Vereniging Milieudefensie

Vereniging

Milieudefensie is een onafhankelijke vereniging met 35 lokale afdelingen en ruim 95.000 leden en donateurs. Lokale afdelingen, medewerkers en leden hebben invloed op het beleid van onze vereniging.

Op de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) stellen leden en bestuur het beleid formeel vast. Een presidium zit de algemene ledenvergaderingen voor. Bij conflicten tussen leden en Milieudefensie treedt op verzoek een geschillencommissie in werking.

Download algemene informatie over Milieudefensie

 

Bestuur

Het bestuur van vereniging Milieudefensie bestaat uit 7 leden:

Marty Smits, voorzitter
Deny de Jong, algemeen bestuurslid
Sara Schneemann, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied jongeren       
Theo van Stuijvenberg, penningmeester
Tamira Combrink, algemeen bestuurslid, op bindende voordracht van de OR
Eugene Verwiel, algemeen bestuurslid namens de Lokale Afdelingen
Kim Nackenhorst, algemeen bestuurslid

Bestuursverslag 2019

Wil je contact met het bestuur? Stuur dan een mail naar bestuur@milieudefensie.nl. Liever per post? Bestuur Milieudefensie, Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam.

Stuur email

Milieudefensie Afdelingen

In heel Nederland zijn lokale afdelingen van Milieudefensie actief op verschillende onderwerpen. Sluit je aan bij een groep in jouw buurt en ontmoet de mensen met wie jij de wereld gaat veranderen.Bekijk het overzicht op milieudefensie.nl

Samen sta je sterk

Wil jij je ook inzetten voor een beter milieu, en sluiten je plannen aan bij de doelen van Milieudefensie? Wij delen graag onze ervaringen over effectief campagnevoeren met anderen.

Ga met ons in gesprek om te kijken of wij elkaar kunnen versterken. Neem contact op met Laura van den Berg

Neem contact op

Advies van het groepenloket