Toelichting, bespreking en vragenuur ALV (online)

Merle Gosewinkel Milieudefensie

Wij organiseren weer een online vragenuur voorafgaand aan het ledencongres op 11 juni.  Heb je vragen over het jaarverslag 2021, ingediende moties of over de statutenwijziging?  Meld je dan aan voor deze sessie op 25 mei. De ingediende moties worden in de week vooraf gedeeld hier op het veranderaarsplatform. Indieners van moties worden van harte uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden.