Alle groepen

Flexibele groep

OK Tata Steel

Aantal groepsleden 5 leden
Flexibele groep

OK Schiphol

Aantal groepsleden 3 leden
Flexibele groep

OK Eindhoven

Aantal groepsleden 1 lid
located at: Eindhoven
Flexibele groep

OK Zuid-Limburg

Aantal groepsleden 4 leden
located at: Zuid-Limburg
Flexibele groep

Operatie Klimaat Drenthe

Aantal groepsleden 2 leden
located at: Drenthe
Flexibele groep

Operatie Klimaat Den Bosch

Aantal groepsleden 5 leden
located at: Den Bosch
Flexibele groep

Operatie Klimaat Culemborg

Aantal groepsleden 2 leden
located at: Culemborg
Flexibele groep

OK Breda/Tilburg

Aantal groepsleden 1 lid
located at: Breda & Tilburg