de staat van de natuur,

  • de Nederlandse internationale voetafdruk,

  • het grondstoffenverbruik.

Willem Wiskerke, inhoudelijk medewerker bij Milieudefensie, vertelt meer over het rapport, en communicatiecollega Nina Nuvelstijn stelt onze interactieve verkiezingstool voor. Daarna gaan wij met elkaar in gesprek over hoe je zelf in actie kan komen. Samen zorgen we dat het klimaat op 17 maart de verkiezingen wint!